Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032013 14

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 4 171

Додаток 1
до Порядку виконання
будівельних робіт

 

_________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник ________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
_________________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)


 

ПОВІДОМЛЕННЯ про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних

у повідомленні про початок виконання будівельних робіт

 

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання будівельних робіт/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ___ ____________ 20__ р. (необхідне підкреслити)._________________________________________________,
(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва_______________________________________________________________
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих
_____________________________________________________________________________,
підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта ___________________________________________________________________.
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом) _______________ виданий ______________________________________________________
(номер) (найменування органу, який його видав,

_____________________________________________________________________________
дата видачі)

або проектна документація (у разі будівництва за проектом) розроблена________________
______________________________________________________________ під керівництвом:
(найменування проектувальника, код згідно з ЄДРПОУ)

 

 

Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

Головний архітектор проекту (сертифікований виконавець)

 

 

 

та затверджена замовником _____________________________________________________
(дата затвердження (для фізичних осіб) чи

_____________________________________________________________________________
прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження
_____________________________________________________________________________,
або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

категорія складності ___________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена__________________________________
(найменування експертної
_____________________________________________________________________________
організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові відповідального експерта,
_____________________________________________________________________________.
серія і номер кваліфікаційного сертифіката (за наявності, у разі будівництва за проектом)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено (за наявності) ________________________________________________________.
(прізвище, ім’я та по батькові)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі _____________________________________________________________________________
(державного акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),

_______________________________________________________________________________.
договору оренди/суперфіцію (дата, номер) (необхідне зазначити)

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання будівельних робіт і відповідно до Закону України "Про захист персональних даних” я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

 

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

 

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених будівельним паспортом або проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

___________

Примітки. 1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об’єктів, для яких проведення експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032013 14

ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Подготовка эскиза для получения стройпаспорта! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 3 398

Додаток 3
до Порядку виконання
підготовчих робіт

_________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається повідомлення)

Замовник ________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
_________________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)


ПОВІДОМЛЕННЯ про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до статті 35 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про зміну даних у декларації про початок виконання підготовчих робіт, зареєстрованій ____ ____________ 20__ р. № _______, а саме ________________________
(право на будівництво передано
________________________________________________________________________________
іншому замовникові; змінено осіб, відповідальних за здійснення
_____________________________________________________________________________,
авторського та технічного нагляду (необхідне зазначити)

та додаю інформацію, що передбачена декларацією про початок виконання підготовчих робіт і змінилася.

 

Попередній замовник
(у разі зміни замовника)

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

З метою забезпечення ведення обліку декларацій про початок виконання підготовчих робіт і відповідно до Закону України "Про захист персональних даних” я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону (зазначається у разі зміни замовника).

 

 

Додаток: 1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

 

 

Замовник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.