Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032019 27

Місце розміщення вивіски

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 34

1.7.2.    Місце розміщення вивіски — зовнішня поверхня фасаду першого поверху будинку, будівлі, споруди, біля входу, де юридична або фізична особа займає приміщення, між віконними отворами першого поверху, а також між віконними отворами першого та другого поверхів дво чи багатоповерхового будинку, будівлі, споруди при умові, що центральна горизонтальна вісь вивіски знаходиться не вище центральної міжвіконної горизонтальної вісі.Центральна міжвіконна горизонтальна вісь — уявна лінія, яка проходить горизонтально по центру між крайньою верхньою частиною віконної рами першого поверху та крайньою нижньою частиною віконної рами другого поверху.
Центральна горизонтальна вісь вивіски — уявна лінія, яка проходить горизонтально по центру висоти вивіски.
1.7.3.    Фасад будинку, будівлі, споруди — зовнішня частина будинку, будівлі, споруди зі всіма елементами від покрівлі до вимощення.1.7.4.    Вітрина — засклений елемент фасаду, який використовується для експонування продукції.1.7.5.    Проект вивіски — документація, передбачена цим Порядком, яка визначає основні характеристики вивіски (розміри, матеріали виконання тощо) та обґрунтовує її пропорційність до будівлі, на якій вона розміщується.1.7.6.    Самовільно розміщена вивіска — вивіска, про розміщення якої не повідомлено уповноваженим органам у визначений пунктами 3.1 — 3.7 цього Порядку строк та спосіб, або щодо якої заявником не було усунено невідповідності вивіски вимогам цього Порядку у визначений строк.1.7.7.    Демонтаж — комплекс заходів, які передбачають відокремлення вивіски разом з її основою від місця розміщення та транспортування у місце її подальшого зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання вивіски не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади м. Києва.1.7.8.    Зона обмеженого використання вивісок у місті Києві — територія міста, що зберегла повністю або частково історичний ареал, має архітектурну, історичну або культурну цінність і визначена згідно з додатком, що додається.1.7.9.    Паспорт фасаду будівлі або споруди — реєстраційний документ, яким фіксується архітектурне та колористичне вирішення (в тому числі, при необхідності художнє освітлення усіх фасадів споруди) та розробляється ліцензованою організацією або сертифіко ваним спеціалістом з додержанням вимог Державних будівельних норм та правил.1.8.    Терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.1.9.    Робочий орган — структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до завдань якого належать питання регулювання діяльності у сфері розміщення вивісок (інформаційних вивісок).Робочий орган згідно з цим Порядком:
забезпечує участь громадськості в процесі контролю за розміщенням вивісок і забезпечує функціонування громадського контролю у цій сфері, в тому числі, шляхом забезпечення доступу громадськості до електронного реєс
тру вивісок;
реєструє та розглядає заяви фізичних і юридичних осіб щодо відповідності вивіски вимогам Порядку;
перевіряє відповідність вивіски вимогам цього Порядку;
здійснює контроль за дотриманням вимог цього Порядку, а також вимагає усунення виявлених порушень;
здійснює введення електронного реєстру розміщених вивісок у місті Києві;
організовує інвентаризацію вивісок і приймає рішення щодо їх демонтажу у передбачених цим Порядком випадках.
II. Вимоги до вивісок
2.1.    Вимоги до місця розміщення вивіски.2.1.1.    Вивіски повинні встановлюватися паралельно фасаду будинку, будівлі, споруди без втручання у несучі конструкції у місцях, які б не створювали перешкод для експлуатації та ремонту будинків, будівель, споруд, на яких вони розташовуються, та вільного пересування пішоходів та транспортних засобів.2.1.1.1.    Встановлення та розміщення вивісок повинно забезпечувати безпеку експлуатації згідно з чинними державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам і вимогам пожежної, санітарної, електричної та екологічної безпеки.2.1.2.    Розміщення вивісок рекомендується здійснювати з врахуванням архітектурного вирішення, стилістичних особливостей, декоративних елементів та колористики фасаду.2.1.3.    Вивіска може бути розміщена:2.1.3.1.    Біля входу у приміщення (в тому числі у подвір'ї), яке займає юридична або фізична особа, що розміщує вивіску.2.1.3.2.    Над вхідними дверима, над вітринами та над віконними прорізами.2.1.3.3.    У вікнах, вітринах та прозорій частині вхідних дверей, займаючи не більше 30% їх площі. В разі використання плівки чи інших матеріалів, що приклеюється до скла вікон, вітрин чи прозорої частини вхідних дверей, їх допустимо клеїти тільки з внутрішньої сторони скла.2.1.3.4.    Між дверними та віконними отворами (прорізами).2.1.3.5.    Між віконними отворами першого поверху будинку, будівлі, споруди.2.1.3.6.    Між віконними отворами першого та другого поверхів дво чи багатоповерхового будинку, будівлі, споруди при умові, що центральна горизонтальна вісь вивіски знаходиться не вище центральної міжвіконної горизонтальної вісі.2.1.3.7.    В існуючих, спеціально передбачених для вивісок у проекті будинку площинах, нішах, картушах тощо.2.1.4.    Якщо у будівлі знаходяться кілька власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, то їх вивіски на фасаді повинні розташовуватись на невеликих табличках однакового розміру (площею до 0,3 кв. м) та з однакового матеріалу виконання, розміщених праворуч чи ліворуч від входу (в'їзду) у будівлю (приміщення). Окрім того, їхні вивіски можуть бути розташовані безпосередньо біля дверей належних їм приміщень.2.1.5.    Розміщення вивісок не допускається:2.1.5.1.    На фасаді вище першого поверху будинку, будівлі або споруди.2.1.5.2.    Вище центральної міжвіконної горизонтальної вісі фасаду першого поверху будинку, будівлі, споруди згідно з пунктом 1.7.2 цього Порядку.2.1.5.3.    З закриттям огорож балконів, архітектурного та скульптурного декору фасадів, цінної пластики та ліпнини. Не допускається розміщувати вивіски на балконах, закривати решітки, перила, балюстради, підтримуючі консолі.


 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032019 27

Порядок розміщення вивісок у місті Києві

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 23

Порядок розміщення вивісок у місті Києві
І. Загальні положення
1.1.    Порядок розміщення вивісок у місті Києві (далі — Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про основи містобудування», Правил благоустрою м. Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, та інших нормативноправових актів.1.2.    Порядок регулює відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням вивісок у м. Києві, розміщення яких передбачено законодавством України, визначає процедуру розміщення вивісок та регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, що виникають у процесі розташування вивісок на території м. Києва, регламентує загальні вимоги до вивісок, а також порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.1.3.    Порядок розроблений з метою забезпечення благоустрою, захисту культурних та майнових інтересів територіальної громади м. Києва, юридичних і фізичних осіб, у власності чи користуванні яких є будинки, будівлі, споруди, на яких розміщуються вивіски, поліпшення зовнішнього вигляду міського середовища та врегулювання порядку розміщення вивісок.1.4.    Порядок є обов'язковим для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, а також фізичними особами, що здійснюють розміщення вивісок на території м. Києва.1.5.    Дія Порядку не поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням зовнішньої реклами у м. Києві.1.6.    Розміщення вивісок з порушенням цього Порядку забороняється.1.7.    У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:1.7.1. Вивіска (інформаційна вивіска) — мала архітектурна форма, конструктивний елемент на будинку, будівлі або споруді з інформацією про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі або яка має право його використання, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи, яка розміщена на зовнішній поверхні фасаду будинку, будівлі або споруди не вище першого поверху, де знаходиться власне чи надане у користування особі приміщення, біля входу у таке приміщення, який не є рекламою.
Вивіска не може містити переліку товарів і послуг, меню та іншої інформації, яка не підлягає обов'язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», не може містити закликів до придбання товару або іншої інформації, що призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів та їх інтерес щодо товару.
Конструктивно вивіска може складатися з одного чи кількох елементів.
Табличка (інформаційна табличка) — табличка, що розміщується на фасаді будинку, будівлі або споруди, в якому фізична або юридична особа займає приміщення, розташована біля входу у таке приміщення, на дверях або на склі вітрини, та містить лише інформацію про зареєстроване найменування особи, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи) та час роботи фізичної або юридичної особи. Найменування особи та інша інформація, зазначена на табличці, виконуються державною мовою, якщо інше не передбачено законодавством. Площа таблички повинна бути не більше 0,5 кв. метра.
Про розміщення таблички повідомляти уповноваженим органам не потрібно.



 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.