Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032019 27

Чіткі кольорові знімки в електронному форматі усього фасаду будівлі, споруди

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 67

3.3.1.3.    Чіткі кольорові знімки в електронному форматі усього фасаду будівлі, споруди, на якому розміщено вивіску, знімки розміщеної вивіски та знімки 1го поверху будинку, будівлі, споруди зі всіма наявними на ньому вивісками (якщо у межах 1го поверху будинку, будівлі, споруди, на якому розміщується вивіска, є кілька закладів з окремими входами).
З.З.1.4.    Проект вивіски, який визначає основні характеристики вивіски (розміри, матеріали виконання тощо) та обґрунтовує її пропорційність до будівлі, на якій вона розміщується.3.3.2.    Проект вивіски складається з:3.3.2.1.    Візуалізації вивіски на фасаді (чіткого кольорового комп'ютерного макету з прив'язкою вивіски до місця її розміщення).3.3.2.2.    Ескізу вивіски (М 1:5, 1:10) з конструктивним рішенням (конструктивне рішення, завірене підписами і печаткою розробника, яке містить інформацію про основні габаритні розміри, вузли кріплення, застосовані матеріали, разом із завіреною належним чином копією ліцензії розробника, що підтверджує право останнього надавати послуги (роботи) на право будівельного проектування та конструювання).3.3.2.3.    Деталей шрифтів, логотипів, зображувальних елементів.3.3.3.    На кожній сторінці поданих проектних матеріалів необхідно обов'язково вказувати:3.3.3.1.    Назву організації заявника — замовника проекту.3.3.3.2.    Назву проектної організації або прізвище автора проекту та їх координати.3.3.3.3.    Дату виконання проекту.3.3.4.    Перелік документів, що додаються до заяви, є вичерпним.3.4.    Якщо розміщення вивіски передбачено паспортом фасаду будинку, будівлі чи споруди, погодженого у встановленому порядку, при повідомленні уповноваженого органу про розміщення вивіски подається паспорт фасаду будинку, будівлі чи споруди з прив'язкою вивіски до місця її розміщення, при цьому проект вивіски до заяви не додається.3.5.    Заявник подає до робочого органу в електронному вигляді через портал Управління з питань реклами (після впровадження), або через Центр надання адміністративних послуг м. Києва, або центри надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій за місцем розміщення об'єкта заяву про розміщення вивіски з доданими до неї документами у трьох примірниках. Після прийняття рішення про відповідність вивіски вимогам Порядку перший та другий примірники передаються робочому органу для реєстрації, після чого перший примірник повертається заявнику через центр надання адміністративних послуг районної в місті Києві державної адміністрації за місцем розміщення об'єкта, другий примірник зберігається в архіві робочого органу, третій примірник передається у КП «Київреклама» для обліку.3.5.1.    Заява та документи (в разі їх подання через. центр надання адміністративних послуг) подаються до відповідного центру надання адміністративних послуг особисто заявником (керівником юридичної особи, фізичною особою) або уповноваженою ним особою. Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві та документах, що додаються до неї.3.5.1.1.    Заява та документи, що додаються до неї, приймаються відповідним центром надання адміністративних послуг за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації в дозвільному центрі.3.6.    Усі заяви про розміщення вивіски підлягають обов'язковій реєстрації відповідним центром надання адміністративних послуг або робочим органом (в разі подання документів в електронному вигляді), після чого заявнику повідомляються дата та номер реєстрації заяви.3.6.1.    В разі подання заяви та документів через центр надання адміністративних послуг, після проведення реєстрації відповідальний представник центру надання адміністративних послуг передає заяву із доданими документами до робочого органу не пізніше наступного робочого дня.3.7.    Робочий орган опрацьовує пакет документів, поданий разом із заявою, перевіряє документи та розміщену вивіску на предмет відповідності вимогам цього Порядку та приймає рішення про відповідність/невідповідність вивіски вимогам Порядку.
3.7.1.    У разі розміщення вивіски на пам'ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон охорони цих пам'яток робочий орган розглядає документи, перевіряє вивіску та приймає рішення про відповідність/невідповідність вивіски вимогам цього Порядку із залученням уповноважених представників Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а в разі розміщення вивіски на пам'ятках культурної спадщини національного значення та в межах зон охорони цих пам'яток — із залученням уповноважених представників Міністерства культури України.3.7.2.    Робочий орган приймає рішення про відповідність/невідповідність вивіски вимогам Порядку протягом 10 (десяти) робочих днів з дня одержання заяви та документів.3.7.2.1.    Якщо за результатами розгляду заяви та доданих документів робочий орган приходить до висновку, що вивіска розміщена у відповідності до вимог цього Порядку, робочий орган на заяві ставить відмітку про відповідність розміщеної вивіски вимогам цього Порядку (що включає прізвище особи, яка прийняла відповідне рішення, її підпис, дату та відбиток печатки відповідного структурного підрозділу) та через адміністратора центрів надання адміністративних послуг надсилає заявнику повідомлення про відповідність вивіски вимогам цього Порядку.3.7.2.2.    Якщо за результатами розгляду заяви та доданих документів робочий орган приходить до висновку, що вивіска не відповідає вимогам цього порядку, він через адміністратора центрів надання адміністративних послуг направляє заявнику повідомлення про невідповідність розміщеної вивіски вимогам цього Порядку із зазначенням чіткого, переліку невідповідностей та рекомендацій і строків по їх усуненню.3.7.2.2.1.    У разі подання документів заявником не в електронному вигляді робочий орган через адміністратора центрів надання адміністративних послуг повертає поданий пакет документів заявнику.3.7.2.2.2.    Строк для усунення невідоповід ностей розміщеної вивіски вимогам цього Порядку становить ЗО (тридцять) днів.3.7.2.2.3.    Заявник зобов'язаний звернутися повторно до робочого органу не пізніше наступного робочого дня після спливу строку, відведеного на усунення невідповідностей розміщеної вивіски вимогам цього Порядку.3.7.2.2.4.    Якщо заявник у визначений робочим органом строк не усунув невідповідності вивіски вимогам цього Порядку, вивіска вважається самовільно розміщеною і підлягає демонтажу.3.7.3.    У разі ненадання робочим органом повідомлення про відповідність/невідповідність розміщеної вивіски вимогам цього Порядку через 10 (десять) робочих днів з дня закінчення строку для прийняття рішення вивіска вважається такою, що відповідає Порядку.3.7.4.    Відомості про вивіски, що відповідають вимогам Порядку, підлягають внесенню до електронного реєстру розміщених вивісок, ведення якого забезпечує робочий орган.IV. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальність за його порушення
4.1.    Моніторинг розміщення вивісок у м. Києві здійснює КП «Київреклама».4.1.1.    КП «Київреклама» здійснює перевірку відповідності вивісок вимогам цього Порядку, в тому числі, за зверненнями громадян та органів, що виявили вивіски, які не відповідають вимогам Порядку.4.2.    Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює в межах своїх повноважень робочий орган, а також інші уповноважені суб'єкти в установленому порядку.4.3.    Відповідальність за розміщення вивіски (міцність, стійкість, безпеку, відповідність проекту, цілісність фасаду будівлі після монта жу/демонтажу вивіски) несе власник вивіски.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032019 27

З закриттям табличок з назвами вулиць, номерами будинків, охоронних знаків будівел

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 18

2.1.5.4.    З закриттям табличок з назвами вулиць, номерами будинків, охоронних знаків будівель — пам'яток архітектури, табличок з позначенням місця знаходження елементів мереж інженерних комунікацій (пожежних гідрантів та ін.), інших табличок з соціально необхідною інформацією.2.1.5.5.    У вигляді світлових табло та моніторів, рухомих стрічок (рядку, що біжить), вивісок з динамічною (пульсуючою) підсвіткою в межах Зони обмеженого використання вивісок у місті Києві.2.1.5.6.    На будинках, будівлях, спорудах, не введених в експлуатацію, об'єктах незавершеного будівництва.2.1.5.7.    Із закриттям вікна, вітрини чи прозорої частини вхідних дверей більш ніж на 30 %.2.2. Розміри вивісок:
2.2.1.    Площа поверхні вивіски не повинна перевищувати 3 кв. метри. Рекомендується, щоб розміри вивісок були масштабними до архітектурного вирішення фасаду та його елементів.2.2.2.    Вивіски не повинні виходити за межі будинку, будівлі, споруди, у якому здійснює діяльність суб'єкт господарювання.2.2.3.    Відстань від площини фасаду (декоративних елементів фасаду) до лицевої поверхні вивіски, розміщеної паралельно до фасаду, не повинна перевищувати 20 см.2.2.4.    Рекомендується, щоб при розміщенні вивіски враховувалися розмір і місце розміщення раніше встановлених на цьому ж будинку, будівлі, споруді вивісок.2.3. Матеріали, техніки та стилістика вивісок:
2.3.1.    Конструкція та матеріал вивіски повинні бути стійкими до погодних умов і механічних чинників.2.3.2.    У межах історичного ареалу м. Києва рекомендується виконання вивісок з природних матеріалів (метал, кераміка, смальта, цінні породи дерева, камінь, скло), а також використання традиційних технік (ковальство, литво, гравіювання, різьба, вітраж, гутне скло, емалі, розпис, мозаїка та ін.).2.3.3.    Рекомендується, щоб форма, колір, шрифт, матеріал виконання та стилістика вивіски були гармонійними з елементами фасаду, на яких вони розташовуються.2.3.4.    Рекомендується, щоб вивіска відповідала архітектурному вирішенню фасаду будівлі та враховувала особливості конкретного архітектурного середовища.2.3.5.    Вивіска не повинна відтворювати зображення дорожніх знаків.2.4. Вивіска може бути виготовлена у вигляді:
2.4.1.    Площини геометричної або іншої форми, що розміщується паралельно до фасаду, з нанесеним ззовні або прорізаним зображенням чи написом. У межах Зони обмеженого використання вивісок у місті Києві площа такої форми не може перевищувати 0,5 кв. м.2.4.2.    Окремих об'ємних літер, прикріплених безпосередньо на стіні (рекомендується у разі короткого напису).2.4.3.    Окремих об'ємних літер, прикріплених до спільного каркасу чи іншого профілю, пофарбованого у колір фасаду (рекомендується у разі, довгого напису).2.4.4.    Напису чи зображення на прозорій безколірній площині (скло, акрил) плоскими, об'ємними чи вигравійованими літерами.2.4.5.    Шрифтового напису по тиньку.2.4.6.    Художнього розпису по тиньку (фрески).2.4.7.    Мозаїки.2.4.8.    Вітражу.2.4.9.    Кам'яної, дерев'яної, металевої плити з різьбленим або гравійованим написом чи зображенням.2.4.10.    Рельєфу, вирізьбленому у тиньку, попередньо нанесеному різноколірними шарами (сграфіто).2.4.11.    Світлових носіїв, що своїм розташуванням формують напис чи зображення.2.4.12.    Світлових трубок (неонових або діо дних), які формують зображення чи напис.2.5. Вимоги до освітлення вивісок:
2.5.1. Освітлення вивісок повинно забезпечувати безпеку експлуатації згідно з чинними державними будівельними нормами та відпо
відати державним стандартам і вимогам пожежної, санітарної, електричної та екологічної безпеки.
2.5.2.    Кабелі живлення світлових елементів, сигналізації та інші технічні засоби повинні бути вмонтовані у короби, які пофарбовані у колір фасаду, або прикріплені таким чином, щоб бути непомітними для пішоходів.2.5.3.    Освітлення вивіски не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові або нежитлові приміщення будинків, будівель і споруд, на яких вони розміщуються, а також приміщення сусідніх будинків, будівель і споруд.2.5.4.    Освітлення вивісок повинно вмикатися з настанням темноти одночасно з вуличним освітленням.2.5.5.    Вивіски установ, організацій і підприємств, що працюють у денний час, можуть бути виконані без освітлення.2.6. Інформаційні вимоги.
2.6.1.    Інформація про фізичну або юридичну особу не повинна містити закликів до придбання товару.2.6.2.    Вивіски не повинні містити слоганів, переліку товарів, що розповсюджуються фізичною або юридичною особою, та іншої інформації, крім інформації про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи) та час роботи.Інформація на вивісках виконується державною мовою у відповідності до вимог Закону України «Про засади державної мовної політики», за винятком випадків, встановлених в пункті 2.6.3 цього Порядку.
2.6.3.    Знаки для товарів і послуг наводяться на вивісках у тому вигляді, у якому їм надана правова охорона в Україні відповідно до законодавства.Не допускається розміщення вивісок із використанням знаків для товарів і послуг чи інших об'єктів інтелектуальної власності, права на які належать іншим особам та не передані власникам вивісок у користування.
2.6.4.    Текст вивіски не може містити мовних помилок.III. Порядок розміщення вивісок
3.1.    Фізичні та юридичні особи зобов'язані розміщувати вивіски із дотриманням вимог цього Порядку та інших нормативноправових актів.3.2.    Особа, яка має намір встановити вивіску, повинна подати до центру надання адміністративних послуг районної в місті Києві державної адміністрації за місцем розміщення об'єкта повідомлення про місце та дату розміщення вивіски у трьох примірниках. На кожному з примірників уповноважений представник центру надання адміністративних послуг районної в місті Києві державної адміністрації ставить відмітку з датою отримання повідомлення. Перший примірник з відміткою повертається особі, яка звернулася, другий передається робочому органу для реєстрації, третій примірник передається комунальному підприємству «Київреклама» (далі — КП «Ки ївреклама») для контролю.3.3.    Суб'єкт, який встановив вивіску, зобов'язаний протягом 10 (десяти) календарних днів з дня її розміщення повідомити відповідним органам в порядку, визначеному в пункті 3.5, про таке розміщення шляхом надсилання (подання) заяви про розміщення вивіски.3.3.1.    До заяви про розміщення вивіски додаються:3.3.1.1.    Копія документа, що посвідчує право власності (користування) на приміщення (будівлю, споруду), де розміщено вивіску.3.3.1.2.    Копія свідоцтва на знаки для товарів і послуг (свідоцтва про реєстрацію знаку для товарів і послуг) заявника (у разі їх використання на вивісці) або завірена належним чином копія ліцензійного договору на право використання заявником знаку для товарів і послуг.

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.