ДЕКЛАРАЦІЯ про початок виконання підготовчих робіт

Додаток
2
до Порядку виконання
підготовчих робіт

_________________________________________________
(найменування
органу, якому надсилається декларація)

 

Замовник ________________________________________
(прізвище,
ім’я та по батькові фізичної особи,
_________________________________________________
місце
проживання, серія і номер паспорта, номер телефону;
_________________________________________________
найменування
юридичної особи, її місцезнаходження,
_________________________________________________
код
згідно з ЄДРПОУ, номер телефону)

 

ДЕКЛАРАЦІЯ про початок виконання підготовчих робіт

_____________________________________________________________________________
(найменування
об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса _____________________________________________________,
вид будівництва ______________________________________________________________,
(нове
будівництво, реконструкція, технічне переоснащення
_____________________________________________________________________________.
діючих
підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

Проект
виконання підготовчих робіт розроблений _____________________________
(найменування підрядної
_____________________________________________________________________________
організації —
виконавця робіт, код згідно з ЄДРПОУ)

та затверджений _______________________________________________________________
(прізвище, ім’я,
по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата

_____________________________________________________________________________.
затвердження
або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа)

Технічний нагляд
здійснює________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи,_____________________________________________________________________________.
номер телефону,
серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва
на підставі _________________
_____________________________________________________________________________
(державного
акта, свідоцтва про право власності на землю (дата, серія, номер),
_____________________________________________________________________________.
договору
оренди/суперфіцію (дата, номер) (необхідне
зазначити)

З метою забезпечення ведення обліку декларацій
про початок виконання підготовчих робіт і відповідно до Закону України \”Про захист
персональних даних” я, _____________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної
особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних
даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі
та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання підготовчих робіт
з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними
нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

 

Замовник

___________________
(підпис)

____________________
(ініціали
та прізвище)

М.П.

Зареєстровано ________________________________
(найменування
органу)

____ ____________
20__ р. № ___________________

____________ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи)

М.П.

___________
Примітка. Кожна
сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується

 

його печаткою (за наявності).

 

{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 653 від 11.07.2012}

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code