Розгляд та прийняття рішень Київради про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва, звіту про виконання бюджету та звіту про виконання програми соціально-економічного розвитку
 
1. Порядок розгляду та прийняття рішень Київради про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва, звіту про їх виконання регламентується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, законами України \”Про столицю України – місто-герой Київ\”, \”Про місцеве самоврядування в Україні\”, про Державний бюджет України на відповідний рік, іншими законами, які регламентують бюджетні правовідносини, та цим Регламентом.
 
2. Організація розгляду проекту бюджету та проекту програми соціально-економічного розвитку покладається на постійну комісію Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку.
 
3. Київрада може дати доручення виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) підготувати проект рішення про основні пріоритети бюджету міста Києва на наступний рік. У разі надання такого доручення відповідний проект рішення подається не пізніше першого жовтня року, що передує плановому.
 
4. У десятиденний строк після представлення проекту рішення про основні пріоритети бюджету міста Києва на наступний рік депутати Київради подають свої пропозиції до цього проекту рішення, до постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, яка узагальнює їх та направляє до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
 
5. При розробці проектів рішень про бюджет міста Києва на наступний рік та програму соціально-економічного розвитку міста Києва на наступний рік виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) враховує рішення Київради про основні пріоритети бюджету міста Києва на наступний рік у разі його прийняття.
 
6. Проекти рішень про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва готуються та виносяться на розгляд Київради виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією).
 
7. Після подання виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) проекту рішення Київради про бюджет міста Києва на наступний бюджетний рік та проекту рішення про програму соціально-економічного розвитку міста Києва представник суб\’єкта подання проектів рішень представляє їх на пленарному засіданні Київради. Голова постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, доповідає про відповідність поданих проектів рішень вимогам законодавства та висновок профільної постійної комісії щодо цих проектів рішень.
 
8. Представник виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідає на запитання депутатів, після чого проводиться обговорення поданих проектів.
 
9. Проекти рішень Київради про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва приймаються до розгляду.
 
10. Після прийняття Київрадою до розгляду цих проектів рішень, вони розглядаються депутатами, постійними комісіями Київради, депутатськими фракціями, групами. Депутати Київради, постійні комісії Київради, депутатські фракції, групи формують свої пропозиції до проектів рішень про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва, в тому числі в частині витрат на фінансування програм та сфер міського господарства, розгляд яких віднесено до їх компетенції, та передають їх протягом десяти днів з часу прийняття його до розгляду до постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку. Пропозиції подаються у паперовому та електронному вигляді. Постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, узагальнює та передає їх на опрацювання суб\’єкту подання.
 
11. Пропозиції про збільшення видатків бюджету міста Києва мають визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції про зменшення доходів бюджету міста Києва мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету міста Києва або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна призводити до створення дефіциту бюджету міста Києва та зміни обсягу міжбюджетних трансфертів. Якщо одна із зазначених вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, не приймається.
 
12. Постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, після опрацювання виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) наданих пропозицій протягом десяти днів проводить спільні засідання з постійними комісіями Київради, депутатськими фракціями, групами   на яких розглядає подані в установленому порядку пропозиції до проектів рішень про бюджет та програму соціально-економічного розвитку і приймає по них відповідні висновки, які направляються суб\’єкту подання цих проектів рішень.
 
13. Доопрацьований проект рішення Київради про бюджет міста Києва повинен містити текстові статті та показники, уточнені відповідно до висновків постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, а саме:
 
1) загальну суму доходів і видатків бюджету міста Києва (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), включаючи міжбюджетні трансферти, а також розподіл видатків на поточні і капітальні;
 
2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету міста Києва в наступному бюджетному періоді і боргу бюджету міста Києва на кінець наступного бюджетного періоду; повноваження щодо надання гарантій бюджету міста Києва;
 
3) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету міста Києва за бюджетною класифікацією;
 
4) доходи бюджету міста Києва за бюджетною класифікацією;
 
5) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів бюджету міста Києва;
 
6) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету міста Києва.
 
14. Доопрацьовані проекти рішень Київради про бюджет міста Києва та про програму соціально-економічного розвитку міста Києва виносяться на пленарне засідання Київради, де заслуховується доповідь голови постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, а також доповіді уповноваженого представника виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації). Після обговорення доповідей приймаються рішення щодо взяття відповідних проектів рішень Київрадою за основу. Із спірних питань та питань, які не враховані при доопрацюванні зазначених проектів рішень, але містяться у пропозиціях депутатів, постійних комісій Київради та депутатських фракцій, груп і на яких вони наполягають, відбувається окреме голосування, при цьому заслуховуються думки голови постійної комісії Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, депутатів Київради та представників суб\’єкта подання проектів рішень. Після цього подані проекти рішень можуть бути прийняті в цілому.
 
15. Бюджет міста Києва затверджується рішенням Київради не пізніше ніж у двотижневий строк після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
 
16. В окремих випадках за рішенням Київради процедура прийняття бюджету міста Києва та програми соціально-економічного розвитку міста Києва може бути змінена, але в межах, визначених законодавством.
 
17. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет міста Києва, виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) та районні в місті Києві державні адміністрації мають право здійснювати видатки з бюджету міста Києва згідно з вимогами Бюджетного кодексу України.
 
18. Проекти рішень щодо внесення змін до бюджету міста Києва та програми соціально-економічного розвитку міста Києва готуються та подаються до Київської міської ради у відповідності до статті 22 цього Регламенту.
 
19. Річні звіти про виконання бюджету міста Києва та програми соціально-економічного розвитку міста Києва подаються виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. До звітів додаються аналітичні матеріали у вигляді порівняльних таблиць. Форми порівняльних таблиць затверджуються постійною комісією, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку.
 
20. Перевірка річних звітів здійснюється постійною комісією Київради, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, у визначеній нею формі (проведення аудиторських перевірок, звернення до контрольно-ревізійного управління про проведення перевірок тощо), після чого Київрада на пленарному засіданні затверджує звіт про виконання бюджету міста Києва та звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку міста Києва або приймає інше рішення з цього приводу.
 
21. Інформація про хід виконання бюджету міста Києва за квартал, півріччя та 9 місяців подається до Київради виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) протягом сорока п\’яти днів після закінчення звітного періоду. Отримана інформація розглядається на засіданні постійної комісії, до функціональної спрямованості якої належать питання бюджету та соціально-економічного розвитку, і надається всім депутатам для ознайомлення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *