Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб\’єктам господарювання та використання коштів за цими рахунками
 
     9.1. Якщо суб\’єкт господарювання не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.
 
     Особа, яка від імені суб\’єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має:
 
     пред\’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представники юридичних осіб також пред\’являють документи, що підтверджують їх повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред\’являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків; { Абзац третій пункту 9.1 в редакції Постанови Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
 
     подати документи (копії документів, засвідчені в установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою Інструкції;
 
     на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію суб\’єкта господарювання та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком;
 
     між банком і суб\’єктом господарювання укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.
 
     9.2. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
 
     копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;
 
     копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про юридичну особу.
 
     Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів із вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
{ Пункт 9.2 глави 9 в редакції Постанови Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     9.3. Банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок відокремленому підрозділу, який не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:
 
     клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу, про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий;
 
     копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;
 
     копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи.
 
     Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2).
{ Пункт 9.3 глави 9 в редакції Постанови Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     9.4. Фізична особа – підприємець, яка не має рахунків у цьому банку, для відкриття вкладного (депозитного) рахунку зобов\’язана подати до банку копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про фізичну особу – підприємця.
{ Пункт 9.4 глави 9 в редакції Постанов Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011, N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     9.5. Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб\’єкту господарювання, який уже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.
 
{ Абзац другий пункту 9.5 глави 9 виключено на підставі Постанови Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     Додатково до договору банківського вкладу подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленого підрозділу цієї юридичної особи. { Абзац пункту 9.5 в редакції Постанови Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005, із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     9.6. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб\’єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб\’єкта господарювання, крім випадків, передбачених законодавством України. Банки можуть перераховувати грошові кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб\’єкта господарювання з його іншого вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в цьому банку, лише в разі зміни банком порядку бухгалтерського обліку рахунку суб\’єкта господарювання, пов\’язаної із:
 
     запровадженням банком процедури зміни рахунків клієнтів не за їх ініціативою у випадках і в порядку, визначених нормативно-правовими актами Національного банку;
 
     зміною умов договору банківського вкладу.
 
{ Абзац четвертий пункту 9.6 глави 9 виключено на підставі Постанови Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     За вкладним (депозитним) рахунком суб\’єкта господарювання забороняється: { Пункт 9.6 глави 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     проведення розрахункових операцій, крім операцій, пов\’язаних із реалізацією майнових прав на суму коштів, що зберігаються на вкладному (депозитному) рахунку, відповідно до договору застави коштів; { Пункт 9.6 глави 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     видача коштів готівкою. { Пункт 9.6 глави 9 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
{ Пункт 9.6 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     9.7. Нараховані проценти (дохід в іншій формі) за вкладом (депозитом) суб\’єкта господарювання відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення вкладу (депозиту).
{ Пункт 9.7 глави 9 в редакції Постанови Нацбанку N 236 ( z0856-06 ) від 26.06.2006 }
 
     9.8. За договором банківського вкладу банк зобов\’язаний видати вклад на першу вимогу вкладника – суб\’єкта господарювання, крім вкладів, внесених юридичною особою на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу.
 
     9.9. Особливості розміщення юридичними особами на вкладних (депозитних) рахунках коштів, наданих їм в управління іншими юридичними особами відповідно до законодавства України, визначаються договором банківського вкладу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *