Вимоги, які забезпечуються іпотекою

 Вимоги, які забезпечуються іпотекою 
     За рахунок   предмета   іпотеки  іпотекодержатель  має  право 
задовольнити свою  вимогу  за  основним  зобов\’язанням  у  повному 
обсязі   або  в  частині,  встановленій  іпотечним  договором,  що 
визначена  на  час  виконання  цієї   вимоги,   включаючи   сплату 
процентів, неустойки, основної суми боргу та будь-якого збільшення 
цієї  суми,  яке  було  прямо  передбачене  умовами  договору,  що 
обумовлює основне зобов\’язання. 
     Якщо вимога  за  основним  зобов\’язанням підлягає виконанню у 
грошовій  формі,  розмір  цієї  вимоги  визначається  на  підставі 
іпотечного   договору   або   договору,   що   обумовлює   основне 
зобов\’язання,  у  чітко  встановленій  сумі  чи   шляхом   надання 
критеріїв,   які  дозволяють  встановити  розмір  цієї  вимоги  на 
конкретний час протягом строку дії основного зобов\’язання. 
     Якщо інше не встановлено  законом  або  іпотечним  договором, 
іпотекою   також   забезпечуються   вимоги  іпотекодержателя  щодо 
відшкодування: 
     витрат, пов\’язаних  з  пред\’явленням   вимоги   за   основним 
зобов\’язанням і зверненням стягнення на предмет іпотеки; 
     витрат на утримання і збереження предмета іпотеки; 
     витрат на страхування предмета іпотеки; 
     збитків, завданих  порушенням  основного зобов\’язання чи умов 
іпотечного договору. 
     Стаття 8. Страхування предмета іпотеки 
     Іпотекодавець зобов\’язаний застрахувати  предмет  іпотеки  на 
його повну вартість від ризиків випадкового знищення,  випадкового 
пошкодження або псування,  якщо іпотечним договором цей  обов\’язок 
не   покладено  на  іпотекодержателя.  У  разі  наступної  іпотеки 
страхування  предмета   іпотеки   не   є   обов\’язковим.   Договір 
страхування  укладається на користь іпотекодержателя,  який у разі 
настання страхового випадку набуває право вимоги до страховика.  У 
разі  набуття  прав за іпотечним договором новим іпотекодержателем 
він також набуває право вимоги до страховика. 
     У разі настання  страхового  випадку  щодо  предмета  іпотеки 
іпотекодержатель  має  переважне право на задоволення своєї вимоги 
за основним зобов\’язанням із суми страхового відшкодування.  Після 
задоволення  вимоги  іпотекодержателя,  що має вищий пріоритет,  з 
суми страхового відшкодування будь-яке перевищення суми страхового 
відшкодування  над розміром вимоги іпотекодержателя,  що має вищий 
пріоритет,  підлягає розподілу між  іпотекодержателями,  що  мають 
нижчий  пріоритет,  та  іншими  кредиторами боржника відповідно до 
пріоритету  та  розміру  їх  зареєстрованих  прав   чи   вимог   і 
іпотекодавцем в останню чергу. 
     За згодою між іпотекодавцем і іпотекодержателем, що має вищий 
пріоритет,  страхове  відшкодування  може   бути   спрямоване   на 
відновлення предмета іпотеки. 
     Іпотечним договором  на  іпотекодавця  може  бути  покладений 
обов\’язок здійснити інші види страхування у  зв\’язку  з  передачею 
нерухомого майна в іпотеку. 
     Стаття 9. Володіння, користування і розпорядження предметом 
               іпотеки 
     Іпотекодавець має право володіти та  користуватись  предметом 
іпотеки  відповідно  до  його цільового призначення,  якщо інше не 
встановлено  цим  Законом.  При  користуванні  предметом   іпотеки 
іпотекодавець  повинен  не  припускати  погіршення  стану предмета 
іпотеки та зменшення його  вартості  понад  норми  його  звичайної 
амортизації (зносу). 
     Іпотекодавець має   право  одержувати  від  предмета  іпотеки 
продукцію,  плоди і доходи,  якщо інше  не  встановлено  іпотечним 
договором. 
     Іпотекодавець має    право   виключно   на   підставі   згоди 
іпотекодержателя: 
     зводити, знищувати  або  проводити капітальний ремонт будівлі 
(споруди),  розташованої на  земельній  ділянці,  що  є  предметом 
іпотеки, чи здійснювати істотні поліпшення цієї земельної ділянки; 
     передавати предмет іпотеки у наступну іпотеку; 
     відчужувати предмет іпотеки; 
     передавати предмет  іпотеки  в  спільну  діяльність,  лізинг, 
оренду, користування.
(  Частина  третя статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом 
N 3273-IV ( 3273-15 ) від 22.12.2005 ) 
     Іпотекодавець має  право  заповідати   передане   в   іпотеку 
нерухоме   майно.   Правочин,   який  обмежує  право  іпотекодавця 
заповідати передане в іпотеку нерухоме майно, є нікчемним. 

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code