Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону

Конкурс з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону
7.1. Умови конкурсу затверджує відповідний державний орган приватизації за погодженням з Фондом державного майна України.
7.2. Конкурс проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.
7.3. Бажаючі взяти участь в конкурсі подають до державних органів приватизації за місцезнаходженням об\’єкта, що підлягає приватизації, такі документи:
а) заяву про приватизацію;
б) бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об\’єкта, який повинен включати:
найменування і місцезнаходження об\’єкта;
відомості про учасника конкурсу;
зобов\’язання щодо виконання умов конкурсу;
в) конкурсну пропозицію ціни (у запечатаному непрозорому конверті).
Бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта може містити додаткові зобов\’язання учасника конкурсу щодо подальшої експлуатації об’єкта.
7.4. Засідання комісії щодо розгляду пропозицій учасників конкурсу та визначення списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій ціни, є закритими.
Список учасників конкурсу, які подають конкурсні пропозиції ціни, затверджується державним органом приватизації до дати проведення конкурсу.
7.5. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання, на якому присутні учасники конкурсу.
7.6. Голова комісії у присутності членів комісії та учасників конкурсу розпечатує конкурсні пропозиції ціни учасників конкурсу та оголошує їх зміст у порядку послідовності реєстраційних номерів.
7.7. Після оголошення усіх конкурсних пропозицій ціни продаж проводиться ліцитатором у вигляді торгів «з голосу».
7.8. Початковою ціною об’єкта, з якої розпочинаються торги, вважається найвища запропонована учасниками конкурсу ціна. Початкова ціна об’єкта, запропонована учасниками конкурсу, не може бути нижчою за початкову ціну об’єкта, визначену відповідно до Методики. Конкурсні пропозиції ціни, у яких запропонована покупцем ціна об’єкта нижче визначеної державним органом приватизації початкової ціни об’єкта, до подальшого розгляду не приймаються та вносяться до протоколу з відміткою «не виконано умов конкурсу».
7.9. Під час торгів учасники конкурсу повідомляють про готовність придбати об’єкт, піднімаючи картку з номером або одночасно піднімаючи картку з номером і пропонуючи свою ціну.
Мовчання учасника конкурсу, який першим підняв картку з номером, приймається ліцитатором як згода учасника з оголошеною ціною.
7.10. Якщо протягом трьох хвилин після оголошення початкової ціни продажу учасники конкурсу не висловлюють бажання придбати об’єкт за оголошеною початковою ціною, ліцитатор відповідно до угоди з державним органом приватизації може припинити торги.
7.11. Кожна наступна ціна, запропонована учасниками, повинна перевищувати попередню не менше ніж на 10 відсотків від початкової ціни продажу, з якої розпочаті торги.
7.12. Після того, як ліцитатор тричі оголосив останню запропоновану ціну і від учасників не надійшло пропозиції щодо більш високої ціни, ліцитатор оголошує «остаточна ціна» з одночасним ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну.
7.13. Після оголошення ліцитатором остаточної ціни комісія продовжує працювати у закритому режимі та визначає переможця конкурсу. Переможцем конкурсу визначається покупець, який у процесі торгів запропонував найвищу ціну продажу об’єкта та взяв зобов’язання виконати умови конкурсу.
7.14. Результати конкурсу затверджує відповідний державний орган приватизації.
7.15. У разі коли на конкурс з продажу об’єкта надійшла заява від одного покупця, такий об’єкт може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни продажу із забезпеченням ним умов приватизації об’єкта.
VIII. Викуп об’єктів малої приватизації
8.1. Викуп об’єктів малої приватизації застосовується відповідно до пункту 3.3 розділу ІІІ та пункту 7.15 розділу VII цього Порядку щодо об’єктів малої приватизації, які не продані на аукціоні, за конкурсом, а також якщо право покупця на викуп об’єкта передбачено чинним законодавством України.
8.2. Ціна продажу об’єкта, що підлягає приватизації шляхом викупу, установлюється на підставі результатів його оцінки.
ІХ. Продаж об’єктів малої приватизації разом із земельними ділянками, на яких вони розташовані
9.1. Державні органи приватизації з урахуванням затверджених переліків об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, надсилають підприємствам, цілісні майнові комплекси яких підлягають приватизації, або балансоутримувачам об’єктів, які підлягають приватизації разом із земельними ділянками, запит про надання наявної документації:
земельно-кадастрової документації;
технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку;
інформації про наявність заборон для продажу земельних ділянок відповідно до вимог земельного законодавства;
інформації про наявність сервітутів та обмежень (обтяжень) прав на земельні ділянки щодо об’єктів, які включені до переліку, та дозволені види використання.
9.2. Після одержання інформації від підприємств або балансоутримувачів державні органи приватизації готують та надсилають запити відповідним державним органам земельних ресурсів про надання відомостей та документації про земельні ділянки державної власності, на яких розташовані об’єкти приватизації, набуття права власності на які пов’язане з переходом права на земельну ділянку державної власності, зокрема про наявність заборон для продажу земельних ділянок відповідно до вимог земельного законодавства.
9.3. На підставі одержаних від державних органів земельних ресурсів відомостей державні органи приватизації приймають рішення про продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, або без земельної ділянки.
Рішення державного органу приватизації про продаж об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою, на якій він розташований, є підставою для проведення землеустрою відповідних земельних ділянок.
9.4. У разі одержання повідомлення балансоутримувача та відповідного державного органу земельних ресурсів про відсутність інформації та документації із землеустрою державний орган приватизації визначає на конкурентних засадах виконавця робіт із землеустрою.
9.5. У разі неможливості продажу об’єкта малої приватизації разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, державні органи приватизації надають свої пропозиції до Фонду державного майна України.
9.6. За результатами конкурсу державний орган приватизації укладає з виконавцем робіт із землеустрою договір про розроблення документації із землеустрою, у якому визначаються порядок проведення робіт та сторона, відповідальна за подання документації із землеустрою на погодження, державну експертизу та затвердження.
9.7. На підставі отриманих державним органом приватизації позитивних висновків державної експертизи документації із землеустрою, зокрема щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), державний орган приватизації визначає на конкурентних засадах виконавця робіт з оцінки та укладає з ним договір на їх проведення.
9.8. Право на викуп об’єкта разом із земельною ділянкою державної власності, на якій він розташований, надається покупцю у випадках, визначених законодавством про приватизацію, за умови, що він є орендарем відповідної земельної ділянки відповідно до вимог законодавства.
9.9. Право власності на земельну ділянку засвідчується державним актом.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code