Укладення інвестиційних договорів та їх виконання

Укладення інвестиційних договорів та їх виконання
6.3.1. Протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про затвердження переможця інвестиційного конкурсу Комісія повинна опублікувати результати конкурсу в друкованих засобах масової інформації, зазначених у пункті 6.2.29 цього Положення.
6.3.2. Проект інвестиційного договору розробляється відповідно до законодавства України та умов конкурсу і повинен містити умови та терміни реалізації інвестиційного проекту.
6.3.3. Сторони за домовленістю можуть внести до проекту інвестиційного договору зміни і доповнення, що не стосуються умов, визначених у конкурсній документації та в пропозиції переможця конкурсу.
6.3.4. Якщо протягом тридцяти календарних днів з моменту отримання переможцем запрошення, зазначеного в абзаці 2 пункту 6.2.54 цього Положення, переможець інвестиційного конкурсу відмовився від підписання договору, висуває неприйнятні умови підписання інвестиційного договору, рішення про переможця інвестиційного конкурсу скасовується. З моменту скасування рішення про затвердження переможця конкурсу організатор конкурсу протягом п\’яти календарних днів готує відповідне розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про скасування результатів інвестиційного конкурсу та надає право Комісії розпочати переговори з іншими учасниками з числа тих, хто запропонував найкращі умови здійснення інвестиції під час проведення конкурсу.
6.3.5. З моменту прийняття рішення про переможця інвестиційного конкурсу до моменту скасування такого рішення Комісія та орган, що прийняв рішення про затвердження рішення Комісії про переможця конкурсу, не має права вести переговори про укладення інвестиційного договору з іншими особами, в тому числі з іншими учасниками, які брали участь в інвестиційному конкурсі.
6.3.6. Підписання інвестиційного договору між організатором конкурсу, замовником будівництва та переможцем конкурсу здійснюється протягом трьох робочих днів після узгодження остаточного варіанта інвестиційного договору. У випадку, коли переможець конкурсу має бажання виступити замовником та інвестором, він повинен попередити про це організатора конкурсу, зазначивши про це в своїй пропозиції. Від організатора конкурсу договір підписує начальник Головного управління економіки та інвестицій. Відповідно до рішення Комісії про передачу функції замовника переможцю конкурсу інвестиційний договір підписується між організатором конкурсу та переможцем протягом трьох робочих днів після узгодження остаточного варіанта інвестиційного договору.
6.3.7. Інвестиційний договір вважається укладеним з дня підписання сторонами тексту договору і його реєстрації в Головному управлінні економіки та інвестицій м. Києва.
6.3.8. На стадії реалізації інвестиційного проекту інвестор (переможець інвестиційного конкурсу) має право вимагати від Головного управління земельних ресурсів, Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища, Головного управління комунальної власності, районних у м. Києві державних адміністрацій виконання своїх зобов\’язань та функцій щодо здійснення контролю за дотриманням та виконанням умов інвестиційного конкурсу, виконання обов\’язків (в межах своєї компетенції) в частині сприяння в отриманні необхідних інвестору документів при розробці затверджувальної частини проектної документації, оформленні права власності інвестора на об\’єкт, участі у роботі державної комісії по введенню об\’єкта в експлуатацію та інших зобов\’язань, передбачених інвестиційним договором та/або умовами інвестиційного конкурсу, чи випливають з компетенції зазначених органів.
6.3.9. Контроль за виконанням умов інвестиційного договору покладається на організатора конкурсу.
6.3.10. У випадках невиконання або неналежного виконання організатором обов\’язків, передбачених інвестиційним конкурсом, і недосягнення згоди між інвестором та організатором конкурсу інвестор має право звернутись до суду відповідно до законодавства України.
6.3.11. У процесі виконання інвестиційного договору сторони можуть шляхом укладення додаткової угоди змінити його умови, передбачити компенсаційні заходи по відшкодуванню вартості об\’єктів тощо, за винятком умов, що визначені в результаті проведення інвестиційного конкурсу.
6.3.12. Заміна інвестора в інвестиційному договорі можлива за наявності всіх зазначених нижче умов:
– інші сторони інвестиційного договору (організатор конкурсу та замовник) не заперечують проти заміни інвестора;
– новий інвестор погодився на вступ до інвестиційного договору на визначених в ньому умовах, що були погоджені з попереднім інвестором;
– Комісія надала згоду на заміну інвестора;
– рішення Комісії про надання згоди на заміну інвестора затверджено органом, визначеним в пункті 1.5 цього Положення.
6.3.13. За наявності усіх обставин, перелічених в пункті 6.3.12 цього Положення щодо заміни інвестора, організатор конкурсу укладає інвестиційний договір з новим інвестором.
6.3.14. Сума інвестицій, зазначена в інвестиційному договорі, може збільшуватись/зменшуватись залежно від зміни фактичних витрат на підготовку проектно-кошторисної документації та виконання будівельних робіт.
6.3.15. У разі, якщо передбачена затвердженою проектно-кошторисною документацією площа об\’єкта інвестування буде більшою, ніж орієнтовна площа, зазначена в умовах конкурсу, інвестор до початку будівельних робіт звертається до організатора конкурсу з проханням розглянути питання щодо зміни площі об\’єкта на засіданні Комісії. На підставі рішення Комісії організатор конкурсу та інвестор письмово погоджують розмір та строки сплати інвестором додаткового внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва шляхом укладення додаткової угоди.
6.3.16. У разі збільшення витрат на реалізацію інвестиційного проекту інвестор здійснює додаткове фінансування усіх пов\’язаних з цим витрат в порядку та на умовах, передбачених інвестиційним договором та затвердженою у встановленому порядку проектно-кошторисною документацією.
6.3.17. Організатор конкурсу має право розірвати інвестиційний договір з інвестором у встановленому законом порядку, якщо інвестор порушує умови інвестиційного договору, зокрема порушує встановлені договором обсяги та строки фінансування, не виконує або виконує неналежним чином будь-які інші інвестиційні обов\’язки.
6.3.18. У разі розірвання договору з інвестором організатор конкурсу вирішує питання про залучення нового інвестора, умови та обсяги компенсації попередньому інвестору понесених ним витрат на реалізацію інвестиційного проекту. Відшкодування витрат, понесених інвестором на реалізацію інвестиційного проекту, здійснюється новим інвестором відповідно до умов інвестиційного договору.
6.3.19. Дозвіл на знесення нежилих будинків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, якщо така необхідність виникла в процесі реалізації інвестиційного проекту, надається окремим рішенням Київської міської ради, яким передбачаються умови компенсації втрат нерухомого майна територіальної громади міста Києва.
6.3.20. Об\’єкти інвестування або їх частини, будівництво або реконструкція яких здійснена за кошти інвесторів, передаються у власність інвесторів відповідно до умов інвестиційного конкурсу та договору.
6.3.21. Оформлення права власності на об\’єкти інвестування або їх частини, будівництво, реконструкція або реставрація яких здійснюється за кошти інвестора відповідно до умов інвестиційного конкурсу та інвестиційного договору, проводиться ним самостійно після введення об\’єкта інвестування в експлуатацію в установленому порядку.
6.3.22. Об\’єкти інвестування або їх частини, будівництво або реконструкція яких здійснена за кошти інвесторів і які не передані у власність інвесторів відповідно до умов інвестиційного конкурсу та договору, зараховуються до комунальної власності територіальної громади міста Києва в установленому порядку.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code