Інженерні дослідження

Posted on

Інженерні дослідження3.4.1 Інженерні дослідження об\’єкта пам\’ятки потрібно проводити для визначення стану споруди та прийняття рішення про її консервацію або реставрацію. 3.4.2 Об\’єкти пам\’яток незалежно від їх використання (за призначенням або не за призначенням), форми власності, віку, капітальності, показників юридичного статусу, економічного стану власника або технічних особливостей підлягають періодичним інженерним обстеженням з метою оцінки їх технічного […]

Read More

Схематичний обмір об\’єкта виконується на стадії його попереднього обстеження

Posted on

Схематичний обмір об\’єкта виконується на стадії його попереднього обстеження, коли детальніші обміри передбачено на наступних етапах робіт. 3.3.8 Архітектурний обмір об\’єкта застосовується тоді, коли виготовляється про-ектно-кошторисна документація тільки на консервацію елементів пам\’ятки, стан збереженості якої задовільний за відсутності значних переробок. При таких обмірах усі кути об\’єкта приймаються прямими, а розміри елементів, що повторюються, – однаковими. […]

Read More