Порядок розгляду питань порядку денного на пленарному засіданні Київради
 
1. Кожне питання порядку денного обговорюється на пленарному засіданні Київради. Рішення Київради з питання порядку денного може бути прийняте без обговорення, якщо жоден з депутатів не заперечує проти цього.
 
2. Гарантоване право на виступ у обговоренні питань порядку денного мають депутатські фракції, групи Київради.
 
3. Процедура розгляду питання порядку денного на пленарному засіданні Київради включає наступні етапи, для яких встановлюються, як правило, такі обмеження часу:
 
1) доповідь з питання порядку денного – до 10 хв.;
 
2) співдоповіді – до 5 хв. кожна;
 
3) запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях – до 20 хв.;
 
4) обговорення питання порядку денного, що включає:
 
4.1.) гарантований виступ в обговоренні від депутатських груп, фракцій – до 3 хв.;
 
4.2.) виступи депутатів – до 1 хв.;
 
5) голосування.
 
 4. Порядок розгляду відповідного питання порядку денного визначається процедурним рішенням Київради за пропозицією головуючого.
 
5. Запрошені та присутні на пленарному засіданні представники органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій мають право на виступ у порядку, визначеному процедурним рішенням Київради.
 
6. Під час обговорення питань порядку денного головуючий надає слово депутатам, які бажають виступити з місця, за умови запису депутата в чергу на виступ, який здійснюється натисканням кнопки «Слово з місця» на пульті електронної системи для голосування. До моменту висвітлення інформації про надання слова на табло оголошень депутат може відмовитись від виступу, натиснувши кнопку «Відмова». Список депутатів Київради, які бажають виступити з місця, обов\’язково висвічується на табло оголошень електронної системи для голосування.
 
7. Під час пленарного засідання депутат Київради може звернутися з однією із нижченаведених пропозицій щодо порядку роботи пленарного засідання Київради:
1) про перерву у пленарному засіданні Київради;
 
2) про завершення обговорення питання порядку денного;
 
3) про послідовність розгляду питань порядку денного.
 
8. Обговорення питання порядку денного може достроково припинятися за пропозицією головуючого або депутата Київради на підставі процедурного рішення Київради. Після прийняття процедурного рішення про припинення обговорення питання порядку денного головуючий обов’язково надає слово для гарантованого виступу від депутатських фракцій, груп, які ще не виступили і наполягають на цьому. Перед голосуванням право на заключне слово мають доповідач та співдоповідачі по 1 хв. на кожного.
 
9. Голосування проекту рішення Київради на пленарному засіданні включає в себе:
 
1) прийняття проекту рішення в цілому у разі відсутності зауважень, пропозицій та поправок, крім редакційних правок;
 
2) прийняття проекту рішення за основу для голосування зауважень, пропозицій та поправок, внесених депутатами на пленарному засіданні Київради під час обговорення проекту рішення;
 
3) голосування і прийняття або відхилення зауважень, пропозицій та поправок, внесених депутатами на пленарному засіданні Київради під час обговорення проекту рішення;
 
4) прийняття проекту рішення в цілому з урахування прийнятих зауважень, пропозицій та поправок;
 
5) схвалення основних положень проекту рішення Київради і прийняття його за основу (перше читання) для направлення на доопрацювання до постійної комісії і підготовки проекту рішення до другого читання;
 
6) відхилення проекту рішення.
 
10. Після закінчення обговорення, якщо депутатами не внесені  зауваження, пропозиції та поправки, крім редакційних правок, проект рішення Київради ставиться на голосування для прийняття в цілому. В іншому разі проект рішення Київради приймається за основу для голосування і прийняття або відхилення пропозицій, зауважень, поправок.
 
11. Усі пропозиції, зауваження, поправки, що надійшли від депутатів Київради під час обговорення, ставляться на голосування в порядку надходження. Проект рішення може бути прийнятий в цілому лише після голосування всіх зауважень, пропозицій і поправок, внесених депутатами на пленарному засіданні Київради під час обговорення проекту рішення. Головуючий може об’єднувати для голосування подібні за змістом пропозиції, зауваження, поправки. Головуючий не ставить на голосування пропозиції, зауваження, поправки, які є альтернативою (взаємо виключаються) вже підтриманих пропозицій, зауважень, поправок.
 
12. У разі, якщо для врахування зауважень, пропозицій і поправок, внесених депутатами на пленарному засіданні Київради під час обговорення, проект рішення потребує доопрацювання, останній може бути прийнятий за основу (перше читання) і направлений до постійної комісії для підготовки до другого читання.
 
13. Рішення Київради прийняте за основу (в першому читанні) письмово оформлюється постійною комісією Київради з попереднього розгляду відповідного проекту рішення, з дотриманням вимог статті 34 цього Регламенту.
 
14. Постійна комісія, якій направлено проект рішення для підготовки до другого читання, збирає та узагальнює пропозиції депутатів Київради до проекту рішення Київради, що подаються протягом 5-ти днів після пленарного засідання, на якому проект рішення прийнято за основу (перше читання). Пропозиції, зауваження, поправки до проекту рішення Київради подаються на ім’я голови постійної комісії, до якої проект рішення направлено на доопрацювання, через секретаріат Київради. Пропозиції, зауваження, поправки подаються у письмовій формі, у вигляді порівняльної таблиці, з обов’язковим обґрунтуванням необхідності їх врахування. Постійна комісія не розглядає пропозиції, зауваження, поправки, що подані з порушенням встановленого порядку. Постійна комісія зобов’язана підготувати проект рішення Київради до другого читання протягом 14-ти днів після спливу строку, встановленого для подання депутатами пропозицій до проекту рішення. Проект рішення до другого читання готується у вигляді порівняльної таблиці, в якій викладаються всі редакції положень проекту рішення відповідно до пропозицій депутатів. Постійна комісія може об’єднувати подібні за змістом пропозиції в одній редакції.
 
15. Розгляд проекту рішення Київради у другому читанні на пленарному засіданні Київради включає в себе:
 
1) обговорення і голосування окремо кожної редакції положення проекту рішення;
 
2) прийняття проекту рішення в цілому.
 
16. Під час обговорення проекту рішення Київради у другому читанні депутати не мають права на пленарному засіданні Київради вносити пропозиції, зауваження, поправки, що не були розглянуті постійною комісією під час доопрацювання. Після голосування всіх пропозицій, зауважень і поправок проект рішення приймається в цілому.
 
17. Рішення Київради вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу Київради (61 голос). При встановленні результатів голосування до загального складу Київради включається Київський міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні Київради, і враховується його голос.
 
18. Якщо проект рішення на пленарному засіданні не прийнято, повторний розгляд такого проекту рішення можливий на наступному пленарному засіданні Київради без прийняття додаткового рішення за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.
 
19. Якщо при проведенні голосування з питання порядку денного рішення Київради не прийнято, повторний розгляд цього питання можливий не більше одного разу на пленарному засіданні Київради відповідно до рішення, прийнятого більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.
 
20. Якщо проект рішення на пленарному засіданні не прийнято, головуючий на пленарному засіданні за власною ініціативою або за пропозицією депутатів Київради може поставити на голосування питання про відхилення проекту рішення.
 
21. У разі якщо рішення з питання порядку денного не прийнято, за пропозиціями депутатів Київради головуючий може надати доручення профільній постійній комісії з попереднього розгляду відповідного проекту рішення додатково опрацювати зазначений проект рішення з урахуванням висловлених на пленарному засіданні пропозицій та зауважень.
 
22. Якщо проект рішення Київради двічі не прийнятий (незалежно від того на поточній чи наступній сесіях Київради відбувався повторний розгляд проекту) у випадках, передбачених частинами п\’ятнадцятою та шістнадцятою цієї статті, або якщо Київрада відхилила проект рішення більшістю голосів депутатів від загального складу Київради, такий проект рішення вважається відхиленим і повертається профільною комісією суб\’єкту подання. Подальший розгляд відхиленого проекту рішення або який дослівно чи по суті повторює відхилений проект рішення можливий на наступній сесії в порядку, передбаченому статтями 21 та 23 цього Регламенту.
 
23. У разі порушення встановленої цим Регламентом процедури при розгляді й голосуванні проекту рішення депутат Київради може звернутися до головуючого на пленарному засіданні із відповідною заявою та пропозицією щодо скасування результатів відповідного голосування та повернення до розгляду проекту рішення. Рішення про скасування результатів голосування та повернення до розгляду проекту рішення може бути прийняте до закінчення відповідного пленарного засідання більшістю голосів депутатів від загального складу Київради.
 
24. Проекти рішень про передачу земельних ділянок у власність громадянам можуть подаватися і голосуватися як одне загальне рішення, в якому кожен пункт може обговорюватися окремо.
 
25. Розгляд проектів рішень Київради з питань містобудування, землекористування та землевідведення супроводжується демонстрацією на екрані місця розташування відповідної земельної ділянки (кадастровий план) та фотофіксації її фактичного стану. Крім того, в необхідних випадках за пропозицією головуючого або депутатів Київради, на підставі процедурного рішення, демонстрацією відео- та фото- зйомки на екрані може супроводжуватися розгляд будь-якого іншого проекту рішення Київради.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *