Порядок відкриття поточних рахунків типу \”Н\” у національній валюті та використання коштів за цими рахунками
 
     11.1. Поточний рахунок типу \”Н\” у національній валюті відкривається уповноваженим банком таким іноземним представництвам:
 
     офіційним представництвам;
 
     представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю (далі в цій главі – представництва юридичних осіб-нерезидентів);
 
     представництвам іноземних банків;
 
     організаціям і установам (групам управління програмами або проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги;
 
     військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, які одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.
 
     11.2. Відкриття поточного рахунку типу \”Н\” у національній валюті іноземному представництву здійснюється в такому порядку.
 
     Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають:
 
     пред\’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред\’являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
 
     подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) згідно з переліком, визначеним цією главою Інструкції.
 
     На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком типу \”Н\” у національній валюті.
 
     Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.
 
     11.3. Для відкриття офіційному представництву поточного рахунку типу \”Н\” у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:
 
     заява офіційного представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 1);
 
     копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку; { Абзац третій пункту 11.3 глави 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 4 ( z0102-10 ) від 05.01.2010 }
 
     картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *