ПЕРЕЛІК документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України перед початком переговорів з МФО

ПЕРЕЛІК 
документів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України перед початком переговорів з МФО
1. Для інвестиційного проекту:
1) оформлений в установленому порядку проект акта Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації інвестиційного проекту; про схвалення Листа Уряду України до МФО, якщо це передбачено договором України з МФО для реалізації проекту розвитку інституціональної спроможності органу виконавчої влади, установи чи організації; про встановлення розміру плати бенефіціара – суб’єкта господарювання за отримання кредиту (позики), залученого державою, або надання державної гарантії; про визначення необхідності надання майнового забезпечення, якщо у віданні бенефіціара – суб’єкта господарювання є майно державної власності, а також розміру та виду такого забезпечення у разі необхідності його надання; про виконання інших передбачених законом умов, пов’язаних із залученням фінансових ресурсів (у разі потреби);
2) проект акта Президента України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені України, або проект акта Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені Уряду України, оформлений в установленому порядку;
3) проект директив делегації чи представникові України на переговори з МФО;
4) проект Листа Уряду України до МФО, якщо це передбачено проектом договору України з МФО для проекту розвитку інституціональної спроможності органів виконавчої влади, установ та організацій;
5) проект договору України з МФО, у разі наявності – разом з листами про фінансові та економічні дані, про показники результативності тощо (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову);
6) проект договору між МФО і бенефіціаром (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову), якщо укладення такого договору передбачено проектом;
7) техніко-економічне обґрунтування проекту. У разі коли проект підтримується за рахунок фінансових ресурсів МБРР, його техніко-економічне обґрунтування повинне відповідати за змістом документу з оцінки проекту МБРР;
8) проект договору між Мінфіном і бенефіціаром та/або відповідальним виконавцем;
9) проект договору між Мінфіном і міською радою (у разі його наявності);
10) проекти інших договорів та нормативно-правових актів, прийняття яких необхідне для реалізації договору України з МФО.
Додатково подаються:
11) пояснювальна записка до проекту договору України з МФО;
12) орієнтовний план заходів з реалізації проекту;
13) план закупівлі товарів (робіт, послуг);
14) документи, на які є посилання в договорі України з МФО та договорі між МФО і бенефіціаром (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову);
15) копія рішення Мінекономрозвитку про доцільність підготовки проекту з визначенням відповідального виконавця та інформація про стан врахування рекомендацій і застережень (у разі їх наявності) згідно з прийнятим Мінекономрозвитку рішенням або причини їх неврахування;
16) висновки Мінфіну щодо оцінки фінансового стану бенефіціара (якщо з дати проведення такої оцінки на етапі ініціювання пройшло більше одного року), фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет і зовнішній борг України;
17) інформація Мін\’юсту щодо результатів правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної згідно з частиною третьою статті 4 Закону України \”Про міжнародні договори України\”;
18) експертні висновки заінтересованих суб\’єктів щодо техніко-економічного обґрунтування проекту, зокрема щодо соціальних наслідків реалізації проекту, та копія висновку комплексної державної експертизи (з питань енергозбереження, охорони навколишнього природного середовища та інших видів державної експертизи) у разі підготовки інвестиційних програм і проектів будівництва;
19) копія рішення сесії органу місцевого самоврядування щодо схвалення проекту та передбачення в місцевому бюджеті коштів для його фінансування (якщо проект реалізуватиметься на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці) та/або копія документа, що посвідчує право власності чи право користування земельною ділянкою;
20) копія документа з оцінки проекту МБРР (якщо проект підтримується за рахунок його фінансових ресурсів).
2. Для системного проекту:
1) проект акта Кабінету Міністрів України про залучення фінансових ресурсів МФО для реалізації системного проекту і схвалення Листа Уряду України до МФО, оформлений в установленому порядку;
2) проект акта Президента України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені України, або проект акта Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені Уряду України, оформлений в установленому порядку;
3) проект директив делегації чи представникові України на переговори з МФО;
4) проект Листа Уряду України до МФО;
5) програма стратегічних та інституціональних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту (якщо проектом договору України з МФО передбачено реалізацію іншого системного проекту);
6) проект договору України з МФО, у разі потреби – разом з листом про фінансові та економічні дані (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову);
7) проекти інших нормативно-правових актів, прийняття яких необхідне для реалізації договору України з МФО.
Додатково подаються:
8) пояснювальна записка до проекту договору України з МФО;
9) інформація Мін\’юсту щодо результатів правової експертизи проекту договору України з МФО, проведеної згідно з частиною третьою статті 4 Закону України \”Про міжнародні договори України\”;
10) висновок Мінфіну щодо фінансових умов договору України з МФО і можливих наслідків їх виконання, зокрема впливу на державний бюджет і зовнішній борг України;
11) документи, на які є посилання в договорі України з МФО (англійською мовою та автентичний переклад на українську мову);
12) копія програмного документа МБРР (якщо проект підтримується за рахунок фінансових ресурсів МБРР).

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code