ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЛІЦЕНЗУВАННЯ БАНКІВ
 

Стаття 17. Державна реєстрація юридичної особи, яка має
намір здійснювати банківську діяльність
 

     Державна реєстрація юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, проводиться відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 

     Уповноважена засновником особа подає документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, після погодження Національним банком України статуту цієї особи.
 

     Особа, уповноважена засновником юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї особи подає Національному банку України разом із заявою про погодження статуту такі документи:
 

     1) протоколи зборів засновників та установчих зборів, договір про створення банку або рішення про створення державного банку;
 

     2) статут банку;
 

     3) копії документів, визначених Національним банком України, необхідних для ідентифікації самого засновника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю у банку;
 

     4) документи, визначені Національним банком України, що дають змогу зробити висновок про:
 

     ділову репутацію самого засновника, а для засновника – юридичної особи також і членів виконавчого органу та/або наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність;
 

     фінансовий стан засновника – юридичної особи, а також про майновий стан засновника – фізичної особи;
 

     наявність у засновника достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу;
 

     5) документи, що засвідчують повну сплату засновниками внесків до статутного капіталу;
 

     6) відомості про структуру власності самої юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та засновника, що набуває істотної участі в ній, відповідно до вимог Національного банку України;
 

     7) відомості за формою, встановленою Національним банком України, про асоційованих осіб засновника – фізичної особи;
 

     8) відомості за формою, встановленою Національним банком України, про юридичних осіб, у яких засновник – фізична особа є керівником та/або контролером;
 

     9) копію тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;
 

     10) висновок Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України;
 

     11) копію платіжного документа про внесення плати за погодження статуту банку, розмір якої встановлюється Національним банком України.
 

     Особа, уповноважена засновником юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для погодження статуту цієї особи додатково подає Національному банку України встановлені частиною дев\’ятою статті 34 цього Закону документи щодо засновників – іноземних юридичних осіб та частиною одинадцятою статті 34 цього Закону щодо засновників – фізичних осіб – іноземців. Документи, що подаються згідно з цією частиною, мають бути складені з урахуванням вимог частин дванадцятої і тринадцятої статті 34 цього Закону.
 

     Національний банк України приймає рішення про погодження статуту або про відмову в погодженні статуту не пізніше тримісячного строку з дня подання повного пакета документів, визначених цим Законом. Національний банк України приймає рішення з урахуванням вимог частини чотирнадцятої статті 34 цього Закону.
 

     Національний банк України має право вимагати від заявника виправлення недоліків у поданих документах.
 

     Засновнику юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, забороняється відчужувати та обтяжувати зобов\’язаннями належні йому акції до отримання цією юридичною особою банківської ліцензії.
 

     Юридична особа набуває статусу банку і право на здійснення банківської діяльності виключно після отримання банківської ліцензії та внесення відомостей про неї до Державного реєстру банків.
 

     Забороняється здійснювати банківську діяльність без отримання банківської ліцензії.
 

     Особи, винні у здійсненні банківської діяльності без отримання банківської ліцензії, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.

{ Стаття 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009; в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

Стаття 18. Підстави для відмови в погодженні статуту
юридичної особи, яка має намір здійснювати
банківську діяльність
 

     Національний банк України має право відмовити юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, у погодженні статуту, у разі якщо:
 

     1) подано неповний пакет документів, необхідних для погодження статуту;
 

     2) документи містять недостовірну інформацію;
 

     3) документи не відповідають вимогам законів України чи нормативно-правових актів Національного банку України;
 

     4) ділова репутація засновника, а для засновника – юридичної особи і членів її виконавчого органу та/або наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння істотною участю в банку, не відповідає вимогам, встановленим Національним банком України;
 

     5) фінансовий стан засновника – юридичної особи та/або майновий стан засновника – фізичної особи не відповідають вимогам, встановленим Національним банком України;
 

     6) засновник не має власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу;
 

     7) структура власності самої юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність, та/або засновника, що набуває істотної участі, не відповідає вимогам щодо її прозорості, встановленим Національним банком України;
 

     8) не надано документи, що підтверджують наявність сплаченого статутного капіталу юридичної особи, яка має намір здійснювати банківську діяльність.
 

     Національний банк України не має права відмовити юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність, у погодженні статуту з інших підстав, крім зазначених у цій статті. { Стаття 18 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     Стаття 19. Банківська ліцензія
 

     Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов\’язана протягом року з дня державної реєстрації подати Національному банку України в порядку, визначеному цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України, документи для отримання банківської ліцензії.
 

     Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, для отримання банківської ліцензії подає Національному банку України разом із заявою про видачу банківської ліцензії такі документи:

 

{ Пункт 1 частини другої статті 19 виключено на підставі Закону N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012 }

 

     2) копію статуту з відміткою державного реєстратора про проведення державної реєстрації юридичної особи;
 

     3) копії зареєстрованого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (для банку, що створюється у формі публічного акціонерного товариства);

{ Пункт 3 частини другої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012 } { Зміни до пункту 3 частини другої статті 19 див. в Законі N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }
 

     4) відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії;
 

     5) відомості за формою, визначеною Національним банком України, що дають змогу зробити висновок про:
 

     наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (ради директорів), у тому числі голови правління, їх професійну придатність та ділову репутацію;
 

     професійну придатність головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту;
 

     ділову репутацію членів спостережної ради, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту;
 

     наявність організаційної структури та відповідних спеціалістів, необхідних для забезпечення надання банківських та інших фінансових послуг, банківського обладнання, комп\’ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають вимогам, встановленим Національним банком України;
 

     6) копії внутрішніх положень банку, що регламентують надання банківських та інших фінансових послуг, визначають порядок здійснення внутрішнього контролю та процедуру управління ризиками;
 

     7) бізнес-план на три роки, складений згідно з вимогами, встановленими Національним банком України;
 

     8) копію платіжного документа про внесення плати за видачу банківської ліцензії, розмір якої встановлюється Національним банком України.
 

     Юридична особа, яка має намір здійснювати банківську діяльність, зобов\’язана подати Національному банку України для отримання банківської ліцензії одночасно всі документи та інформацію, визначені цим Законом.
 

     Національний банк України приймає рішення про надання банківської ліцензії чи про відмову в її наданні протягом двох місяців з дня отримання повного пакета документів, визначених цим Законом. У разі реорганізації банку за результатами процедури тимчасової адміністрації рішення про надання банківської ліцензії приймається Національним банком України протягом трьох днів з дня отримання повного пакета документів, визначених цим Законом.
 

     Національний банк України вносить відомості про юридичну особу до Державного реєстру банків одночасно з прийняттям рішення про надання банківської ліцензії.
 

     Банк не має права передавати банківську ліцензію третім особам.
 

     Керівники банку та особи, які мають істотну участь у банку, зобов\’язані протягом усього часу, упродовж якого вони зберігають свій статус або мають істотну участь у банку, відповідати вимогам, встановленим цим Законом.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code