Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032013 14

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 4 285

Додаток 1
до Порядку виконання
підготовчих робіт

_________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник ________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
_________________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання підготовчих робіт/про зміну даних
у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

 

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання підготовчих робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт від ____ ____________ 20__ р. (необхідне підкреслити). _____________________________________________________________________________,
(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,

вид будівництва_______________________________________________________________
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_____________________________________________________________________________
діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі__________________

_____________________________________________________________________________

 

(державного акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),
_____________________________________________________________________________.
договору оренди/суперфіцію (дата, номер) (необхідне зазначити)

 

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих робіт і відповідно до Закону України "Про захист персональних даних” я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

 

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

___________________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

М.П.

___________

Примітки: 1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та
засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо земельної ділянки не зазначаються у разі реконструкції, реставрації або капітального ремонту об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів у плані, а також реконструкції або капітального ремонту автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

022013 24

Виды застройки

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 4 430

Виды застройки
Капитальное строительство представляет собой самостоятельную отрасль материального производства, создающую основпые фонды народного хозяйства производственного (группа А) и непроизводственного назначения (группа Б).
В группу А включаются;
промышленное строительство, т. е. возведение объектов, выпускающих продукцию производственно-технического назначения. Промышленное строительство подразделяется на ряд отраслей и подотраслей, устанавливаемых народнохозяйственными планами, определяющими объемы и ввод в действие, реконструкцию, расширение п техническое перевооружение действующих предприятий, производств, цехов, объектов и создание новых технологических направлений;
транспортное строительство, т. е. возведение н реконструкция железных и автомобильных дорог, сооружений водного, воздушного, трубопроводного, наземного транспорта, а также устройств связи;
сельское строительство, т. е. сооружение производственных зданий и сооружений, необходимых для выращивания, хранения и переработки сельскохозяйственных продуктов, благоустроенных жилищ н культурно-бытовых учреждений для сельского населения.
В группу Б включается жилищно-гражданское строительство, т. е. сооружение современных жилых домов и общественных зданий и сооружений.
По степени готовности различают завершенное строительство, готовое к приемке и сдаче в эксплуатацию, незавершенное строительство (находящееся в процессе его осуществления) II задсльное, необходимое для последующего развертывания.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

Назад 1 ... 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 Далее

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.