Про банки і банківську діяльність

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про банки і банківську діяльність
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30 )
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2740-III ( 2740-14 ) від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 5, ст.30 N 249-IV ( 249-15 ) від 28.11.2002, ВВР, 2003, N 1, ст. 2 N 485-IV ( 485-15 ) від 06.02.2003, ВВР, 2003, N 14, ст.104 N 835-IV (835-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 35, ст.270 N 914-IV ( 914-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.322 N 1294-IV ( 1294-15 ) від 20.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.181 N 1828-IV ( 1828-15 ) від 22.06.2004, ВВР, 2004, N 38, ст.473 N 2631-IV ( 2631-15 ) від 02.06.2005, ВВР, 2005, N 26, ст.358 N 3127-IV ( 3127-15 ) від 29.11.2005, ВВР, 2006, N 8, ст.90 N 3163-IV ( 3163-15 ) від 01.12.2005, ВВР, 2006, N 12, ст.100 N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.110 N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.118 N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 16, ст.134 N 3541-IV ( 3541-15 ) від 15.03.2006, ВВР, 2006, N 35, ст.296 N 133-V ( 133-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.414 N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006, ВВР, 2007, N 2, ст.15 N 532-V ( 532-16 ) від 22.12.2006, ВВР, 2007, N 10, ст.90 N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007, ВВР, 2007, N 33, ст.440 N 639-VI ( 639-17 ) від 31.10.2008, ВВР, 2009, N 14, ст.181 – зміни діють до 1 січня 2011 року, крім змін, внесених підпунктом 2 пункту 7 розділу II Закону N 639-VI ( 639-17 ) від 31.10.2008, які діють до 1 січня 2012 року згідно із Законом N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 N 661-VI ( 661-17 ) від 12.12.2008, ВВР, 2009, N 15, ст.190 N 1533-VI ( 1533-17 ) від 23.06.2009, ВВР, 2009, N 52, ст.763 N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009, ВВР, 2010, N 2-3, ст.11 N 2258-VI ( 2258-17 ) від 18.05.2010, ВВР, 2010, N 29, ст.392 N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471 N 2478-VI ( 2478-17 ) від 09.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.570 N 2510-VI ( 2510-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.20 N 2522-VI ( 2522-17 ) від 09.09.2010, ВВР, 2011, N 4, ст.26 N 2677-VI ( 2677-17 ) від 04.11.2010, ВВР, 2011, N 19-20, ст.142 N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 N 3011-VI (3011-17 ) від 04.02.2011, ВВР, 2011, N 35, ст.345 N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011, ВВР, 2011, N 36, ст.362 N 3265-VI ( 3265-17 ) від 21.04.2011, ВВР, 2011, N 43, ст.448 N 3385-VI ( 3385-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.493 N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011, ВВР, 2011, N 47, ст.533 N 3795-VI ( 3795-17 ) від 22.09.2011, ВВР, 2012, N 21, ст.197 N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012, ВВР, 2012, N 50, ст.564 }
 

{ Зміни до статті 76 див. в Законі N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 21, ст.208 }
 

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 4841-VI ( 4841-17 ) від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.117 N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012, ВВР, 2013, N 26, ст.264 N 5080-VI ( 5080-17 ) від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 29, ст.337 N 5178-VI ( 5178-17 ) від 06.07.2012, ВВР, 2013, N 39, ст.517 N 5248-VI ( 5248-17 ) від 18.09.2012, ВВР, 2013, N 36, ст.473 N 5410-VI ( 5410-17 ) від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 42, ст.586 N 5463-VI ( 5463-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 4, ст.61 N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013 N 401-VII ( 401-18 ) від 04.07.2013 N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013 N 1166-VII ( 1166-18 ) від 27.03.2014 }

 

Розділ I
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

Глава 1
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 

     Стаття 1. Предмет та мета Закону
 

     Цей Закон визначає структуру банківської системи, економічні, організаційні і правові засади створення, діяльності, реорганізації і ліквідації банків.
 

     Метою цього Закону є правове забезпечення стабільного розвитку і діяльності банків в Україні і створення належного конкурентного середовища на фінансовому ринку, забезпечення захисту законних інтересів вкладників і клієнтів банків, створення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника.
 

     Стаття 2. Визначення термінів
 

     У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

 

{ Визначення терміна \”андеррайтинг\” виключено на підставі Закону N 5042-VI ( 5042-17 ) від 04.07.2012 }

 

     асоційована особа – чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича; { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     афілійована особа банку – будь-яка юридична особа, в якій банк має істотну участь або яка має істотну участь у банку;
 

     банк – юридична особа, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські послуги, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків; { Визначення терміна в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     банк з іноземним капіталом – банк, у якому частка капіталу, що належить хоча б одному іноземному інвестору, становить не менше 10 відсотків; { Термін із змінами, внесеними згідно із Законом N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 }
 

     банківська група – група юридичних осіб, які мають спільного контролера, що складається:
 

     з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами;
 

     з двох або більше фінансових установ та в якій банківська діяльність є переважною.
 

     Банківська холдингова компанія та компанія з надання допоміжних послуг, яка має спільного контролера з учасниками банківської групи, входять до складу банківської групи.
 

     Переважна діяльність у групі є банківською, якщо сукупне середньоарифметичне значення активів банків (банку) – учасників (учасника) банківської групи за останні чотири звітних квартали становить 50 і більше відсотків сукупного розміру середньоарифметичних значень активів усіх фінансових установ, що входять до цієї групи, за цей період.
 

     Розрахунок переважної діяльності банківської групи здійснюється щороку станом на 1 січня у порядку, визначеному цією статтею.
 

     Після того як групу було визначено банківською на підставі переважної діяльності та частка сукупних активів банків (банку) у сукупному розмірі активів фінансових установ, що входять до цієї групи, зменшилася та становить від 40 до 50 відсотків, така група продовжує вважатися банківською впродовж не більше трьох років з моменту такого зменшення;

{ Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }
 

     банківська діяльність – залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб;
 

     банківський кредит – будь-яке зобов\’язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов\’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов\’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов\’язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми;
 

     банківська ліцензія – документ, який видається Національним банком України в порядку і на умовах, визначених у цьому Законі, на підставі якого банки та філії іноземних банків мають право здійснювати банківську діяльність; { Термін із змінами, внесеними згідно із Законом N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 }
 

     банківський платіжний інструмент – засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів;
 

     банківські рахунки – рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов\’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів;
 

     банківська холдингова компанія – фінансова холдингова компанія, в якій переважною діяльністю фінансових установ, що є її дочірніми та асоційованими компаніями, є банківська діяльність; { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }
 

     державний реєстр банків – реєстр, що ведеться Національним банком України і містить відомості про державну реєстрацію усіх банків;
 

     дочірня компанія – юридична особа, яка контролюється іншою юридичною особою (материнською компанією); { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }
 

     вклад (депозит) – це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору;

 

{ Визначення терміна \”державна реєстрація банку\” виключено на підставі Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

 

     ділова репутація – відомості, зібрані Національним банком України, про відповідність діяльності юридичної або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи та власників істотної участі у такій юридичній особі, вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи; { Визначення терміна в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     економічні нормативи – показники, що встановлюються Національним банком України і дотримання яких є обов\’язковим для банків;

 

{ Визначення терміна \”ідентифікація особи\” статті 2 виключено на підставі Закону N 485-IV ( 485-15 ) від 06.02.2003 }

 

     іноземний – пов\’язаний з громадянином або юридичною особою будь-якої країни, крім України;
 

     інспекційна перевірка банку – форма здійснення банківського нагляду уповноваженими Національним банком України особами безпосередньо у банку; { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     істотна участь – пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи; { Визначення терміна в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     капітал банку – власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов\’язань; { Визначення терміна в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

 

{ Визначення терміна \”капітал підписний\” виключено на підставі Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

 

     капітал приписний – сума грошових коштів у вільно конвертованій валюті, надана іноземним банком філії для її акредитації; { Статтю 2 доповнено терміном згідно із Законом N 358-V ( 358-16 ) від 16.11.2006 }
 

     капітал статутний – сплачена грошовими внесками учасників банку вартість акцій, паїв банку в розмірі, визначеному статутом; { Визначення терміна в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     капітал регулятивний – сукупність основного та додаткового капіталів, складові яких визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Національного банку України; { Визначення терміна в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     керівники юридичної особи (крім банку) – керівник підприємства, установи, члени виконавчого органу та ради (спостережної ради) юридичної особи; { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     клієнт банку – будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку;
 

     контролер – фізична або юридична особа, щодо якої не існує контролерів – фізичних осіб та яка має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином; { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     контроль – можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або спільно з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на основі угоди чи будь-яким іншим чином; { Визначення терміна в редакції Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     кошти – гроші у національній або іноземній валюті чи їх еквівалент;
 

     кредитор банку – юридична або фізична особа, яка має документально підтверджені вимоги до боржника щодо його майнових зобов\’язань;
 

     ліквідація банку – процедура припинення функціонування банку як юридичної особи відповідно до положень цього Закону та Закону України \”Про систему гарантування вкладів фізичних осіб\” ( 4452-17 ); { Визначення терміна із змінами, внесеними згідно із Законом N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

 

{ Визначення терміна \”ліквідатор\” виключено на підставі Закону N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

 

{ Визначення терміна \”ліквідаційна маса\” виключено на підставі Закону N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

 

     материнський банк – український банк, серед дочірніх та/або асоційованих компаній якого є банк та/або інша фінансова установа та який не є дочірньою компанією іншого українського банку або банківської холдингової компанії; { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }

 

{ Визначення терміна \”мораторій\” виключено на підставі Закону N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

 

{ Визначення терміна \”неплатоспроможність банку\” виключено на підставі Закону N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

 

     норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу банку – співвідношення між розміром регулятивного капіталу і сумою активів та позабалансових зобов\’язань, зважених на відповідні коефіцієнти кредитного ризику, та сумою вимог для покриття інших ризиків банку; { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     нормативно-правові акти Національного банку України – нормативно-правові акти, що видаються Національним банком України у межах його повноважень на виконання цього та інших законів України;

 

{ Визначення терміна \”підрозділ банку\” виключено на підставі Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

 

{ Визначення терміна \”представництво банку\” виключено на підставі Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

 

     реорганізація банку – злиття, приєднання, виділення, поділ банку, перетворення його організаційно-правової форми, наслідком яких є передача, прийняття його майна, коштів, прав та обов\’язків правонаступникам;
 

     розкриті резерви – резерви і фонди, створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку та оприлюднені у фінансовій звітності банку; { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }
 

     розрахункові банківські операції – рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи;
 

     споріднена особа – юридична особа, яка має спільних з банком власників істотної участі;
 

     системоутворюючий банк – банк, зобов\’язання якого становлять не менше 10 відсотків від загальних зобов\’язань банківської системи;
 

     структура власності – система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі, у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи; { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

 

{ Визначення терміна \”тимчасова адміністрація\” виключено на підставі Закону N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

 

{ Визначення терміна \”тимчасовий адміністратор\” виключено на підставі Закону N 4452-VI ( 4452-17 ) від 23.02.2012 }

 

     уповноважена особа банку – особа, яка на підставі статуту чи угоди має повноваження представляти банк та вчиняти від його імені певні дії, що мають юридичне значення;
 

     учасники банку – засновники банку, акціонери банку, який є публічним акціонерним товариством, і пайовики кооперативного банку; { Визначення терміну \”учасники банку\” статті 2 в редакції Закону N 133-V ( 133-16 ) від 14.09.2006; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }
 

     учасники банківської групи – банки, інші фінансові установи, банківські холдингові компанії, компанії з надання допоміжних послуг, які мають спільного контролера; { Статтю 2 доповнено визначенням терміна згідно із Законом N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }

 

{ Визначення терміна \”філія банку\” виключено на підставі Закону N 3024-VI ( 3024-17 ) від 15.02.2011 }

 

{ Визначення терміна \”фінансова холдингова група\” виключено на підставі Закону N 3394-VI ( 3394-17 ) від 19.05.2011 }

 

     фінансове оздоровлення банку – відновлення платоспроможності банку та приведення фінансових показників його діяльності у відповідність із вимогами Національного банку України. { Статтю 2 доповнено визначенням згідно із Законом N 1617-VI ( 1617-17 ) від 24.07.2009 }
 

     Терміни \”асоційована компанія\”, \”материнська компанія\”, \”фінансова холдингова компанія\”, \”компанія з надання допоміжних послуг\” вживаються в значеннях, визначених Законом України \”Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг\” ( 2664-14 ).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code