Учасники банків

Учасники банків
 

     Учасниками банку можуть бути юридичні і фізичні особи, резиденти та нерезиденти, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів.
 

     Власники істотної участі у банку повинні мати бездоганну ділову репутацію та задовільний фінансовий стан.
 

     Вимоги щодо ділової репутації та задовільності фінансового стану засновників та осіб, які набувають істотної участі у банку, встановлюються Національним банком України.

{ Частина третя статті 14 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     Учасниками банку не можуть бути юридичні особи, в яких банк має істотну участь, об\’єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

{ Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011, N 5080-VI ( 5080-17 ) від 05.07.2012 }
 

     Інститути спільного інвестування не можуть бути засновниками банку та власниками істотної участі у банку.

{ Статтю 14 доповнено частиною п\’ятою згідно із Законом N 5080-VI ( 5080-17 ) від 05.07.2012 }
 

     Стаття 15. Найменування банку
 

     Банк має повне і скорочене офіційні найменування українською та іноземними мовами. Найменування банку має містити слово \”банк\”, а також вказівку на організаційно-правову форму банку.
 

     Банк має печатку зі своїм повним офіційним найменуванням.
 

     Слово \”банк\” та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов\’язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.
 

     Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів \”Україна\”, \”державний\”, \”центральний\”, \”національний\” та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку України.
 

     Національний банк України має право відмовити у використанні банком запропонованого найменування за наведених у цій статті підстав.
 

     Відокремлений підрозділ банку використовує найменування лише того банку, відокремленим підрозділом якого він є. До назви відокремленого підрозділу банку може додаватися найменування місцезнаходження цього відокремленого підрозділу.

{ Частина шоста статті 15 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     Стаття 16. Статут банку
 

     Статут банку складається з урахуванням положень Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Господарського кодексу України ( 436-15 ), цього Закону та інших законів України.

{ Частина перша статті 16 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     Статут банку обов\’язково має містити таку інформацію про банк: { Абзац перший частини другої статті 16 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     1) найменування банку (повне та скорочене); { Пункт 1 частини другої статті 16 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     2) його місцезнаходження;
 

     3) організаційно-правову форму;
 

     4) види діяльності, які має намір здійснювати банк;
 

     5) розмір та порядок формування статутного капіталу банку, види акцій банку, їх номінальну вартість, форми випуску акцій (документарна або бездокументарна), кількість акцій, що купуються акціонерами;
 

     6) структуру управління банком, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття рішень;
 

     7) порядок реорганізації та ліквідації банку відповідно до глав 5 та 16 цього Закону;
 

     8) порядок внесення змін та доповнень до статуту банку;
 

     9) розмір та порядок утворення резервів та інших загальних фондів банку;
 

     10) порядок розподілу прибутків та покриття збитків;
 

     11) положення про аудиторську перевірку банку;
 

     12) положення про органи внутрішнього аудиту банку.
 

     Зміни до статуту банку підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

{ Частина третя статті 16 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     Банк подає документи для проведення державної реєстрації змін до статуту банку після їх погодження Національним банком України. { Частина четверта статті 16 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     Банк подає документи для погодження змін до статуту банку, пов\’язаних із збільшенням статутного капіталу, виключно після повної сплати учасниками внесків до статутного капіталу.

{ Частина статті 16 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     Перелік документів та порядок погодження змін до статуту банку встановлюються Національним банком України.

{ Частина статті 16 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     Національний банк України приймає рішення про погодження змін до статуту банку або про відмову в їх погодженні не пізніше місячного строку з дня подання повного пакета документів.

{ Частина статті 16 в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     Національний банк України в установленому ним порядку вносить відповідний запис до Державного реєстру банків після проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code