ПОРЯДОК формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 1 червня 2011 р. № 869
ПОРЯДОК 
формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб\’єктів природних монополій та суб\’єктів господарювання на суміжних ринках, які провадять або мають намір провадити господарську діяльність з централізованого водопостачання та водовідведення.
2. Цей Порядок застосовується під час установлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та органами місцевого самоврядування (далі – уповноважені органи) тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для суб\’єктів природних монополій, а також для суб\’єктів господарювання на суміжних ринках, зазначених у пункті 1 цього Порядку, та поширюється на таких суб\’єктів під час розрахунку таких тарифів.
3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:
базовий період – календарний рік, який передує планованому періоду;
інвестиційна програма – комплекс заходів, затверджений в установленому порядку, для підвищення рівня надійності та забезпечення ефективної роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення, який містить зобов\’язання суб\’єкта господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення щодо будівництва (реконструкції, модернізації) об\’єктів у зазначеній сфері, поліпшення якості послуг, з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями, а також зазначенням джерел фінансування та графіка виконання;
ліцензіат – суб\’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (далі – ліцензована діяльність);
операційна діяльність – основна діяльність ліцензіата, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;
основна діяльність – операції, пов\’язані з виробництвом або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, що забезпечують створення основної частки доходу підприємства;
планований період – період тривалістю 12 місяців, на який здійснюються розрахунки тарифів;
структура тарифів – складових економічно обґрунтованих витрат, пов\’язаних із провадженням у планованому періоді певного виду ліцензованої діяльності, які групуються за статтями, визначеними уповноваженими органами відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що затверджені Мінфіном, та складові планованого прибутку, на основі яких розраховуються та встановлюються тарифи;
тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення – вартість одиниці (1 куб. метр) централізованого водопостачання чи водовідведення відповідної якості як грошовий вираз планованих економічно обґрунтованих витрат з урахуванням планованого прибутку.
4. Формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення здійснюється з урахуванням витрат за кожним видом ліцензованої діяльності, облік яких ведеться ліцензіатом окремо.
5. Ліцензіат здійснює розподіл витрат між видами господарської діяльності, зокрема пов\’язаних з централізованим водопостачанням та водовідведенням, в установленому законодавством порядку.
6. Не включаються до розрахунку тарифів витрати, які не використовуються для визначення об\’єкта оподаткування відповідно до вимог розділу III Податкового кодексу України або перевищують межі відповідних витрат.
7. У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, пов\’язаних із провадженням ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, з причин, які не залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення податків і зборів, мінімальної заробітної плати, орендної плати та амортизаційних відрахувань, підвищення або зниження цін і тарифів на паливно-енергетичні та інші матеріальні ресурси, може проводитися перерахування тарифів шляхом коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення.
8. Кошти, що надійшли протягом строку дії тарифів у результаті здійснення заходів з енергозбереження, можуть використовуватися ліцензіатом у встановленому порядку для стимулювання скорочення питомих витрат паливно-енергетичних та інших матеріальних ресурсів, відновлення активів, матеріального заохочення працівників та інших цілей відповідно до законодавства.
9. Для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення ліцензіат подає уповноваженим органам у друкованому і електронному вигляді заяву та розрахунки тарифів на планований період за встановленими такими органами формами з відповідними розрахунками, підтвердними матеріалами і документами, що використовувалися під час їх проведення.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code