Порядок внесення змін до договорів оренди

Порядок внесення змін до договорів оренди
12.1. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою орендодавця та орендаря.
12.2. З метою розгляду питання про зміну умов договору оренди орендар подає заяву та три підписані ним примірники змін до договору до орендодавця.
Орендодавець розглядає подані зміни до договору та в установлені законом строки приймає рішення про їх підписання.
Один примірник змін до договору, підписаний орендодавцем, або обгрунтована відмова в підписанні змін направляється орендарю.
Протягом п\’яти робочих днів з дати підписання орендодавцем та орендарем змін до договору копія таких змін надається орендодавцем до Головного управління.
12.3. Зміна істотних умов договору оренди здійснюється за згодою орендодавця та орендаря з обов\’язковим попереднім погодженням таких змін Головним управлінням.
12.4. Орендарю може бути відмовлено в зміні істотних умов договору оренди у випадку якщо:
орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади міста Києва;
орендар не виконував або порушував умови договору оренди, в тому числі в частині своєчасної сплати орендної плати, цільового використання об\’єкта;
прийнято рішення про реконструкцію об\’єкта нерухомості, у зв\’язку з чим неможлива подальша експлуатація об\’єкта оренди;
об\’єкт оренди включений до переліку об\’єктів, які зарезервовані для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, організацій;
прийнято рішення про включення об\’єкта до переліку об\’єктів майна, які не можуть бути об\’єктами оренди;
прийнято рішення про приватизацію об\’єкта оренди.
12.5. З метою розгляду питання про зміну істотних умов договору оренди орендар подає заяву, три підписані ним примірники змін до договору та, у випадках, визначених законом, звіт про оцінку об\’єкта оренди до Головного управління, райдержадміністрації або підприємства, яке є орендодавцем до закінчення строку дії договору.
12.6. Райдержадміністрація або підприємство, яке є орендодавцем, протягом 15 робочих днів опрацьовує подані документи та надає до Головного управління пропозиції щодо зміни істотних умов договору оренди, підписані ними примірники змін до договору та, у разі необхідності, звіт про оцінку об\’єкта оренди для проведення рецензування.
12.7. З урахуванням результатів рецензування звіту про оцінку Головне управління протягом 30 календарних днів з дати отримання документів готує і надає до Комісії узагальнені пропозиції щодо зміни істотних умов договору оренди.
12.8. Комісія на своєму засіданні розглядає надані пропозиції та за результатами розгляду погоджує або відмовляє в погодженні питання щодо зміни істотних умов договору оренди.
12.9. Орендодавець, на підставі рішення Комісії, погоджує або відмовляє в погодженні зміни істотних умов договору оренди, про що видає відповідний розпорядчий документ.
12.10. Зміни до договору оренди набирають чинності з дати їх підписання.
13. Поліпшення орендованого майна
13.1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця, отриманою згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід\’ємних поліпшень орендованого майна (додаток 10 до цього Положення), якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати невід\’ємні поліпшення орендованого майна.
14. Контроль за виконанням умов договору оренди
14.1. Орендодавці здійснюють контроль за виконанням умов договору оренди.
14.2. Головне управління має право здійснювати перевірки виконання умов договорів оренди майна територіальної громади міста Києва. В процесі перевірки виконання умов договорів оренди може бути здійснена фото або відеофіксація стану та умов використання об\’єкта оренди.
14.3. Порушення умов договору оренди та суборенди є підставою для розірвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code