Підготовка системного проекту

Підготовка системного проекту
27. Мінекономрозвитку на підставі повідомлення МФО про підтримку системного проекту або договору України з МФО готує разом з МФО за погодженням з Мінфіном, МЗС, Мін\’юстом, іншими заінтересованими державними органами та установами документи згідно з переліком, зазначеним у додатку 3, і після надходження від МФО запрошення на переговори подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України для:
прийняття акта про залучення фінансових ресурсів МФО з метою реалізації системного проекту і схвалення Листа Уряду України до МФО;
внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про проведення переговорів і підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені України;
прийняття акта про проведення переговорів і підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені Уряду України.
У проекті директив делегації чи представникові України передбачається, зокрема, що повноваження на підписання договору України з МФО після проведення з нею переговорів здійснюється у разі, коли делегацією чи представником України та МФО узгоджено позиції з питань, визначених у таких директивах, та коли під час переговорів до тексту проекту договору не внесено суттєвих змін, у тому числі стосовно включення положень щодо додаткових зобов\’язань України і надання у будь-якій сфері пільг, не передбачених законодавством, збільшення розміру позики та її відсоткової ставки, зміни умов надання позики.
На підставі акта Президента України або Кабінету Міністрів України про проведення переговорів і підписання договору України з МФО проводяться переговори з МФО, за результатами яких уповноважена особа підписує протокол.
28. Керівник офіційної делегації чи представник України, наділений повноваженням відповідно до частин першої і четвертої статті 6 Закону України \”Про міжнародні договори України\”, подає у десятиденний строк після закінчення переговорів з МФО копію протоколу і звіт про виконання директив разом з погодженими з МЗС висновками та пропозиціями щодо подальших дій:
у разі укладення договору від імені України – Президентові України, а їх копії – Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС;
у разі укладення договору від імені Уряду України – Кабінету Міністрів України, а їх копії – Мінекономрозвитку, Мінфіну і МЗС.
За результатами переговорів з МФО надсилається в установленому порядку Лист Уряду України до МФО.
29. Після надходження від МФО повідомлення про схвалення системного проекту та надання позики Україні Мінекономрозвитку здійснює заходи з підписання договору України з МФО, а Мінфін відкриває відповідний рахунок у Національному банку.
Якщо повноваження на підписання договору України з МФО надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України та відсутня потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, уповноважена особа підписує договір України з МФО після надходження від МФО повідомлення про схвалення системного проекту та надання позики Україні.
30. У разі коли повноваження на підписання договору України з МФО не надано разом з повноваженням на ведення переговорів актом Президента України або Кабінету Міністрів України чи з\’явилася потреба у внесенні суттєвих змін за результатами переговорів до проекту договору України з МФО, Мінекономрозвитку забезпечує у двотижневий строк після проведення переговорів з МФО підготовку документів за переліком, зазначеним у додатку 5, погодження їх з Мінфіном, МЗС, Мін\’юстом, іншими заінтересованими державними органами та установами і подання на розгляд Кабінету Міністрів України для:
внесення згідно із законодавством Президентові України пропозиції про підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені України;
прийняття акта про підписання договору України з МФО – у разі укладення договору від імені Уряду України.
Заходи щодо підписання та набрання чинності договором України з МФО в рамках системного проекту здійснюються відповідно до законодавства.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code