Розрахунок накладних витрат

Розрахунок накладних витрат
28. До накладних витрат належать загальновиробничі та адміністративні витрати.
Обсяг загальновиробничих витрат визначається у відсотках до фонду заробітної плати основних робітників виконавця з урахуванням кошторисної вартості зазначених витрат відповідно до законодавства.
Обсяг адміністративних витрат визначається у відсотках до обсягу прямих витрат з урахуванням загальновиробничих витрат.
У разі неможливості здійснення об’єктивного нормування окремих елементів накладних витрат такі витрати визначаються на підставі фактичних витрат за попередній рік.
29. У разі коли виконавець надає інші види послуг, що не пов’язані з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій, розподіл накладних витрат здійснюється окремо за складовими послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій відповідно до бази розподілу, визначеної розпорядчим документом про облікову політику, та з урахуванням умов, викладених в абзацах чотирнадцятому і п’ятнадцятому пункту 9 та абзацах третьому і четвертому пункту 11 цього Порядку.
30. До загальновиробничих витрат належать витрати з:
1) утримання апарату управління виробництвом – витрати з оплати праці апарату управління виробництвом з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
2) утримання виробничого персоналу – витрати з оплати праці виробничого персоналу (комірники, молодший обслуговуючий персонал тощо) з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
3) оплати службових відряджень працівників апарату управління виробництвом;
4) амортизації основних засобів виробничого призначення, крім амортизації, що включається у витрати з утримання та експлуатації машин і обладнання;
5) утримання основних засобів виробничого призначення та їх поточного ремонту;
6) охорони праці;
7) забезпечення пожежної та сторожової охорони об\’єктів виробничого призначення;
8) оплати послуг з опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення, а також іншого утримання виробничих приміщень, які безпосередньо пов’язані із процесом надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
31. До адміністративних витрат належать витрати з:
1) утримання апарату управління підприємством;
2) оплати праці персоналу управління підприємством з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
3) оплати службових відряджень персоналу управління підприємством;
4) забезпечення пожежної та сторожової охорони об\’єктів адміністративного призначення;
5) оплати вартості використання та обслуговування технічних засобів управління (обчислювальних центрів, вузлів зв\’язку, засобів сигналізації), канцелярські та поштово-телеграфні витрати;
6) оплати аудиторських перевірок, робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру;
7) оплати праці загальногосподарського персоналу з сумою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
8) амортизації основних засобів адміністративного призначення;
9) утримання та поточного ремонту основних засобів загальногосподарського призначення;
10) охорони праці та техніки безпеки;
11) підготовки (перепідготовки) кадрів;
12) сплати податків і зборів (обов\’язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість, а також інші витрати адміністративного призначення;
13) оплати розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків;
14) оплати послуг з опалення, освітлення, водопостачання та водовідведення, а також іншого утримання адміністративних приміщень, які безпосередньо пов’язані із процесом надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Розрахунок планованого прибутку
33. Рівень рентабельності визначається з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини коштів, отриманих як прибуток, на технічне переоснащення підприємств.
34. Виконавці під час виконання робіт можуть у разі потреби здійснювати перерозподіл витрат у структурі тарифів на послуги без зміни загального обсягу таких витрат та з урахуванням фактичної вартості наданих послуг у межах встановлених тарифів.
35. Кошти, зекономлені підприємством у результаті здійснення заходів з модернізації інженерних систем і енергозбереження, використовуються для подальшого технічного переоснащення, модернізації такого підприємства, а також енергозбереження.
Коригування тарифів на послуги
36. Метою коригування тарифів, що розраховуються згідно з цим Порядком, є забезпечення відшкодування у повному обсязі економічно обґрунтованих планованих витрат, що враховуються під час визначення повної собівартості послуг, планованого прибутку та податку на додану вартість.
Механізм коригування тарифів на послуги запроваджується у разі, коли протягом строку дії таких тарифів змінюються ставки податків і зборів (обов\’язкових платежів), рівень заробітної плати у виконавця відповідно до законодавства, Генеральної та галузевої угод, ціни (тарифи) на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code