Про особливості приватизації об\’єктів незавершеного будівництва

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості приватизації об\’єктів незавершеного будівництва
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 45, ст.375)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 1377-IV від 11.12.2003, ВВР, 2004, № 15, ст. 228 
№ 2801-IV від 06.09.2005, ВВР, 2005, № 48, ст. 480 
№ 489-V від 19.12.2006, ВВР, 2007, № 7-8, ст. 66 
№ 997-V від 27.04.2007, ВВР, 2007, № 33, ст. 440 
Кодексом 
№ 2755-VI від 02.12.2010, ВВР, 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112 
Законами 
№ 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, № 29, ст. 272 
№ 4336-VI від 13.01.2012, ВВР, 2012, № 43, ст. 551 
№ 5462-VI від 16.10.2012}
{У тексті Закону слова \”статутний фонд\” у всіх відмінках і числах замінено словами \”статутний капітал\” у відповідному відмінку і числі згідно із Законом № 997-V від 27.04.2007}
{У тексті Закону слова \”початкова вартість\” в усіх відмінках замінено словами \”початкова ціна\” у відповідному відмінку згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Метою цього Закону є вдосконалення механізму та прискорення приватизації об\’єктів незавершеного будівництва.
Стаття 1. Сфера застосування Закону
Цей Закон визначає особливості приватизації об\’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, включаючи законсервовані об\’єкти, а також за ініціативою органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, об\’єктів незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств, які не підлягають приватизації (далі – об\’єкти незавершеного будівництва).
Відчуження об\’єктів незавершеного будівництва, що є в комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону і здійснюється органами місцевого самоврядування.
Державні органи приватизації здійснюють відчуження об\’єктів незавершеного будівництва, що є в комунальній власності, якщо органами місцевого самоврядування були делеговані державним органам приватизації відповідні повноваження.
До питань приватизації або відчуження об\’єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній або комунальній власності, не врегульованих цим Законом, застосовуються положення законодавства України про приватизацію та місцеве самоврядування.
Стаття 2. Покупці об’єктів незавершеного будівництва
Покупцями об’єктів незавершеного будівництва можуть бути фізичні та юридичні особи, які визнаються покупцями відповідно до Закону України \”Про приватизацію державного майна\”.
{Стаття 2 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 3. Придбання та оренда земельних ділянок, на яких розташовані об\’єкти незавершеного будівництва
Продаж об\’єктів незавершеного будівництва здійснюється на відкритих аукціонах разом із земельними ділянками, на яких розташовані такі об\’єкти. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з переважним правом орендаря на придбання їх у власність у разі зняття заборони на приватизацію зазначених земельних ділянок
Об’єкт незавершеного будівництва, який пропонувався до продажу разом із земельною ділянкою державної власності та не був проданий у зв’язку з неподанням заяв про участь у придбанні такого об’єкта, може бути за рішенням державного органу приватизації запропонованим до продажу без земельної ділянки.
{Статтю 3 доповнено частиною другою згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1377-IV від 11.12.2003; в редакції Закону № 2856-VI від 23.12.2010}
Стаття 4. Рішення про приватизацію об\’єктів незавершеного будівництва
Рішення про приватизацію об\’єктів незавершеного будівництва приймаються Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, органами приватизації в Автономній Республіці Крим (далі – органи приватизації) на підставі переліку об\’єктів, що підлягають приватизації.
{Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4336-VI від 13.01.2012}
Комісія з приватизації об\’єктів незавершеного будівництва не утворюється, план їх приватизації не розробляється.
Стаття 5. Включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів, що підлягають приватизації
Для включення об’єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, уповноважені органи управління подають до органу приватизації такі документи:
лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об’єкта незавершеного будівництва та інформацію про об’єкт незавершеного будівництва за формою, визначеною Фондом державного майна України;
витяг з плану приватизації (розміщення акцій) акціонерного товариства, якщо об’єкт незавершеного будівництва не був включений до статутного капіталу акціонерного товариства.
{Стаття 5 в редакції Закону № 4336-VI від 13.01.2012}
Стаття 6. Способи приватизації об\’єктів незавершеного будівництва
Приватизація об\’єктів незавершеного будівництва здійснюється органами приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб шляхом:
продажу на аукціоні, за конкурсом;
продажу шляхом викупу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об\’єкта;
внесення об\’єкта незавершеного будівництва до статутного капіталу господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об\’єкта;
продажу під розбирання.
У разі приватизації недобудованих спеціалізованих господарських об\’єктів, зокрема електростанцій, великих промислових підприємств, спосіб приватизації відповідно до законодавства про приватизацію може визначати орган приватизації за погодженням з органом, який здійснює управління відповідним об\’єктом незавершеного будівництва, або підприємством, установою, організацією, на балансі яких перебуває зазначений об\’єкт.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code