Ініціювання інвестиційного проекту

Ініціювання інвестиційного проекту
8. Ініціатор проекту з урахуванням стратегічних та програмних документів з питань співробітництва з МФО і методичних рекомендацій, що затверджуються Мінекономрозвитку, розробляє проектну пропозицію згідно із визначеними у додатку 1 вимогами та подає її Мінекономрозвитку.
Мінфін для розроблення проектної пропозиції за зверненням ініціатора проводить в установленому ним порядку оцінку фінансового стану потенційного бенефіціара інвестиційного проекту, реалізація якого передбачається на умовах фінансової самоокупності та у рамках якого погашення і обслуговування позики здійснюватиметься за рахунок коштів бенефіціара.
Юридична особа, що має прострочену понад три місяці заборгованість з погашення та обслуговування раніше отриманої позики, кредиту комерційного банку або перед державним бюджетом із сплати податків і зборів (обов\’язкових платежів), не може виступати ініціатором інвестиційного проекту.
9. Мінекономрозвитку проводить у п\’ятиденний строк після надходження проектної пропозиції оцінку її відповідності визначеним у додатку 1 вимогам і у разі виявлення розбіжностей повертає її ініціаторові.
У разі відповідності проектної пропозиції вимогам, визначеним у додатку 1, Мінекономрозвитку надсилає її на розгляд заінтересованим органам виконавчої влади та інформує про це ініціатора проекту. Заінтересовані органи виконавчої влади у двотижневий строк після надходження проектної пропозиції проводять в межах своїх повноважень експертизу та надсилають експертні висновки Мінекономрозвитку, а копії – ініціаторові проекту.
У разі коли результати експертизи негативні, або виникли розбіжності чи висловлено зауваження під час проведення експертизи, Мінекономрозвитку організовує роботу з розгляду певних питань та їх урегулювання.
10. За результатами експертизи, проведеної заінтересованими органами виконавчої влади, Мінекономрозвитку приймає у тритижневий строк рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту та визначає відповідального виконавця. Копія рішення надсилається разом з відповідними рекомендаціями і застереженнями (у разі їх наявності) Кабінетові Міністрів України, Мінфіну, відповідальному виконавцю та ініціаторові проекту.
У разі прийняття позитивного рішення Мінекономрозвитку звертається в тижневий строк до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки інвестиційного проекту. Після надходження повідомлення від МФО про підтримку інвестиційного проекту Мінекономрозвитку інформує про це в тижневий строк Кабінет Міністрів України, Мінфін та відповідального виконавця.
Загальний строк проведення експертизи проектної пропозиції заінтересованими органами виконавчої влади та прийняття Мінекономрозвитку рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту і визначення відповідального виконавця не повинен перевищувати двох місяців з дня надходження документів, що відповідають вимогам, визначеним у додатку 1.
Мінекономрозвитку забезпечує збереження в установленому порядку документів, які стали підставою для прийняття рішення про доцільність підготовки інвестиційного проекту та визначення відповідального виконавця.
Ініціювання системного проекту
11. Мінфін під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік надсилає Мінекономрозвитку інформацію про обсяг фінансових ресурсів, які необхідно залучити від МФО в рамках системного проекту для фінансування державного бюджету.
Якщо договором України з МФО передбачено також реалізацію іншого системного проекту, процедура його ініціювання не застосовується.
У разі коли реалізацію системного проекту не передбачено договором України з МФО, Мінекономрозвитку з урахуванням інформації Мінфіну проводить за участю заінтересованих центральних органів виконавчої влади консультації з МФО і узгоджує цілі, завдання та порядок підготовки такого проекту.
12. Центральні органи виконавчої влади вносять на запит Мінекономрозвитку конкретні пропозиції щодо заходів, які планується здійснити для досягнення цілей системного проекту, та пропозиції до проекту Листа Уряду України до МФО.
Мінекономрозвитку:
готує разом з МФО на підставі таких пропозицій проект програми стратегічних та інституціональних реформ, що включає заходи, прогнозні показники, очікувані середньострокові результати реалізації системного проекту, та проект Листа Уряду України до МФО;
вносить Кабінетові Міністрів України проект акта про доцільність підготовки системного проекту, до якого додаються проект програми стратегічних та інституціональних реформ, проект Листа Уряду України до МФО та інформація Мінфіну, передбачена пунктом 11 цього Порядку.
13. На підставі прийнятого Кабінетом Міністрів України акта про доцільність підготовки системного проекту Мінекономрозвитку звертається в тижневий строк до МФО з пропозицією щодо спільної підготовки такого проекту і подає їй інформацію, пов\’язану з його підготовкою, а Мінфін під час підготовки проекту закону про державний бюджет на відповідний рік або про внесення змін до закону про державний бюджет на поточний рік ураховує обсяг фінансових ресурсів, які передбачається залучити від МФО.
Після надходження повідомлення МФО про підтримку системного проекту Мінекономрозвитку інформує про це в тижневий строк Кабінет Міністрів України та Мінфін.

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code