Ветеринарно-санітарні вимоги утримання птиці в особистих селянських господарствах

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України
від 19 грудня 2006 р. N 100
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 січня 2007 р. за N 42/13309 
Ветеринарно-санітарні вимоги утримання птиці в особистих селянських господарствах
1. Загальні положення
1.1. Ці Вимоги є обов\’язковими для: фізичних осіб (далі – власник), діяльність яких пов\’язана з утриманням та обігом птиці; спеціалістів державних установ ветеринарної медицини, які здійснюють їх ветеринарне забезпечення (обслуговування); фахівців державної служби ветеринарної медицини, які здійснюють державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд за діяльністю особистих селянських господарств.
1.2. Цим нормативно-правовим актом установлюються ветеринарні та санітарні вимоги щодо утримання, вирощування та розведення птиці в особистих селянських господарствах, виробництва, зберігання яєць свійської птиці або добового молодняку.
1.3. Ці Вимоги розроблені відповідно до Законів України \”Про ветеринарну медицину\”, \”Про безпечність та якість харчових продуктів\”, \”Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції\”, \”Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення\”.
2. Терміни та їх визначення
У цих Вимогах застосовуються такі основні терміни та визначення:
буферна зона – зона, яка встановлюється в межах та впродовж кордону інфікованої зони із застосуванням заходів, що ґрунтуються на епізоотичних характеристиках відповідної хвороби тварин, для запобігання поширенню патогенного агента до країни або зони, що є вільною від такої хвороби тварин. Такі заходи не обмежуються вакцинацією тварин;
вакцинація птиці – специфічна профілактика у птахівництві, яка основана на застосуванні вакцин (інактивованих і живих), з метою недопущення виникнення інфекційних хвороб птиці;
ветеринарно-санітарне та епізоотичне благополуччя – забезпечення захисту життя і здоров\’я людей та тварин від ризиків, пов\’язаних з хворобами тварин, включаючи зоонози, а також забезпечення оптимальних умов життя тварин, що запобігають хворобам і шкідливому впливові факторів довкілля на їх здоров\’я та продуктивність;
ветеринарне свідоцтво – разовий документ, виданий державним інспектором ветеринарної медицини, що підтверджує ветеринарно-санітарний стан партії тварин, продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, кормів тваринного та рослинного походження, включаючи обов\’язкове зазначення результатів лабораторних досліджень та ветеринарно-санітарного статусу території (потужності) походження, а для тварин – засвідчення проведення вакцинації та діагностичних досліджень;
ветеринарні документи – документи дозвільного характеру, до яких належать міжнародний ветеринарний сертифікат, ветеринарне свідоцтво, ветеринарна картка, ветеринарна довідка та ветеринарно-санітарний паспорт на тварину, видані державними інспекторами ветеринарної медицини або уповноваженими чи ліцензованими лікарями ветеринарної медицини, що підтверджують ветеринарно-санітарний стан тварини, якість та безпечність продуктів тваринного походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, патологічного матеріалу та кормів;
ветеринарно-санітарні заходи – будь-які заходи, у тому числі на виконання законів, постанов, інших нормативно-правових актів, зводів правил, вимог та процедур, уключаючи, зокрема, протиепізоотичні заходи, визначення критеріїв кінцевого продукту, методів переробки та виробництва, процедур тестування, інспектування, сертифікації та ухвалення, карантинні заходи, уключаючи відповідні вимоги, пов\’язані з транспортуванням об\’єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, на виконання положення щодо відповідних статистичних методів, процедур відбору зразків та методів оцінки ризику хвороби тварин, що застосовуються для:
а) захисту життя і здоров\’я тварин від ризиків, що виникають у результаті занесення, укорінення чи поширення хвороб тварин, організмів, які переносять хвороби, а також хвороботворних організмів;
б) захисту життя і здоров\’я людей або тварин від ризиків, що виникають від забруднюючих речовин, токсинів або хвороботворних організмів, які містяться у продуктах тваринного походження чи кормах;
в) захисту життя і здоров\’я людей від ризиків, що виникають у результаті хвороб, які переносяться тваринами або продукцією, що виробляється з них;
ветеринарно-санітарні розриви – мінімальна відстань між пташниками або між пташником та іншими спорудами;
вимушений забій – забій хворої та підозрілої на захворювання птиці за вказівкою і під контролем спеціалістів ветеринарної медицини з метою недопущення їх загибелі або економічної недоцільності лікування;
господарство – приміщення, будівля, ділянка, де утримуються тварини;
дезінвазія – заходи, спрямовані на знищення яєць, личинок та збудників інвазійних захворювань при знезараженні приміщень, де розташована птиця;
дезінсекція – заходи, спрямовані на знищення членистоногих, комах (на всіх стадіях їх розвитку), здатних викликати захворювання, які є переносниками збудників інфекційних хвороб, у тому числі зоонозів;
дезінфекція – сукупність заходів, спрямованих на знищення патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів у приміщеннях та навколишньому середовищі;
дератизація – комплекс заходів, спрямованих на боротьбу та знищення мишеподібних гризунів у приміщеннях, де перебуває птиця, та в навколишньому середовищі;
добовий молодняк – кінцевий продукт технології інкубації або вік птиці до 72 годин;
дрібне господарство – господарство, у якому утримується: дорослої птиці – до 100 голів (страусів – до 15 голів);
зона з незначною присутністю хвороб, що підлягає повідомленню, – зона всієї країни, її частини, декількох країн або їх частин, де за визначенням адміністрації ветеринарної медицини хвороба тварин присутня на низькому рівні і в якій вживаються ефективні заходи обстеження, контролю (локалізації) або ліквідації;
знищення – спалювання або поховання в біотермічних ямах трупів птиці, ветеринарних конфіскатів і відходів інкубації;
інкубаторій (інкубаторно-птахівничі станції) – суб\’єкт підприємницької діяльності будь-якої форми власності, що здійснює виробництво, інкубацію яєць та реалізацію виведеного добового молодняку;
інкубаційні яйця – яйця, призначені для виведення добового молодняку (курчат, індиченят, каченят, гусенят та ін.);
інфекційні хвороби – розлади здоров\’я птиці, що виникають унаслідок зараження живими збудниками (вірусами, бактеріями, рикетсіями, найпростішими, гельмінтами, грибами, мікоплазмами, іншими патогенними мікробами) і передаються від зараженої птиці до здорової;
карантинування птиці – заходи щодо запобігання занесенню заразних захворювань, що передбачають тимчасове (21 – 30 днів) ізольоване утримання птиці та проведення необхідних діагностичних досліджень птиці, яка завезена в господарство;
мале сільськогосподарське господарство – виробничий об\’єкт сільськогосподарського призначення для вирощування, зберігання та переробки окремих видів сільськогосподарської продукції, а також для утримання обмеженої кількості сільськогосподарських тварин та птиці.
Сільські господарства вважаються малими, якщо вони мають обмежену кількість поголів\’я: птахоферми – до 700 голів птиці; великої рогатої худоби – до 200 голів з приплодом; свиноферми – до 200 голів з приплодом;
птахопродукція – продукція (добовий молодняк, ремонтний молодняк, м\’ясо птиці, інкубаційні яйця, пух та пір\’я), яка одержана в процесі вирощування птиці або її забою і використовується для відтворення стада або виробництва товарів народного споживання;
свійська птиця – деякі види птахів (кури, індики, гуси, качки, цесарки, перепілки, голуби тощо), що розводяться людиною для одержання від них продукції (яєць, м\’яса, пуху, пір\’я тощо), а також з декоративною та спортивною метою.
Птиця поділяється на сухопутну (кури, індики, цесарки, перепели, голуби) та водоплавну (гуси, качки);
схема (програма) вакцинопрофілактики – терміни і періодичність проведення профілактичних щеплень птиці, спрямованих на недопущення виникнення захворювання протягом усього періоду утримання.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code