Інформація про оголошення інвестиційного конкурсу має містити відомості щодо:

Інформація про оголошення інвестиційного конкурсу має містити відомості щодо:
– рішення Комісії, на підставі якого проводиться інвестиційний конкурс;
– об\’єкта інвестиції (найменування, характеристики тощо);
– місцезнаходження об\’єкта інвестиції;
– обсягів робіт, які мають бути профінансовані інвестором, а також обсяги внесків на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва;
– обов\’язку переможця конкурсу компенсувати ініціатору витрати, пов\’язані із виконанням передінвестиційних робіт;
– обов\’язку переможця конкурсу компенсувати витрати, пов\’язані із виконанням передінвестиційних робіт, у розмірі, що погоджується Комісією на підставі наданого кошторисного розрахунку понесених витрат, підготовленого ініціатором проекту та погодженого інвестиційним агентом, але не менше одного відсотка від орієнтовної вартості об\’єкта інвестицій із врахуванням ПДВ у разі якщо ініціатором таких робіт виступав інвестиційний агент.
– розміру та порядку сплати реєстраційного внеску;
– строк, у  межах якого має бути здійснена інвестиційна діяльність;
– час, місце і умови отримання конкурсної документації;
– строк, до якого буде видаватися конкурсна документація;
– місцезнаходження та графік роботи робочої групи;
– мінімальний розмір внеску на  створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва;
– час і місце розкриття конвертів з пропозиціями.
5.14. Після оголошення інвестиційного конкурсу будь-яка фізична або юридична особа, яка виявила бажання взяти у ньому участь та сплатила реєстраційний внесок, має право отримати конкурсну документацію. Кошти, сплачені учасниками конкурсу в якості реєстраційного внеску, поверненню не підлягають.
5.15. Кошти, сплачені до бюджету м. Києва учасниками конкурсу в якості реєстраційного внеску та переможцем конкурсу – внеску на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, спрямовуються для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури. При визначенні обсягів компенсації ініціатору витрат, пов\’язаних із виконанням підготовчих робіт, та коштів на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, Комісія враховує кошторисні розрахунки ініціатора, соціальну значимість об\’єкта, наявність обтяжень та обмежень при здійсненні будівництва, реконструкції, реставрації тощо та інші індивідуальні особливості об\’єкта та його місця розташування.
5.16. Видача конкурсної документації проводиться Робочою групою уповноваженим представникам учасника конкурсу або особисто учаснику конкурсу – фізичній особі, які сплатили реєстраційний внесок та з\’явилися за адресою, зазначеною в оголошенні про проведення інвестиційного конкурсу. Факт передачі учаснику конкурсної документації реєструється у відповідному реєстрі видачі конкурсної документації.
5.17. Конкурсні пропозиції подаються учасниками конкурсу особисто або через представників в установлений в оголошенні про проведення інвестиційного конкурсу термін Організатору конкурсу, який передає їх Робочій групі. Робоча група веде облік отриманих документів.
День опублікування оголошення про проведення інвестиційного конкурсу в газетах \”Урядовий кур\’єр\” або \”Хрещатик\”, \”Українська Столиця\” або в інших засобах масової інформації, зазначених у пункті 5.13 цього Положення, вважається днем його оголошення. Крім того, інформація розміщується на офіційному сайті Київської міської ради.
Відповідальний співробітник Організатора конкурсу, який отримав конкурсні пропозиції від учасника конкурсу, повинен зареєструвати факт передачі учасником конкурсних пропозицій в реєстрі конкурсних пропозицій і проінформувати учасника про присвоєння йому відповідного номера.
5.18. Надана учасником конкурсна пропозиція розглядається як його оферта (пропозиція) Організатору конкурсу та замовнику будівництва укласти інвестиційний договір на умовах, визначених в якості умов проведення інвестиційного конкурсу, та умовах, додатково викладених учасником у своїй конкурсній пропозиції.
5.19. Терміни подання конкурсних пропозицій визначаються конкурсною Комісією. У разі, якщо кінець строку для подання конкурсних пропозицій, визначений конкурсною Комісією, припадає на не робочий день, то останнім днем строку вважається перший після нього робочий день.
5.20. Учасник може оформити та подати тільки одну конкурсну пропозицію.
5.21. Конкурсна пропозиція передається учасником конкурсу в подвійному конверті. На зовнішньому та внутрішньому конвертах зазначається адреса Комісії та найменування об\’єкта конкурсу. На внутрішньому конверті, крім названої інформації, зазначається найменування учасника конкурсу, код ЄДРПОУ та його адреса. Конкурсна пропозиція подається прошитою, пронумерованою та скріпленою печаткою учасника конкурсу (у разі відсутності печатки – підписом фізичної особи).
5.22. До закінчення строку подання конкурсних пропозицій, у разі необхідності, за наявністю обґрунтованих підстав учасники конкурсу мають право вносити зміни до них з метою їх удосконалення шляхом відкликання поданих конкурсних пропозицій, які повертаються за актом приймання-передачі, та подання нової конкурсної пропозиції або зняти свою пропозицію з розгляду шляхом її відкликання.
5.23. Після розпечатування конвертів із заявками вносити зміни до пропозицій учасників конкурсу не дозволяється.
5.24. Конкурсні пропозиції, отримані Комісією після закінчення строку подачі, не розглядаються і повертаються учаснику конкурсу у нерозпечатаних конвертах.
5.25. Неподання в конкурсній пропозиції необхідної інформації, подання її у неповному обсязі, подання неправдивої інформації або встановлення наявності фактів, що визначені пунктом 1.10 цього Положення, є підставою для відмови учаснику конкурсу у розгляді та оцінці його конкурсних пропозицій та для виключення його з числа учасників конкурсу.
5.26. До складу конкурсної пропозиції, що подається учасником конкурсу, входить:
– оформлена відповідно до наданого організатором конкурсу проекту заявка на участь у інвестиційному конкурсі;
– документи, які додаються до заявки відповідно до пункту 5.8 цього Положення;
– пропозиції учасника конкурсу;
– додаткові відомості, які учасник конкурсу вважає за необхідне передати Комісії або надання яких вимагає Комісія з метою уточнення інформації, поданої учасником конкурсу;
– інші документи (за рішенням Комісії або за бажанням учасника).
5.27. У разі, коли учасник конкурсу вважає за необхідне залучити для виконання договору співвиконавців (співінвесторів тощо), до пропозиції повинні бути додані документи, що свідчать про реальну домовленість із зазначеними співвиконавцями (попередні договори, гарантійні листи тощо), а також документи, які підтверджують намір співінвесторів здійснювати інвестування.
5.28. Розпечатування конвертів із поданими учасниками конкурсними пропозиціями здійснюється Робочою групою після закінчення терміну їх подання, після чого Робоча група спільно із фахівцями профільних Департаментів, управлінь, відділів і служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), райдержадміністрацій, комунальних підприємств проводить детальне вивчення конкурсних пропозицій і подає їх разом із порівняльною таблицею на розгляд Комісії.
Учасники конкурсу мають право бути присутніми під час розкриття конвертів.
5.29. Інвестиційний конкурс проводиться в один етап, за результатами якого Комісія приймає рішення про переможця конкурсу та подає його на затвердження  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
5.30. Переможцем конкурсу визнається учасник, який запропонував найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності за власні або залучені кошти, відповідно до умов конкурсу, виконав усі необхідні умови конкурсу та запропонував найкращі пропозиції, спрямовані на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code