Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
032013 14

ВІДМОВА у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 4 027

Додаток 6
до Порядку виконання
будівельних робіт

________________________________________________________
(найменування органу, який видає дозвіл)

 


ВІДМОВА
у видачі дозволу на виконання будівельних робіт

від ___ ___________ 20__ р. № _____

_____________________________________________________________________________,
(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса______________________________________________________,

вид будівництва _______________________________________________________________
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_____________________________________________________________________________,
діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта ___________________________________________________________________,
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

категорія складності ___________________________________________________________.

За результатами розгляду заяви _____________________________________________
(найменування або прізвище, ім’я,

_____________________________________________________________________________
по батькові заявника)

про видачу дозволу на виконання будівельних робіт від
___ ________________ 20__ р. № ________ та доданих до неї документів установлено, що _____________________________________________________________________________.
(обґрунтування причин відмови)

 

 

У видачі дозволу на виконання будівельних робіт відмовлено.

 

____________________
(найменування посади відповідальної особи органу)

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

{Додаток 6 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

032013 14

видати, переоформити, анулювати (необхідне зазначити) дозвіл на виконання будівельних робіт

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти. Веб, медиа, IT.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 4 341

Додаток 5
до Порядку виконання
будівельних робіт

 

 

_________________________________________________
(найменування органу, якому надсилається заява)

 

Замовник ________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________
місце проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
_________________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

 

ЗАЯВА

Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності” прошу _______________________________________________________________________
(видати, переоформити, анулювати (необхідне зазначити)

дозвіл на виконання будівельних робіт.

_____________________________________________________________________________,
(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва _______________________________________________________________
(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_____________________________________________________________________________,
діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта ___________________________________________________________________,
(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

категорія складності ___________________________________________________________.

Дозвіл від ___ ____________ 20___ р. № ______ (зазначається у разі переоформлення чи анулювання) виданий ________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної

_____________________________________________________________________________
особи, серія та номер паспорта, місце проживання,
________________________________________________________________________________
номер телефону/телефаксу або повне найменування юридичної особи,
_____________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер телефону/телефаксу)

 

Додаток: 1. Проектна документація на будівництво:

перший розділ проекту на ____ арк.;

будівельний генеральний план на ____ арк.;

паспорт опорядження фасаду на ____ арк.;

результати експертизи, видані в установленому порядку,
на _____ арк.;

наказ замовника про затвердження проектної документації
на _____ арк.

2. Копії документів про призначення:

осіб, які здійснюють авторський нагляд, на ____ арк.;

осіб, які здійснюють технічний нагляд, на ____ арк.;

осіб, відповідальних за виконання робіт, на ____ арк.

3. Копії кваліфікаційних сертифікатів, засвідчені в установленому порядку, на ____ арк.

4. Копія документа, що посвідчує право власності на будинок чи споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта на _____ арк.

5. Копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку, на _____ арк.

6. Копія державного акта, свідоцтва про право власності на землю чи договору оренди/суперфіцію земельної ділянки на _____ арк.

 

 

З метою забезпечення ведення обліку дозволів на виконання будівельних робіт та відмов у їх видачі і відповідно до Закону України "Про захист персональних даних” я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Замовник

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

Інженер
технічного нагляду

____________________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

_________
Примітка. Кожна сторінка цієї заяви підписується замовником та засвідчується
його печаткою (за наявності).

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

 

 

Градостроительный расчет для получения градостроительных условий и ограничений, архитектурное проектирование, разработка эскиза намерений застройки для получения строительного паспорта застройки в Киеве!

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.