Порядок формування та припинення діяльності депутатських фракцій, груп Київради
1. Депутати Київради можуть добровільно об\’єднуватися у депутатські фракції, групи Київради.
2. Депутатські фракції Київради формуються (об\’єднуються) депутатами Київради на партійній основі, виключно із числа місцевих організацій політичних партій (політичних партій), кандидати від яких обрані депутатами Київради.
3. Депутатські групи Київради формуються (об\’єднуються) депутатами, які не входять до складу депутатських фракцій Київради, на основі спільних поглядів з питань соціально-економічного розвитку міста Києва, спільності проблем, які вони вирішують, або за іншими ознаками.
4. Мінімальна кількість депутатів Київради для формування депутатської групи має становити не менше ніж п\’ять депутатів Київради.
5. Зареєстровані депутатські фракції та депутатські групи мають рівні права.
6. Членство депутата Київради в депутатській фракції, групі Київради не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.
7. Депутатські фракції, групи Київради не можуть формуватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.
8. Депутат Київради не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції, групи Київради.
9. Реорганізація та формування депутатських фракцій, груп Київради може проводитися протягом усього строку повноважень Київради.
10. Для реєстрації депутатської фракції, групи голова або уповноважений представник депутатської фракції, групи направляє секретаріату Київради подання, до якого додається повідомлення, підписане всіма депутатами, які входять до відповідного об’єднання, про сформування депутатської фракції, групи із зазначенням її назви, персонального складу та депутатів, які уповноважені представляти фракцію, групу.
11. Депутатські фракції, групи, набувають передбачених законодавством прав та обов\’язків з моменту оголошення головуючим на пленарному засіданні Київради інформації про формування депутатської фракції, групи Київради.
12. Про зміни в складі депутатської фракції, групи Київради голова або уповноважений представник депутатської фракції, групи повідомляє секретаріат Київради. Про входження, вихід зі складу зареєстрованої депутатської фракції, групи депутат Київради письмово повідомляє секретаріат Київради. Письмове повідомлення депутата Київради про входження до складу депутатської фракції, групи погоджується з головою або уповноваженим представником цієї депутатської фракції, групи. Повідомлення про виключення депутата зі складу депутатської фракції, групи разом з відповідним рішенням депутатської фракції, групи направляється секретаріату Київської міської ради головою або уповноваженим представником депутатської фракції, групи.
13. Інформація про зміни у складі, а також припинення діяльності депутатської фракції, групи оголошується головуючим на пленарному засіданні Київради та реєструється в секретаріаті Київради.
14. Діяльність депутатської фракції, групи, припиняється:
1) у разі прийняття депутатами Київради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської фракції, групи;
2) після закінчення строку повноважень Київради.
Діяльність депутатської групи також припиняється у разі вибуття окремих депутатів Київради із складу депутатської групи, внаслідок чого її чисельність стає меншою ніж встановлено цим Регламентом;
15. Депутат Київради, який не входить до складу депутатської фракції, групи є позафракційним.
16. У разі зміни у складі депутатської фракції, групи Київради, що призвели до втрати підстав діяльності депутатської фракції, групи, головуючий оголошує про це на пленарному засіданні Київради.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *