Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав

Дочірні банки, філії і представництва українського банку на території інших держав
 

     Українські банки мають право створювати (у тому числі шляхом придбання) дочірні банки, філії чи представництва на території інших держав після отримання дозволу Національного банку України. Для відкриття дочірніх банків, філій або представництв українських банків на території інших держав пред\’являються такі самі вимоги, які встановлені для відкриття філій чи представництв банків на території України, за умови надання Національним банком України дозволу на здійснення інвестиції за кордон у зв\’язку із створенням філії чи представництва банку на території іншої держави.

{ Частина перша статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }
 

     Для створення дочірнього банку, філії чи представництва українського банку за кордоном цей банк подає до Національного банку України бізнес-план та економічне обгрунтування доцільності створення дочірнього банку, філії чи представництва банку за кордоном.
 

     Національний банк України має право відмовити банку в наданні дозволу на створення дочірнього банку, філії чи представництва банку на території іншої держави в разі невиконання банком вимог нормативно-правових актів Національного банку України, установлених для створення дочірніх банків, філій чи представництв банків на території України, та в разі якщо банківський нагляд у цій державі не відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду.

{ Статтю 25 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }
 

     Дочірній банк, філія чи представництво українського банку на території іншої держави реєструються відповідно до вимог законодавства цієї держави.
 

     Банк у місячний термін має повідомити Національний банк України про відкриття дочірнього банку, філії чи представництва на території іншої держави з наданням копій відповідних документів про їх реєстрацію.
 

     Українські банки зобов\’язані забезпечити подання дочірнім банком, філією банку, створеними на території інших держав, звітів та інформації материнському банку, Національному банку України відповідно до вимог Національного банку України щодо здійснення нагляду на консолідованій основі.

{ Статтю 25 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }
 

     Національний банк України має право вимагати від українського банку зменшення участі в капіталі дочірнього банку, закриття дочірнього банку, філії банку, створених на території інших держав, у разі неотримання ним інформації, необхідної для здійснення нагляду на консолідованій основі, або якщо нагляд за дочірніми банками або філією українського банку, створеними на території інших держав, який здійснюється органом нагляду іншої держави, є неефективним, зокрема не відповідає Основним принципам ефективного банківського нагляду Базельського комітету з питань банківського нагляду.

{ Статтю 25 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }
 

Глава 5
 

РЕОРГАНІЗАЦІЯ БАНКУ
 

     Стаття 26. Способи реорганізації банку
 

     Банк може бути реорганізований за рішенням власників банку. { Частина перша статті 26 в редакції Закону N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 }
 

     Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення.
 

     У разі реорганізації банку шляхом перетворення до таких правовідносин не застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Під час проведення реорганізації банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати від банку припинення чи дострокового виконання зобов\’язання.

{ Стаття 26 в редакції Закону N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }
 

     Стаття 27. Умови реорганізації банку

 

{ Частину першу статті 27 виключено на підставі Закону N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

 

     Реорганізація за рішенням власників банку здійснюється згідно із законодавством України про господарські товариства за умови надання попереднього дозволу Національного банку України на реорганізацію банку та затвердження Національним банком України плану реорганізації банку.

{ Частина друга статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }
 

     У разі здійснення реорганізації банку за рішенням його власників шляхом перетворення план реорганізації банку не складається.

{ Статтю 27 доповнено частиною згідно із Законом N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }
 

     Національний банк України визначає перелік документів, які подаються для отримання дозволу на реорганізацію та затвердження плану реорганізації банку.

{ Частина четверта статті 27 в редакції Закону N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }
 

     Національний банк України не дає дозволу на реорганізацію банку у разі, якщо є достатні підстави вважати, що реорганізація загрожує інтересам вкладників та інших кредиторів і банк, створений у результаті реорганізації та/або банк, який не припиняється як юридична особа у результаті приєднання до нього або виділу з нього, не будуть відповідати вимогам щодо економічних нормативів їх діяльності, порядку реєстрації банків і ліцензування їх діяльності.

{ Частина п\’ята статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     Національний банк України надає дозвіл чи відмовляє у реорганізації банку протягом одного місяця з моменту отримання заяви банку на реорганізацію.

 

{ Частину сьому статті 27 виключено на підставі Закону N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }

 

     Стаття 28. Рішення про реорганізацію
 

     Рішення про реорганізацію банку, крім перетворення, має містити інформацію про:
 

     1) угоду про реорганізацію у разі злиття або приєднання;
 

     2) призначення персонального складу комісії для проведення реорганізації;
 

     3) призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку банку (банків);
 

     4) призначення аудиторської фірми; { Пункт 4 частини першої статті 28 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     5) строки проведення реорганізації;
 

     6) склад правління (ради директорів) після реорганізації.
 

     Реорганізація розпочинається після затвердження Національним банком України плану реорганізації, який крім інших необхідних заходів повинен передбачати подання Національному банку України відповідних документів, необхідних для погодження статуту нового банку або для погодження змін до статуту існуючого банку.

{ Частина друга статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

 

{ Частину третю статті 28 виключено на підставі Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

 

{ Частину четверту статті 28 виключено на підставі Закону N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }

 

     Стаття 29. Угода про злиття або приєднання
 

     Угода про злиття або приєднання укладається банками, що реорганізуються шляхом злиття або приєднання, у письмовій формі.
 

     Угода про злиття або приєднання містить положення, що регулюють питання, визначені у статті 28 цього Закону.
 

     Угода про злиття або приєднання набирає законної сили з моменту затвердження її більшістю у дві третини голосів акціонерів (учасників) на загальних зборах кожного з банків.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code