Склад та формування Ради Національного банку

Склад та формування Ради Національного банку
 
     До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України. Голова Національного банку, який призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою.
 
     Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який постійно проживає в Україні, має повну вищу освіту у галузі економіки, фінансів чи права або науковий ступінь у галузі економіки, фінансів чи права і при цьому має не менше 10 років досвіду роботи в органі законодавчої влади або на керівних посадах в інших органах державної влади та державних органах, які забезпечують проведення та реалізацію державної фінансової, економічної чи правової політики, або на керівних посадах у міжнародних фінансових організаціях, або на керівних посадах у банку, або наукової роботи за фінансовою, економічною чи правовою тематикою та має бездоганну ділову репутацію, зокрема, не має судимості, не погашеної і не знятої в установленому законом порядку.
 
     Особа не може бути членом Ради Національного банку, якщо вона має представницький мандат або обіймає чи обіймала посаду керівника органу державної влади та іншого державного органу (якщо не минув один рік з дня її звільнення з такої посади), або є керівником політичної партії чи членом керівних органів політичної партії, є керівником або входить до складу керівного органу юридичної особи, яка має на меті отримання прибутку, установ, які надають фінансові послуги, є прямим або опосередкованим власником будь-якої кількості акцій банку.
 
     Для призначення членом Ради Національного банку кандидат на цю посаду подає відомості, що підтверджують відповідність його кандидатури вимогам, установленим частинами другою та третьою цієї статті. Одна й та сама особа не може бути членом Ради Національного банку більше ніж два строки.
 
     Президент України призначає сім членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу.
 
     Верховна Рада України призначає сім членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови.
 
     Кандидатури осіб для призначення Верховною Радою України членами Ради Національного банку проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який вносить свої рекомендації Верховній Раді України.
 
     Строк повноважень членів Ради Національного банку – сім років, крім Голови Національного банку, який входить до складу Ради Національного банку на строк здійснення ним повноважень за посадою.
 
     Повноваження члена Ради Національного банку припиняються у зв\’язку із закінченням строку його повноважень або в разі:
 
     а) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
 
     б) визнання його судом недієздатним;
 
     в) невідповідності діяльності члена Ради Національного банку вимогам закону або втрати бездоганної ділової репутації;
 
     г) відсутності без поважних причин на двох засіданнях Ради Національного банку підряд;
 
     д) невиконання обов\’язків члена Ради Національного банку (в тому числі за станом здоров\’я) більше чотирьох місяців підряд;
 
     е) встановлення факту надання недостовірної інформації для призначення на посаду члена Ради Національного банку;
 
     є) виникнення обставин, що виключають можливість особи бути членом Ради Національного банку (відповідно до частин другої і третьої цієї статті).
 
     У разі смерті або оголошення в установленому порядку померлою особи, яка є членом Ради Національного банку, повноваження такого члена Ради Національного банку вважаються припиненими з дня його смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть, або з дня набрання законної сили рішенням суду про оголошення особи померлою.
 
     Президент України звільняє призначених ним членів Ради Національного банку шляхом видання відповідного указу, в якому мають бути зазначені підстави для звільнення.
 
     Верховна Рада України звільняє призначених нею членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідної постанови за поданням профільного комітету Верховної Ради України, в якій мають бути зазначені підстави для звільнення.
 
     Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв\’язку з його відставкою або в разі звільнення його з посади з інших підстав, визначених цим Законом.
 
     Члени Ради Національного банку здійснюють свої функції на громадських засадах. Членам Ради Національного банку оплачуються витрати, понесені у зв\’язку із виконанням ними повноважень відповідно до Регламенту Ради Національного банку України.
 
     Внутрішні питання організації діяльності Ради Національного банку, порядок діловодства та інші питання визначаються Регламентом Ради Національного банку України, який затверджується на її засіданні.
 
     Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення Ради Національного банку здійснюються Національним банком за рахунок його кошторисних витрат.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code