Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб
 
     7.1. Видаткові операції за поточними рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально, а у випадках, визначених законодавством України, – іншими уповноваженими на це особами. Довіреність може бути засвідчена уповноваженим працівником банку, якщо вона складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб). Така довіреність додаткового засвідчення не потребує.
{ Пункт 7.1 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 236 ( z0856-06 ) від 26.06.2006, N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009 }
 
     7.2. Якщо в процесі обслуговування поточного рахунку його власник – фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред\’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа-резидент додатково має пред\’явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Довірена особа має заповнити нову картку із зразками підписів (додаток 4) і зазначити зразок свого підпису. Ця картка складається відповідно до глави 18 цієї Інструкції. { Абзац перший пункту 7.2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, і документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує її реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у порядку, установленому главою 2 цієї Інструкції.
 
     Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.
 
     7.3. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (розпорядження). Якщо розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.
 
     Дія розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, що складений після того, як було зроблене розпорядження, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи – власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.
 
     Незалежно від того, чи здійснюється успадкування вкладу згідно із законом, заповітом або розпорядженням, банк здійснює виплату вкладу (частини вкладу) спадкоємцю власника рахунку на підставі документів, визначених законодавством України. { Пункт 7.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 } { Пункт 7.3 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009 }
 
     7.4. Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім\’я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після ідентифікації банком цих осіб.
 
     Неповнолітня особа розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім\’я іншими особами, за згодою органу опіки та піклування та її батьків (усиновителів) або піклувальників. { Абзац другий пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 236 ( z0856-06 ) від 26.06.2006 }
 
     Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім\’я, а також заробітною платою (заробітком), стипендією або іншими доходами, що надходять на її рахунок. Коштами, унесеними будь-якою іншою особою на поточний рахунок неповнолітньої особи, розпоряджаються неповнолітні особи за згодою органу опіки та піклування та батьків (усиновителів) або піклувальників. { Абзац третій пункту 7.4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005, N 236 ( z0856-06 ) від 26.06.2006 }
 
     7.5. Видаткові операції за поточним рахунком, відкритим на користь третьої особи, здійснюються лише після ідентифікації особи, на ім\’я якої відкрито рахунок.
 
     7.6. Видаткові операції за поточним рахунком фізичної особи-нерезидента, відкритим іншою фізичною особою-резидентом або нерезидентом, здійснюються тільки за наявності довіреності фізичної особи-нерезидента, що засвідчена в установленому законодавством України порядку.
 
     7.7. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов\’язаних із здійсненням підприємницької діяльності.
 
     7.8. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов\’язані із здійсненням підприємницької діяльності.
 
     З цих рахунків забороняється перерахування коштів на будь-які рахунки фізичних осіб-нерезидентів, крім рахунків нерезидентів-інвесторів. { Абзац другий пункту 7.8 глави 7 в редакції Постанов Нацбанку N 280 ( z0947-05 ) від 10.08.2005, N 236 ( z0856-06 ) від 26.06.2006 }
 
     7.9. На окремий поточний рахунок у національній або іноземній валюті фізичної особи-нерезидента, відкритий відповідно до Податкового кодексу України ( 2755-17 ), зараховуються виключно кошти, отримані як доходи з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню. { Абзац перший пункту 7.9 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 389 ( z1400-11 ) від 09.11.2011 }
 
     Під час здійснення будь-яких видаткових операцій за окремим поточним рахунком банк нараховує, утримує і сплачує податок до бюджету від імені та за рахунок власника цього рахунку.
 
     7.10. На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються такі кошти:
 
     оплата праці, державна допомога та соціальні виплати, які здійснюються за рахунок коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, та матеріальна допомога працівникам, відшкодування витрат власних коштів у відрядженні, авторські гонорари, премії, призи, одержані від юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента (у тому числі готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред\’явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору), укладеного відповідно до вимог статті 33 Закону України \”Про авторське право і суміжні права\” ( 3792-12 ), та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір відповідно до частини п\’ятої статті 11 цього Закону, копії яких уповноважений працівник банку має направити в документи дня банку); { Абзац другий пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005, N 236 ( z0856-06 ) від 26.06.2006, N 291 ( z1297-12 ) від 11.07.2012 }
 
     відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;
 
     за реалізоване власне майно за винятком коштів, отриманих від здійснення інвестицій в Україну; { Абзац четвертий пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
 
     одержані в порядку спадкування;
 
{ Абзац шостий пункту 7.10 глави 7 виключено на підставі Постанови Національного банку N 572 ( z0096-11 ) від 22.12.2010 }
 
     отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;
 
     повернені надлишково сплачені суми податків і зборів;
 
     відшкодування страхових сум;
 
     за погашені іменні ощадні (депозитні) сертифікати банку, у якому відкритий цей рахунок; { Абзац пункту 7.10 в редакції Постанови Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
 
     з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків; { Абзац пункту 7.10 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     перераховані з власних інвестиційних рахунків доходи, прибутки та інші кошти, отримані від здійснення інвестицій в Україну; { Пункт 7.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
 
     перераховані з поточного рахунку іншої фізичної особи-нерезидента; { Пункт 7.10 глави 7 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009 }
 
     від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з власного поточного рахунку в іноземній валюті; { Пункт 7.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     кошти, що були раніше зняті готівкою власником з рахунків і не використані. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в\’їзду в Україну – до закінчення терміну законного перебування в Україні;
 
     кошти, що були раніше помилково (надмірно) перераховані з цього рахунку. Зазначені кошти зараховуються на цей рахунок у сумі, що не перевищує раніше перераховану; { Пункт 7.10 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     повернені відповідно до договору, що були раніше розміщені в банках на умовах субординованого боргу; { Пункт 7.10 доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Постановою Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
{ Абзац пункту 7.10 виключено на підставі Постанови Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
 
     Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).
 
     Ощадний (депозитний) сертифікат і документ банку про видачу фізичній особі-нерезиденту готівкової національної валюти України за переказом у межах України без відкриття поточного рахунку не може бути підтвердженням джерела походження коштів. { Абзац пункту 7.10 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     7.11. З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника або за його дорученням проводяться такі операції:
 
     видача коштів готівкою;
 
     видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;
 
     перерахування з метою здійснення розрахунків за купівлю товару, отримання послуг на території України; { Абзац четвертий пункту 7.11 в редакції Постанови Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     сплата податків і зборів;
 
     сплата страхових і членських внесків;
 
     здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам;
 
     перерахування на поточний або вкладний (депозитний) рахунок іншої фізичної особи; { Абзац восьмий пункту 7.11 глави 7 в редакції Постанови Національного банку N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008 }
 
     перерахування на власні поточні (у тому числі інвестиційні) та вкладні (депозитні) рахунки; { Абзац дев\’ятий пункту 7.11 в редакції Постанови Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
 
{ Абзац десятий пункту 7.11 виключено на підставі Постанови Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
 
{ Абзац одинадцятий пункту 7.11 виключено на підставі Постанови Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
 
     перерахування за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її переказу за кордон відповідно до нормативно-правового акта Національного банку, що регулює здійснення за межі України переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями; { Абзац десятий пункту 7.11 в редакції Постанов Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005, N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009 }
 
     перерахування для здійснення розрахунків за іменні ощадні (депозитні) сертифікати цього банку;
 
     повернення помилково (надмірно) отриманих коштів. Зазначені кошти перераховуються з цього рахунку в сумі, що не перевищує раніше отриману; { Пункт 7.11 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     перерахування коштів для розміщення в банках України на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку. { Пункт 7.11 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     7.12. На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:
 
     готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку або його довіреною особою; { Абзац другий пункту 7.12 глави 7 в редакції Постанови Національного банку N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     перерахована з-за кордону нерезидентами валюта за придбані в резидента – власника рахунку облігації зовнішньої державної позики України; { Пункт 7.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 110 ( z0446-05 ) від 04.04.2005 }
 
     валюта, перерахована з інвестиційного рахунку нерезидента-інвестора у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення іноземних інвестицій в Україну; { Пункт 7.12 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005 }
 
     валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім\’я власника рахунку відповідно до законодавства України;
 
     валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;
 
     валюта, переказана з-за кордону на ім\’я власника рахунку у випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання; { Абзац пункту 7.12 в редакції Постанов Національного банку N 485 ( z0023-06 ) від 21.12.2005, N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари, відшкодування заподіяної шкоди, страхова виплата, аліменти; { Абзац восьмий пункту 7.12 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 3 ( z0042-08 ) від 08.01.2008, N 212 ( z1121-13 ) від 06.06.2013 }
 
     валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім\’я власника рахунку;
 
     валюта за платіжними документами, ввезеними із-за кордону власником рахунку і задекларованими митному органу під час в\’їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку; { Абзац десятий пункту 7.12 глави 7 в редакції Постанови Національного банку N 158 ( z0321-09 ) від 23.03.2009 }
 
     валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання фізичними особами-резидентами гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо відповідно до законодавства України;

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *