Повноваження Ради Національного банку

 Повноваження Ради Національного банку
 
     Рада Національного банку:
 
     1) розробляє Основні засади грошово-кредитної політики, публікує їх в офіційних виданнях та подає щорічно до 15 вересня до Верховної Ради України для інформування;
 
     2) здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики;
 
     3) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї;
 
     4) затверджує щорічно до 15 вересня поточного року кошторис доходів та витрат Національного банку на наступний рік і подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України інформацію про розрахунок частини прогнозованого прибутку до розподілу наступного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України;
 
     5) подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорічно до 1 квітня відомості про частину прогнозованого прибутку до розподілу поточного року, яка підлягатиме перерахуванню до Державного бюджету України, для включення до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік;
 
     6) затверджує Регламент Ради Національного банку України;
 
     7) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку;
 
     8) затверджує річний план проведення аудиторських перевірок структурних підрозділів Національного банку;
 
     9) визначає до 1 листопада звітного року аудиторську фірму, яка має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту, для проведення аудиту фінансової звітності Національного банку;
 
     10) розглядає аудиторський висновок та затверджує до 30 квітня наступного за звітним року річну фінансову звітність Національного банку, звіт про виконання кошторису доходів та витрат Національного банку та розподіл прибутку до розподілу за звітний рік, публікує затверджену Радою Національного банку річну фінансову звітність Національного банку на офіційному сайті Національного банку;
 
     11) затверджує рішення Правління Національного банку про участь Національного банку у міжнародних фінансових організаціях;
 
     12) вносить рекомендації Правлінню Національного банку в межах розроблених Основних засад грошово-кредитної політики стосовно:
 
     методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
 
     окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України;
 
     політики курсоутворення та валютного регулювання;
 
     розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
 
     вдосконалення платіжної системи;
 
     інших питань, віднесених законом до компетенції Ради Національного банку;
 
     13) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;
 
     14) затверджує за поданням Правління Національного банку методику визначення заробітної плати Голови Національного банку та його заступників.
 
     Рада Національного банку не може надавати рекомендації щодо доцільності призначення на посади чи звільнення з посад Голови Національного банку, членів Правління Національного банку (крім випадків погодження відповідно до цього Закону кандидатур на посади заступників Голови Національного банку) або давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб Національного банку.
 
     Рада Національного банку дає оцінку діяльності Правління Національного банку щодо виконання Основних засад грошово-кредитної політики та з інших питань, рішення з яких є обов\’язковими для Правління Національного банку.
 
     У разі неодноразового невиконання або неналежного виконання Правлінням Національного банку рішень Ради Національного банку, які є обов\’язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має право звернутися до Голови Національного банку або до Верховної Ради України та Президента України з викладенням своїх позицій.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code