Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
1117 20

Дослідження пам'ятки і розроблення науково-проектної документації здійснюється проектувальником в особі авторського колективу

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 43 Дослідження пам'ятки і розроблення науково-проектної документації здійснюється проектувальником в особі авторського колективу (або автора) з виконанням ним науково-технічного супроводу та функцій автор-ського нагляду в процесі проведення робіт із реставрації пам'ятки.
5.2 Для координації виконання науково-проектних робіт і роботи авторського колективу призначається науково-методичний керівник цього колективу (науковий керівник), який здійснює наукове керівництво, коор-динує розроблення відповідної науково-проектної документації, ведення науково-технічного супроводу та авторського нагляду за реставрацією.
5.3 Науковий керівник:
- координує роботу авторського колективу;
- бере участь у розробленні принципових та концептуальних рішень щодо дослідження, реставрації та збереження пам'ятки;
- здійснює дослідження пам'ятки;
- здійснює науково-методичне керівництво роботами на пам'ятці;
- контролює якість розроблення науково-проектної документації, її відповідність положенням чинних норм і правил;
- несе відповідальність за наукову обґрунтованість проектних рішень;
- веде особисто і координує роботу авторського колективу щодо авторського нагляду за реставрацією пам'ятки.
5.4 Ведення авторського нагляду за реставрацією пам'ятки є обов'язковим і включає:
- нагляд за дотриманням проектних рішень;
- науково-методичне керівництво веденням робіт на об'єкті культурної спадщини;
- спостереження за веденням реставраційних робіт та станом пам'ятки;
- внесення пропозицій і доповнень щодо необхідних змін науково-проектної документації;
- призупинення проведення окремих видів робіт за необхідності дослідження і фіксації необстежених

або нововиявлених частин, елементів і деталей пам'ятки, а також при загрозі непередбачених деформацій чи руйнування конструкцій, при систематичному недотриманні робочої документації і вказівок авторського нагляду;
- участь у роботі комісій із приймання виконаних ремонтно-реставраційних робіт;
- участь у нарадах (науково-методичних, консультативних тощо) та роботі комісій із питань досліджен-ня, реставрації та збереження об'єкта культурної спадщини, внесення змін та доповнень до науково-проектної та проектно-кошторисної документації;
- ведення журналу авторського нагляду;
- участь у підготовці науково-реставраційного звіту.
5.5 Авторський нагляд за реставрацією пам'ятки - дотриманням архітектурних та конструктивних рішень, використанням матеріалів та дотриманням технології реставраційних процесів, здійсненням науково-методичного керівництва тощо - покладаються на спеціалізовані науково-реставраційні організації - розроб-ники відповідного розділу проекту.
5.6 Науково-технічний супровід об'єкта культурної спадщини на етапах реставрації та експлуатації здій-снюється відповідно до ДБН В.1.2-5 в частині, яка не суперечить положенням п.2.8 цих норм.
5.7 Авторський нагляд за реставрацією пам'ятки та науково-технічний супровід об'єкта культурної спа-дщини можуть виконуватись на підставі окремого контракту (договору).
5.8 Рекомендації та зауваження, які зроблені в рамках методичного керівництва, авторського нагляду за реставрацією пам'ятки та науково-технічного супроводу, фіксуються в "Журналі авторського нагляду за ре-ставрацією пам'ятки та науково-технічного супроводу" (далі - журнал авторського нагляду) (додаток Н), і є обов'язковими для замовника і підрядних організацій і можуть бути відміненими тільки відповідним органом охорони культурної спадщини за погодженням відповідного спеціально уповноваженого органу містобуду-вання і архітектури.
5.9 Журнал авторського нагляду, прошнурований і завірений підписом автора або наукового керівника авторського колективу, разом з дозволом відповідного органу охорони культурної спадщини на проведен-ня ремонтно-реставраційних робіт зберігається у відповідального виконавця робіт, видається для внесення вказівок автору або членам авторського колективу і надається комісії з приймання робіт разом з іншою до-кументацією.
Після завершення реставрації об'єкта культурної спадщини журнал передається відповідальним викона-вцем робіт за актом науковому керівнику авторського колективу або автору для використання в роботі над розділом науково-проектної документації "Науково-реставраційний звіт". Після завершення звіту журнал пе-редається на зберігання замовнику.
5.10 Авторське право на науково-проектну документацію охороняється згідно з Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами. Публікація матеріалів науково-проектної документації на реставрацію об'єктів культурної спадщини виконується за погодження авторів проекту. При використанні в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проектів необхідно на них посилатися.
5.11 Прізвища попередніх авторів розробок науково-проектної документації та виконавців реставрації зазначаються в історичній довідці.
5.12 Застосування при реставрації об'єкта культурної спадщини будь-яких раніше розроблених проект-них рішень погоджується з їх розробником та відповідним органом охорони культурної спадщини.

 Комментарии по данной теме: Дослідження пам'ятки і розроблення науково-проектної документації здійснюється проектувальником в особі авторського колективу

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.