Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку

Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку
 
     1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, відповідно до покладених на нього завдань у сфері управління об’єктами державної власності:
 
     1) забезпечує формування державної політики, визначення загальних принципів та пріоритетних напрямів розвитку у сфері управління об’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;
 
     2) визначає критерії ефективності управління корпоративними правами держави;
 
     3) разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, забезпечує формування та реалізацію державної дивідендної політики в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
     4) здійснює методологічне та, у межах власних повноважень, нормативно-правове забезпечення питань управління об’єктами державної власності, зокрема щодо:
 
     інвентаризації та обліку об\’єктів державної власності;
 
     оцінки ефективності управління об’єктами державної власності;
 
     оцінки рівня кваліфікації керівників підприємств державного сектору економіки;
 
     спільної діяльності, де однією із сторін є підприємства державного сектору економіки;
 
     управління корпоративними правами держави, зокрема забезпечення її представництва в органах управління господарських товариств, у статутних капіталах яких є державні корпоративні права;
 
     єдиного моніторингу ефективності управління об\’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави;
 
     захисту майнових прав держави;
 
     5) отримує за затвердженою ним формою від органів управління інформацію про:
 
     фінансово-господарську діяльність кожного окремого суб\’єкта господарювання державного сектору економіки, що перебуває у сфері їх управління;
 
     стан об\’єктів державної власності, у тому числі корпоративних прав держави, що перебувають у їх управлінні;
 
     6) забезпечує координацію діяльності щодо підвищення професійного рівня посадових осіб уповноважених органів управління, які виконують функції з управління корпоративними правами держави;
 
     7) здійснює контроль за виконанням суб’єктами управління функцій з управління об\’єктами державної власності шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об\’єктами державної власності;
 
     8) узагальнює практику застосування законодавства з питань управління об\’єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, подає відповідні висновки і пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
     9) розробляє та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України та актів Кабінету Міністрів України з питань управління об\’єктами державної власності;
 
     10) формує за пропозицією суб\’єктів управління перелік об\’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
 
     11) формує за пропозицією уповноважених органів управління переліки державних підприємств, що підлягають корпоратизації, та затверджує графіки її проведення;
 
     12) формує за пропозицією уповноважених органів управління пропозиції щодо критеріїв віднесення підприємств до тих, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та пропозиції щодо переліку таких підприємств;
 
     13) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо закріплення в державній власності пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації, доцільності їх відчуження або придбання державою відповідних пакетів акцій (часток) в інших власників та акцій додаткової емісії в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
     2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, виконує функції органу управління стосовно об\’єктів державної власності, що належать до сфери його управління.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code