ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТАВНОЇ ДЛЯ РЕФІНАНСУВАННЯ

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСТАВНОЇ ДЛЯ РЕФІНАНСУВАННЯ 
     Стаття 28. Суб\’єкти та способи рефінансування
(  Назва  статті  28  в  редакції Закону N 3201-IV ( 3201-15 ) від 
15.12.2005 ) 
     Суб\’єктом  рефінансування є банки та інші фінансові установи, 
в  тому  числі  спеціалізована  іпотечна  установа.  (  Статтю  28 
доповнено  частиною першою згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) 
від 15.12.2005 ) 
     Рефінансування іпотечних кредиторів  здійснюється  суб\’єктами 
рефінансування   за   рахунок  коштів,  отриманих  від  розміщення 
іпотечних  цінних  паперів.  ( Статтю 28 доповнено частиною другою 
згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     Іпотекодержатель (власник заставної) може до настання  строку 
виконання  боржником зобов\’язань за заставною проводити операції з 
належними йому заставними для  рефінансування  власної  діяльності 
шляхом  залучення  додаткових  грошових  коштів  від  інших  осіб. 
Рефінансування може здійснюватися такими способами: 
     відчуження (продаж)  заставної  шляхом  вчинення  індосаменту 
відповідно  до  статті  25  цього  Закону з компенсацією індосанту 
вартості заставної у встановленому сторонами розмірі; 
     продаж заставної із зобов\’язанням зворотного викупу (операція 
репо); 
     передача заставної   у  заставу  для  забезпечення  виконання 
зобов\’язань перед іншими кредиторами; 
     емісія іпотечних цінних паперів; 
     іншим способом, який не суперечить закону. 
     Умови  рефінансування,  визначені  у  цьому  розділі,  можуть 
застосовуватися  до  будь-яких зобов\’язань, забезпечених іпотекою, 
незалежно  від  того,  чи  була видана заставна відповідно до умов 
такого  зобов\’язання.  (  Статтю  28  доповнено частиною четвертою 
згідно із Законом N 3201-IV ( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     Стаття 29. Продаж заставної з зобов\’язанням зворотного викупу 
     Продаж   заставної   із  зобов\’язанням  зворотного  викупу  є 
договором,  згідно  з  яким будь-яка особа-кредитор зобов\’язується 
сплатити  іпотекодержателю  (власнику  заставної) грошові кошти, а 
іпотекодержатель   (власник   заставної)  зобов\’язується  передати 
заставну  цьому  кредитору  і  викупити її за погодженою сторонами 
ціною  у  визначений  строк  у  майбутньому, але не пізніше строку 
повного  виконання  основного  зобов\’язання  боржником.  ( Частина 
перша  статті 29 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV 
( 3201-15 ) від 15.12.2005 ) 
     Продаж заставної   із   зобов\’язанням    зворотного    викупу 
здійснюється  шляхом вчинення індосаменту,  в якому встановлюється 
строк  зворотного  викупу  заставної.  Іпотекодержатель   (власник 
заставної) і кредитор можуть укласти договір, який встановлюватиме 
інші умови продажу заставної із зобов\’язанням  зворотного  викупу. 
Зокрема,    договором    може    бути    встановлений    обов\’язок 
іпотекодержателя  (власника  заставної)   викупити   заставну   до 
вказаного   в   індосаменті  строку  у  разі  настання  визначених 
договором обставин. 

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code