Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
0319 27

Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски було пошкоджено фасад

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 88 4.4.    Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски було пошкоджено фасад (фарбування, декоративні елементи тощо) будівлі, власник (користувач) вивіски зобов'язаний усунути всі пошкодження протягом 14 (чотирнадцяти) днів за власний рахунок.4.5.    У разі припинення права власності (користування) приміщенням (територією), у якому (на якій) здійснюється господарська діяльність, власник (користувач) вивіски забезпечує демонтаж вивіски власними силами протягом 30 (тридцяти) днів з дня виникнення однієї з вказаних підстав.4.6.    За незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність вивісок, їх невідповідність затвердженим проектам і вимогам на осіб, винних у таких порушеннях, накладаються штрафні санкції відповідно до Правил благоустрою міста Києва та Кодексу України про адміністративні правопорушення.V. Демонтаж самовільно розміщених вивісок та відповідальність за їх незадовільний зовнішній вигляд
5.1.    Демонтажу підлягають:5.1.1.    Вивіски, що розміщені із порушенням архітектурних вимог, державних норм, стандартів, правил, санітарних норм або технічний стан яких створює загрозу життю чи здоров'ю людей та/або заподіяння шкоди третім особам, що підтверджується актом з фотофік сацією, підписаним представниками КП «Ки ївреклама» та власником (балансоутримува чем) будинку, будівлі, споруди.5.1.2.    Самовільно розміщені вивіски, власників яких встановити не вдалося (суб'єкт не здійснює діяльності за вказаною адресою), або в разі припинення юридичної особи, або припинення діяльності фізичної особи — підприємця власника вивіски.5.2.    У разі самовільного розміщення вивіски, розміщення вивіски з істотними відхиленнями від проекту, розміщення вивіски із використанням знаків для товарів і послуг чи інших об'єктів інтелектуальної власності, права на які належать іншим особам та не передані власникам вивісок у користування, а також в разі невідповідності вивіски вимогам цього Порядку, інших чинних нормативноправових актів, державних норм та стандартів, власник (користувач) вивіски повинен усунути допущене порушення або забезпечити демонтаж вивіски (в разі неможливості усунення порушень) власними коштами протягом 30 (тридцяти) днів з дня отримання вимоги робочого органу про усунення порушень. Вимога вручається власнику вивіски або його представнику особисто під підпис або направляється поштою з повідомленням про вручення. У разі невчинення вищевказаних дій вивіска демо нтовується примусово згідно з умовами підпунктів 5.3, 5.4 цього Порядку.5.3.    Вивіски, власники яких не виконали у встановлений строк вимог уповноваженого органу про усунення порушень, та вивіски, передбачені у підпунктах 5.1.1 та 5.1.2, вносяться до наказу на примусовий демонтаж.5.4.    Примусовий демонтаж вивісок проводить або організовує КП «Київреклама» за наказом робочого органу, пропозиції до якого може надавати КП «Київреклама». У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні власник або користувач вивіски, представники державних органів, міських служб та інших організацій.5.5.    Демонтаж вивісок оформляється актом (2 примірники), який підписують власник (користувач) вивіски (у разі його присутності при демонтажі), представник КП «Київреклама» та представник організації, яка здійснювала демонтаж. До акта додається в обов'язковому порядку фотофіксація місця розміщення вивіски до і після демонтажу.5.6.    У разі відсутності власника вивіски при демонтажі або його відмови від підписання акта демонтажу (про що робиться відповідна відмітка на акті) другий примірник акта КП «Київреклама» у п'ятиденний строк надсилає поштою за місцезнаходженням власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження).
5.7.    Після проведення демонтажу складаються: акт прийманняпередачі виконаних робіт по демонтажу із зазначенням характеру робіт та їх вартості; калькуляція вартості витрат за виконані роботи з демонтажу, які підписує КП «Київреклама» (замовник) та організація або особа (виконавець), що здійснили демонтаж.5.8.    Компенсація витрат КП «Київреклама» або особи, яка здійснила демонтаж вивіски, покладається на власника (користувача) демонтованої вивіски на підставі виставленого рахунку та акта прийманняпередачі виконаних робіт по демонтажу, які надсилаються власнику (користувачу) вивіски в обов'язковому порядку у п'ятиденний строк з дати демонтажу.5.9.    Для повернення демонтованої вивіски її власнику (користувачу) необхідно звернутись до КП «Київреклама» або особи, яка здійснила демонтаж, з такими документами:5.9.1.    Заявою на ім'я керівника про повернення демонтованої вивіски.5.9.2.    Документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретну демонтовану вивіску.5.9.3.    Документом, що підтверджує оплату витрат, пов'язаних з демонтажем вивіски, транспортуванням та зберіганням.5.10.    Демонтовані вивіски зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо). Облік та тимчасове зберігання демонтованих вивісок здійснює у встановленому порядку КП «Київреклама». Демонтовані вивіски можуть бути передані на тимчасове зберігання відповідному підприємству, установі, організації на підставі відповідного договору та акта прийомупередачі із переліком, зазначенням їх стану та характеристик.5.11.    Демонтовані вивіски визнаються безхазяйним майном і переходять у власність територіальної громади міста Києва у порядку, визначеному законодавством, якщо:5.11.1.    Після закінчення встановленого законодавством строку зберігання примусово демонтованих об'єктів власники не звернулись, не зголосились щодо їх повернення.5.11.2.    Після закінчення встановленого законодавством строку зберігання примусово демонтованих об'єктів, власники яких не сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цю вивіску.5.11.3.    Власники надали письмову відмову від демонтованої вивіски та документи, що підтверджують право власності (інше майнове право) на цю вивіску.VI. Прикінцеві та перехідні положення
6.1.    Питання, що не врегульовані цим Порядком, вирішуються згідно з чинним законодавством України.6.2.    Спори, що виникають в процесі розміщення вивісок, вирішуються у встановленому законодавством порядку.6.3.    Паспорти на розміщення (інформаційних) вивісок є дійсними до закінчення строку їх дії, але не довше ніж рік з моменту набрання чинності цим рішенням.6.4.    Власникам вивісок, що були розміщені до прийняття цього рішення з дотриманням вимог законодавства, привести вивіски у відповідність до вимог цього Порядку та повідомити уповноваженим органам у визначений пунктами 3.1 — 3.7 цього Порядку строк та спосіб протягом одного року з моменту набрання чинності цим рішенням, але не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів з дня закінчення дії паспорта на розміщення (інформаційних) вивісок.

 Комментарии по данной теме: Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски було пошкоджено фасад

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.