Конт.:

Олег Прокопенко

Кандидат наук, архитектор в Киеве Tel, Viber +38 063 608 7812


Архитектурное проектирование зданий
1117 20

Креслення ескізного проекту реставрації включають

Олег Прокопенко - кандидат наук, архитектор в Киеве, дизайн-проекты. Веб, медиа, IT и программирование. Получение стройпаспорта, градусловий! Анализ земельных участков под застройку с разработкой архитектурной концепции. Опыт государственной службы в центральном органе гос. исп. власти.

Автор: Oleg | Раздел: Справочник заказчика | Просмотров: 78 Креслення ескізного проекту реставрації включають (рекомендований перелік, див. додаток И):
- ситуаційний план із позначенням меж території пам'ятки;
- генеральний план території пам'ятки або ансамблю;
- плани поверхів, основних ярусів, основні перерізи;
- картограми елементів пам'ятки або їх фрагментів із визначенням основних реставраційних або консер-ваційних робіт;
- фасади, характерні фрагменти та деталі;
- принципові інженерні та конструкторські рішення;
- колірні рішення (паспорти) фасадів та інтер'єрів;
- принципові рішення з благоустрою, вертикального планування і озеленення території пам'ятки;
- принципові рішення щодо сучасного пристосування пам'ятки.
2.5.3 Основні положення організації робіт виконуються у відповідності з обгрунтуванням науково-проектних рішень і включають:
- ситуаційний план;
- схематичний будгенплан із зазначенням тимчасових споруд, огорожі майданчика, небезпечних зон, будівельних риштувань, місць складування матеріалів і напівфабрикатів, під'їзних доріг, розміщення механі-змів, схеми тимчасового енерго- та водопостачання, засобів сигналізації і пожежогасіння, попереджувальних знаків;
- схему організації руху транспорту;
- пояснювальну записку з обгрунтуванням прийнятої технології і послідовності виконання робіт з пере-ліком обсягів робіт, специфікацією основних матеріалів, розрахунком потреби в будівельних машинах і ме-ханізмах та енерговитрат, заходи щодо протипожежної безпеки, охорони праці та навколишнього середо-вища;
- укрупнений план-графік виконання робіт;
- графік руху робочої сили та будівельних машин.
2.6 Робоча документація включає:
- пояснювальну записку з короткою характеристикою об'єкта реставрації, прийнятих науково-проектних і конструкторських рішень, матеріалів, видів благоустрою, особливих умов виконання робіт; технологічними вказівками щодо виконання та методиками на проведення окремих видів робіт;
- робочі креслення (рекомендований перелік, див. додаток К):
- плани та перерізи пам'ятки з позначеннями всіх втрачених або збережених елементів, що вимагають реставрації, з нанесенням розмірів, відміток, маркуванням цих елементів; виготовлення;
- креслення елементів і конструкцій, які підлягають реставрації, підсиленню, укріпленню та відтворенню;
- конструктивні креслення з вказівкою нормативних та розрахункових навантажень, розрахункові харак-теристики ґрунтів, гідрогеологічні умови, порядок виконання робіт та правила техніки безпеки;
- креслення виробів, шаблонів, елементів декору з вказівкою матеріалів і технології виготовлення;
- розгортки фасадів та інтер'єрів із специфікацією всіх видів робіт;
- специфікації видів та обсягів робіт по об'єкту з методичними рекомендаціями з виконання робіт;
- відомість реставраційних та опоряджувальних робіт, за необхідності з картограмою робіт;
- відомості та специфікації потреби в матеріалах, виробах, напівфабрикатах, обладнанні, цінних мета-лах;
- об'єктні і локальні кошториси за робочими кресленнями;
- відомості ресурсів до локальних кошторисів.
2.7 Порядок визначення вартості проектування та реставрації
Вартість науково-проектних робіт і послуг визначається згідно з ДБН Д.1.1-7 та чинними нормативними документами щодо визначення цін на науково-проектні роботи, на пам'ятках.
Вартість реставраційних робіт визначається відповідно до ДБН Д.1.1-5 з врахуванням ДБН Д.1.1-1 та згідно з Ресурсними елементними кошторисними нормами на реставраційно-відновлювальні роботи (ДБН Д 2.5-1 - ДБН Д 2.5-25).
2.7.1 Для визначення кошторисної вартості робіт із реставрації об'єктів культурної спадщини розроб-ляється така документація:
- у складі розділу "Попередні роботи" - об'єктні і локальні кошторисні розрахунки, об'єктні і локальні кошториси на протиаварійні і тимчасові консерваційні роботи і кошторисні розрахунки (або калькуляція) на розроблення науково-проектної документації;
- у складі ескізного проекту - локальні, об'єктні розрахунки та зведений кошторисний розрахунок вар-тості робіт** і кошториси на проектні та вишукувальні роботи, науково-методичне керівництво і авторський нагляд;
- у складі робочої документації - об'єктні та локальні кошториси за робочими кресленнями і відомостя-ми, що містять перелік і обсяги робіт;
- у ході виконання реставраційних робіт - об'єктні і локальні кошториси на виявлені в процесі реставра-ції додаткові роботи за робочою документацією, розробленою на основі актів дослідження пам'ятки


в процесі реставрації і записів у "Журналі авторського нагляду за реставрацією пам'ятки та науково-технічного супроводу".
2.8 Науково-технічний супровід об'єкта культурної спадщини здійснюється згідно з ДБН В. 1.2-5:
- у ході виконання ремонтно-реставраційних робіт із метою подальшого дослідження і фіксації пам'ятки, контролю якості матеріалів і робіт, нагляду за станом пам'ятки, своєчасного вирішення проблемних питань, розроблення необхідних змін і доповнень до науково-проектної документації, розроблених на основі дослі-джень у процесі реставрації;
- за необхідності, після завершення ремонтно-реставраційних робіт, у ході експлуатації пам'ятки та під час тривалих перерв між окремими етапами робіт із метою нагляду за її станом, технічного контролю за на-слідками прийнятих рішень та застосованих реставраційних матеріалів і методик; науково-методичного кері-вництва щодо її збереження.
2.9 Науково-реставраційний звіт (далі - звіт) про проведені науково-проектні і виробничі роботи є обов'-язковою складовою науково-проектної документації. У звіті подаються наукові висновки за результатами досліджень та реставрації, а також рекомендації з подальшого функціонального використання, технічного утримання та експлуатації об'єкта культурної спадщини і прилеглої території.

 Комментарии по данной теме: Креслення ескізного проекту реставрації включають

 

Порядок видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки затверджений наказом Мінрегіону України від 05.07.2011 № 103 та діє в редакції наказу Мінрегіону України від 25.02.2013 № 66. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 кв.м., господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту, благоустрою та озеленення на земельній ділянці. Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів затверджено наказом Мінрегіону України від 16.05.2011 № 45. Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст затверджено наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 № 109. Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466. Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461. Прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадянських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення 1 та 2 категорії складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж відбувається відповідно до наказу Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95, зареєстрованого в Мін'юсті України 15 квітня 2013 року за № 612/23144.

Олег Викторович - кандидат наук, сертифицированный архитектор. Районы Киева: Голосеевский, Святошинский, Соломенский, Оболонский, Подольский, Печерский, Шевченковский, Дарницкий, Днепровский, Деснянский. Районы Киевской области: Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварский, Васильковский, Володарский, Вышгородский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Полесский, Ракитнянский, Сквирский, Ставищенский, Таращанский, Тетиевский, Фастовский, Яготинский.