Висновки історико-містобудівного обґрунтування

Графічна частина
Висновки історико-містобудівного обґрунтування

1. Планувальні обмеження: при розробленні проектної документації необхідно забезпечити:

– збереження історично сформованого розпланування (так чи ні)

– збереження червоних ліній (так чи ні)

– збереження історично сформованої парцеляції (так чи ні)

2. Гранично допустима висота і поверховість будинку (споруди): (від денної поверхні та в абсолютних позначках, з відповідною аргументацією).

3. Пам\’яткоохоронні вимоги щодо використання перших, цокольних поверхів, підвалів, підземного простору:

4. Вимоги щодо впорядження території:

5. Відомості про історико-культурну та архітектурну цінність об\’єкта:

– коротка архітектурна характеристика об\’єкта:

– найменування, датування, авторство, тип, вид, категорія об\’єкта культурної спадщини, номер і дата рішення про державну реєстрацію, охоронний номер (якщо об\’єкт проектування є об\’єктом культурної спадщини):

6. Відомості щодо меж:

6.1. Територій пам\’яток:

6.2. Зон охорони пам\’яток:

– охоронних зон:

– зон регулювання забудови:

– зон охоронюваного ландшафту:

– зони охорони археологічного культурного шару:

6.3. Історичних ареалів:

6.4. Охоронюваних археологічних територій:

6.5. Заповідників:

7. Оцінка впливу об\’єкта проектування на збереження традиційного характеру середовища:

– зміни розпланувальної мережі, червоних ліній, парцеляції;

– зміни характеру забудови вулиці, площі, кварталу;

– зміни композиційно-видового впливу пам\’яток культурної спадщини;

– зміни силуетів і панорам;

– зміни масштабу й масштабності;

– зміни елементів ландшафту;

– зміни елементів благоустрою (упорядження), малих архітектурних форм:

_________________

Примітки:

Історико-містобудівне обґрунтування – це науково-проектна документація, яка визначає наукову концепцію врахування пам\’яток, об\’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища як містоформуючих чинників при проектуванні будівель і споруд.

Історико-містобудівне обґрунтування розробляється відповідно до пункту 8 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць (постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 N 318).

Коригування цього історико-містобудівного обґрунтування, внесення змін і доповнень до нього допускається тільки зі згоди організації-розробника та авторів і має бути оформлено у вигляді окремого документа, погодженого в установленому порядку. При підготовці історико-містобудівного обґрунтування використано матеріали історичної (історико-архітектурної) довідки

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code