Тимчасові контрольні комісії Київради
 
1. Тимчасові контрольні комісії Київради є органами Київради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених Київрадою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування.
 
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Київради, її назву та завдання, термін діяльності, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Київради.
 
3. Строк діяльності тимчасової контрольної комісії не може перевищувати шести місяців з дня її утворення.
 
4. Персональний склад тимчасової контрольної комісії Київради формується на підставі письмових подань депутатів, депутатських фракцій та груп Київради з урахуванням принципу пропорційного представництва. Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії Київради, то комісія створюється без участі цієї депутатської фракції чи групи. Вихід депутата Київради із депутатської фракції чи групи, яка його делегувала у тимчасову контрольну комісію Київради, не припиняє його членства в цій комісії Київради.
Проект рішення Київради щодо створення тимчасової контрольної комісії Київради подається на розгляд Київради з сформованим персональним складом.
 
5. Обрання заступника голови, секретаря та інші питання структури тимчасової контрольної комісії Київради вирішуються відповідною комісією.
 
6. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться не рідше ніж один раз на місяць і є правомочними, якщо в ньому бере участь не менше як половина депутатів від загального складу комісії.
Рішення на засіданні тимчасової контрольної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.
 
7. Засідання тимчасових контрольних комісій Київради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії Київради, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв\’язку з її роботою.
Про час та місце проведення засідання тимчасової контрольної комісії завчасно повідомляються всі члени тимчасової контрольної комісії за допомогою електронної пошти та телефонного зв’язку.
 
8. Результати своєї роботи тимчасова контрольна комісія викладає в письмовому звіті, який оформляється як проект рішення Київради та  розглядається на пленарному засіданні Київради. Звіт повинен містити висновки та пропозиції про:
 
1) факти й обставини, які стали підставами для створення комісії;
 
2) відомості чи обставини, встановлені комісією, і докази, якими це підтверджується;
 
3) відомості чи обставини, що не підтвердилися;
 
4) факти й обставини, які не були перевірені.
 
9. За результатами розгляду звіту і пропозицій тимчасової контрольної комісії Київрада може прийняти такі рішення:
 
1) взяти до відома висновки і пропозиції комісії;
 
2) припинити повноваження комісії;
 
3) продовжити роботу комісії на визначений Київрадою строк.
 
10. Повноваження тимчасової контрольної комісії Київради припиняються:
 
1) одночасно з прийняттям Київрадою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;
 
2) у разі припинення повноважень Київради відповідного скликання, якою утворено комісію;
 
3) в інших випадках, визначених цією статтею.
 
11. У разі, якщо тимчасова контрольна комісія протягом місяця з дня прийняття рішення Київрадою про її створення не провела засідання, постійна комісія Київради, до функціональної спрямованості якої належить питання діяльності тимчасових контрольних комісій, може ініціювати питання щодо скасування рішення Київради, яким утворено відповідну тимчасову контрольну комісію.
 
12. Секретаріат Київради сприяє в роботі тимчасових контрольних комісій Київради.
 
13. Зміни та доповнення до рішення про створення та припинення тимчасової контрольної комісії Київради, а також рішення за результатами розгляду звіту і пропозицій тимчасової контрольної комісії Київради приймаються більшістю голосів від загального складу Київради.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *