Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками

Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків іноземним представництвам і використання коштів за цими рахунками
 
     15.1. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то вкладний (депозитний) рахунок у національній або іноземній валюті йому відкривається в такому порядку.
 
     Особа, яка відкриває рахунок, має:
 
     пред\’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред\’являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 
     подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку), визначені пунктом 15.2 цієї Інструкції.
 
     На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та фізичної особи, яка відкриває вкладний (депозитний) рахунок.
 
     Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.
 
     15.2. Іноземному представництву, яке не має рахунків у цьому банку, для відкриття вкладного (депозитного) рахунку потрібно подати банку такі документи:
 
     копію документа, що підтверджує реєстрацію (акредитацію) іноземного представництва в Україні, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації цей документ не подають; { Абзац другий пункту 15.2 глави 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 4 ( z0102-10 ) від 05.01.2010 }
 
     копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально.
 
     Представництво юридичної особи-нерезидента додатково має подати копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально, а представництво іноземного банку – копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації додатково подають документи, зазначені в абзацах третьому та четвертому пункту 11.8 цієї Інструкції.
 
     Іноземне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України. Інформацію про те, що іноземне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов\’язаний зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки іноземного представництва. { Абзац п\’ятий пункту 15.2 глави 15 в редакції Постанови Національного банку N 389( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     Іноземне представництво, яке відповідно до законодавства України зобов\’язане сплачувати податки і збори, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття іноземного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. Інформацію про те, що іноземне представництво не є платником податків і зборів, клієнт обов\’язково має зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки іноземного представництва. { Пункт 15.2 глави 15 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 236 ( z0856-06 ) від 26.06.2006 }
 
     Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку іноземне представництво додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену в установленому порядку.
 
     15.3. Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається іноземному представництву, яке вже має в цьому банку рахунок (тобто, коли банком здійснена ідентифікація клієнта і сформована справа з юридичного оформлення рахунку), то рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації додатково подають документи, зазначені в абзацах третьому та четвертому пункту 11.8 цієї Інструкції.
 
{ Абзац другий пункту 15.3 глави 15 виключено на підставі Постанови Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     15.4. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки іноземного представництва перераховуються з поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку. Кошти з вкладного (депозитного) рахунку іноземного представництва повертаються на поточний рахунок цього представництва.
 
     За вкладним (депозитним) рахунком іноземного представництва забороняється:
 
     проведення розрахункових операцій, крім операцій, пов\’язаних із реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів;
 
     видача коштів готівкою.
{ Пункт 15.4 глави 15 в редакції Постанови Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     15.5. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) іноземного представництва відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code