ПРАВИЛА технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв\’язку
України
01.10.2009 N 1014
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2009 р.
за N 1166/17182
 
ПРАВИЛА технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України
 
I. Загальні положення
 
     1. Правила технічної експлуатації міжгалузевого промислового залізничного транспорту України (далі – ПТЕ) встановлюють основні положення та порядок роботи міжгалузевого промислового залізничного транспорту та його працівників, основні розміри, норми утримання колії, споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху під час виконання поїзної та маневрової роботи, принципи сигналізації.
 
     2. ПТЕ обов\’язкові для всіх підприємств і організацій міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, а також проектних, проектно-конструкторських організацій, які розробляють проекти на реконструкцію споруд та пристроїв, підприємств та організацій, що обслуговуються на коліях міжгалузевого промислового залізничного транспорту України та використовують його технічні засоби.
 
     3. Організація експлуатації, технічного обслуговування пристроїв та обладнання, рухомого складу і поїздів, контроль за виконанням вимог цих ПТЕ, виконання поїзної та маневрової роботи покладаються на працівників міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, що експлуатують рухомий склад, техніку, споруди, прилади та обладнання.
 
     4. У цих ПТЕ поняття, терміни та їх визначення вживаються в такому значенні:
     автоматична локомотивна сигналізація (далі – АЛС) – сукупність колійних та локомотивних пристроїв, призначених для передачі машиністу локомотива інформації про допустиму швидкість руху та використання її автостопами для формування команд на автоматичне включення автогальм, якщо дії машиніста не приводять до необхідного зменшення швидкості;
     автоматична переїзна світлофорна сигналізація – система, яка складається з переїзних світлофорів, акустичних сигналів, електричних рейкових кіл і апаратури керування, яка забезпечує автоматичну подачу сповіщення на переїзд та автоматичне вмикання звукової, світлофорної сигналізації та автоматичних шлагбаумів, коли поїзд або маневровий склад займають ділянку наближення;
     автоматичні шлагбауми – пристрої у вигляді бруса, призначені для перекривання руху автомобілів та іншого транспорту через переїзд перед проходженням по ньому поїзда, що приводяться в дію електроприводом під впливом поїзда, який наближається до переїзду, на рейкові кола та інші колійні датчики;
     автостопи – пристрої на локомотиві та рейковій колії для автоматичної зупинки поїзда перед заборонним сигналом світлофора у випадку втрати пильності машиністом;
     блок-ділянка – частина міжстанційного перегону за умови автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв\’язку, обмежена прохідними світлофорами (межами блок-ділянок) або прохідним світлофором (межею блок-ділянки) і станцією;
     бокова колія – колія, рухаючись по якій рухомий склад відхиляється стрілочним переводом;
     вагон – несамохідна одиниця рухомого складу, якою перевозять вантажі та пасажирів;
     вагони вантажні – вагони, призначені для перевезення вантажів. До них належать криті вагони, піввагони, платформи, цистерни, спеціалізовані вагони для перевезення вантажів: вагони бункерного типу, термоси, рефрижераторні вагони, у тому числі автономні рефрижераторні вагони (далі – АРВ), зерновози, транспортери, контейнеровози, а також спеціальні вагони вантажного типу;
     вантажний поїзд – поїзд, призначений перевозити вантажі, маса та довжина якого не перевищує максимальну норму, встановлену графіком руху поїздів на ділянці прямування цього поїзда;
     ведення поїзда з особливою пильністю – постійна підвищена увага локомотивної бригади до умов руху поїзда;
     виробничий район – адміністративний підрозділ підприємства міжгалузевого промислового залізничного транспорту України, до якого належать: дільниці колій, сигналізації та зв\’язку, навантажувально-розвантажувальних робіт, станції, локомотивно-вагонні депо та інші підрозділи;
     вікно – час, протягом якого призупиняють рух поїздів, або час виконання маневрової роботи для проведення ремонтно-будівельних робіт;
     габарит наближення будівель – граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, всередину якого не повинні заходити ніякі частини споруд та пристроїв.
     Виняток можуть становити лише пристрої, призначені для безпосередньої взаємодії їх із рухомим складом (вагонні уповільнювачі в робочому стані, контактні проводи з деталями кріплення, поворотна частина колонки при набиранні води тощо);
     габарит навантаження – граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, у якому, не виходячи назовні, має розміщуватися вантаж (із урахуванням упаковки та кріплення) на відкритому рухомому складі в разі його розташування на прямій горизонтальній колії;
     габарит рухомого складу – граничний поперечний (перпендикулярний до осі колії) контур, у якому, не виходячи назовні, повинен розміщуватися як навантажений, так і порожній рухомий склад, установлений на прямій горизонтальній колії;
     габарит рухомого складу (Тпр) – проміжний габарит між габаритом Т і габаритом 1-Т для усіх типів вантажних вагонів, за винятком цистерн (дозволяє допускати в обертання великовантажні восьмивісні напіввагони);
     габарит рухомого складу (Тц) – габарит для обертання великовантажних восьмивісних цистерн;
     гальмовий башмак – пристрій, що застосовується для закріплення рухомого складу, що запобігає можливому самовільному його руху;
     гальмовий шлях – відстань, яку проходять поїзд, передавальний чи маневровий состав за час від моменту переводу ручки крана машиніста або крана екстреного гальмування в гальмове положення до повної зупинки. Гальмові шляхи розрізняються за видом гальмування (службове, повне службове та екстрене);
     гальмування екстрене – гальмування, що застосовується для негайної зупинки поїзда, передавального чи маневрового состава шляхом екстреної розрядки магістралі та реалізації максимальної гальмової сили;
     гальмування службове – гальмування ступенями визначеної величини для плавного зниження швидкості чи зупинки поїзда, передавального та маневрового состава у заздалегідь передбаченому місці;
     головні колії – колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах;
     дільниця колійного блокування – частина залізничної мережі, обладнана пристроями автоблокування або напівавтоматичного блокування;
     допоміжний пост – пост на перегоні, що не має колійного розвитку та призначений тільки для обслуговування пункту примикання під\’їзної колії (для поїздів, що проїжджають по всьому перегону, роздільним пунктом бути не може);
     електрична централізація стрілок і сигналів (далі – ЕЦ) – комплекс пристроїв залізничної автоматики, що забезпечує централізоване управління стрілками і світлофорами та автоматичний контроль на апараті управління за положенням централізованих стрілок, станом світлофорів і рейкових кіл;
     електрожезлова система – комплекс пристроїв, за допомогою яких здійснюється контроль стану перегону, а право виїзду на перегін підтверджується отриманням машиністом жезла від чергового по станції відправлення. Подальше відправлення інших поїздів на перегін не можливе до моменту отримання цього жезла черговим по станції приймання;
     загороджувальна сигналізація – загороджувальні (для поїздів і маневрових составів) світлофори, які встановлені перед переїздом та керовані черговим по переїзду;
     залізнична колія – дві рейкові нитки, що укладені одна від одної на визначеній відстані та прикріплені до шпал (брусів);
     залізничний транспортний засіб – технічний засіб, який приводиться в рух джерелом енергії (несамохідний), призначений для руху рейковими коліями і використовується, щоб переміщувати людей, вантажі та обладнання, призначене для виконання спеціальних функцій;
     залізнично-будівельні машини – один із видів спеціального рухомого складу, що має один або декілька робочих органів, які виконують роботи з будівництва, з певних видів ремонту, утримання й технічного обслуговування споруд і пристроїв;
     запобіжний тупик – тупикова колія, призначена для запобігання виходу рухомого складу на маршрути проходження поїздів;
     з\’єднувальна колія – залізнична колія, призначена для з\’єднання станції примикання залізниці з промисловою станцією (виробничими районами та дільницями);
     знімні рухомі одиниці – знімні дрезини, ремонтні вишки на електрифікованих ділянках, колійні вагончики, колієвимірювальні, дефектоскопні та інші візки і рухомі одиниці, що можуть бути зняті з колії вручну працівниками, які їх обслуговують;
     зональний габарит навантаження – збільшений габарит навантаження для перевезення лісових вантажів у напіввагонах;
     інструкція про порядок обслуговування та організації руху на під\’їзних коліях – місцева інструкція, що регламентує безпечне і безперешкодне приймання, відправлення та проходження поїздів, передавальних составів через промислову станцію, безпеку внутрішньостанційної роботи й дотримання вимог охорони праці.
     Інструкція складається для промислових станцій та структурних підрозділів, що не мають станцій;
     керівник маневрів – працівник, який безпосередньо керує діями всіх осіб, що беруть участь у маневрах, без вказівки якого машиніст локомотива, який проводить маневри, не має права приводити локомотив у рух;
     керівник робіт – відповідальна особа, на яку покладене керівництво роботами на експлуатованих залізничних коліях, спорудах та пристроях;
     клієнт – суб\’єкт господарювання, який користується послугами залізничного транспорту підприємства, в управлінні якого перебувають залізничні колії та (або) приколійні склади, та адміністративно не входить до складу цього підприємства;
     колійний знак – постійний покажчик профілю та протяжності залізничних ліній;
     колійний пост – роздільний пункт на залізничних лініях, що не має колійного розвитку (блок-пост у разі напівавтоматичного блокування, пост примикання на одноколійному перегоні з двоколійною вставкою, передвузловий пост і т.ін.);
     колії спеціального призначення – запобіжні та уловлюючі тупики та під\’їзні колії на перегонах і станціях;
     контрагент – клієнт, який має у своєму управлінні склади та (або) власні колії, які примикають до залізничної колії іншого підприємства;
     корисна довжина колії – частина повної довжини колії, у межах якої встановлюється рухомий склад, не перешкоджаючи руху по сусідніх коліях;
     локомотив – тягова самохідна машина, призначена для пересування будь-якого залізничного рухомого складу;
     локомотивна бригада – працівники, які призначені для обслуговування локомотивів;
     маневрова робота – будь-які пересування рухомого складу залізничного транспорту станційними й іншими коліями для забезпечення поїзної роботи і виробничої діяльності підприємства;
     маневровий локомотив – локомотив, який за технічними характеристиками відповідає вимогам щодо виконання маневрової роботи;
     маневровий состав – група вагонів, зчеплених між собою та з локомотивом, що проводить маневри;
     міжпостовий перегін – перегін, обмежений колійними постами або колійним постом і станцією;
     міжстанційний перегін – перегін, обмежений станціями, роз\’їздами та обгінними пунктами;
     небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об\’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згоду на обов\’язковість яких надано Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку, залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину, віднесено до одного з класів небезпечних речовин;
     нерегульований переїзд – переїзд, який не обладнано пристроями переїзної сигналізації і не обслуговується черговим працівником;
     нецентралізована стрілка – стрілка, вістряки якої переводять вручну за допомогою перевідного механізму, розташованого безпосередньо біля стрілки;
     обгінний пункт – роздільний пункт на двоколійних лініях, що мають колійний розвиток, який допускає обгін поїздів і в необхідних випадках переведення поїзда з головної колії на іншу;
     особливі колійні знаки – межі залізничної смуги відведення, покажчик номера стрілки, знак осі пасажирської будівлі, знаки на лінійних колійних будівлях, репери початку і кінця кругових кривих, а також початку, середини та кінця перехідних кривих, прихованих споруд земляного полотна, найвищого горизонту вод і максимальної висоти хвилі;
     охоронна стрілка – стрілка, встановлена за приготування маршруту приймання або відправлення поїзда в положення, що унеможливлює вихід рухомого складу на підготовлений маршрут;
     перегін – частина залізничної лінії, обмежена суміжними станціями, роз\’їздами, обгінними пунктами або колійними постами;
     передавальний состав – состав із тяговою рухомою одиницею та вагонами, який передається під\’їзними коліями зі станції примикання залізниці на промислову станцію (виробничий район, дільницю) підприємства, або з промислової станції (виробничого району, дільниці) підприємства на станцію примикання залізниці, або з одного виробничого району (дільниці) на інший без встановлених сигналів та присвоєння йому поїзної нумерації;
     переїзд – місце перехрещення залізниць на одному рівні з автомобільними дорогами або трамвайними коліями;
     підвищена колія – під\’їзна колія, як правило, незагального користування (що не належить до станційних колій), призначена для вивантаження сипучих вантажів на спеціалізовані майданчики із напіввагонів (через розвантажувальні люки) та думпкарів. Для зручності вивантаження сипучих вантажів на спеціалізовані майданчики матеріали верхньої будови колії розміщуються на спеціальних (залізобетонних) естакадах;
     під\’їзні колії – колії, що призначені для транспортного обслуговування одного або кількох підприємств, організацій, установ (заводів, фабрик, шахт, кар\’єрів, лісоторфорозробок, електричних станцій, тягових підстанцій тощо), зв\’язані із загальною мережею залізниць безперервною рейковою колією і належать залізниці чи підприємству, організації, установі;
     підштовхуючий локомотив – локомотив, призначений для допомоги ведучому локомотиву на окремих перегонах або частині перегону (у хвості поїзда);
     план формування поїздів – техніко-економічний план організації вагонопотоків у поїзди та одночасно план розподілу роботи між сортувальними, дільничними, вантажними та іншими станціями або районами з формування-розформування поїздів;
     поїзд – сформований і зчеплений состав вагонів з одним або декількома діючими локомотивами, що мають встановлені сигнали, локомотиви без вагонів та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються на перегін;
     поїзд господарчий – поїзд, що сформований з діючого локомотива (спеціального самохідного рухомого складу, який використовується як локомотив) та вагонів, що виділені для спеціальних і технічних потреб, або локомотива і спеціального самохідного і несамохідного рухомого складу, призначеного для виконання робіт з утримання, обслуговування й ремонту споруд і пристроїв на перегоні;
     поїзний диспетчер – змінний працівник, який одноосібно керує рухом поїздів на підпорядкованій йому залізничній дільниці;
     поїзні сигнали – сигнали, що застосовуються для означення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць;
     радіозв\’язок – зв\’язок для передавання мовної інформації за допомогою радіохвиль, які розповсюджуються в просторі та переносять енергію без проводів;
     регламент переговорів – правила, що регламентують порядок надання вказівок і доповідей, за допомогою яких ведуться всі розмови між працівниками, задіяними в процесі руху;
     роздільний пункт – пункт, що розділяє залізничну лінію на перегони чи блок-ділянки;
     рухомий склад – локомотиви, вагони та спеціальний рухомий склад;
     сигнал – умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ;
     сигналізація, централізація і блокування (далі – СЦБ) – комплекс технічних засобів, за допомогою яких забезпечується необхідна пропускна спроможність на ділянках залізничних колій, безпечний рух поїздів, передавальних та маневрових составів.
     За допомогою пристроїв СЦБ виконують автоматичний контроль за станом ділянок залізничних колій, дистанційне керування об\’єктами залізничної автоматики на станціях і перегонах;
     сигнальний знак – умовний видимий знак, за допомогою якого подається наказ або вказівка певній категорії працівників.
     До сигнальних знаків належать граничні стовпчики, знаки, що означають межі станції, подачі свистка, вимкнення та ввімкнення струму тощо;
     спеціальний несамохідний рухомий склад – залізнично-будівельні машини без тягового приводу в транспортному режимі, причепи та інший спеціальний рухомий склад, призначений для виконання робіт з утримання, обслуговування й ремонту споруд і пристроїв;
     спеціальний рухомий склад – сукупність незнімних рухомих одиниць на залізничному ходу, призначених для будівельних, ремонтних і обслуговуючих робіт (снігоочисники, снігоприбиральні та щебенеочисні машини, баластери, колієукладачі, вантажопідйомні крани, дрезини тощо);
     спеціальний самохідний рухомий склад – мотовози, дрезини, спеціальні автомотриси для перевезення матеріалів, потрібних для виконання робіт, або доставки працівників підрозділів до місця робіт, залізнично-будівельні машини, що мають автономний двигун з тяговим приводом у транспортному режимі;
     спеціальний стаціонарний пристрій – пристрій, призначений для механічного закріплення состава або окремих вагонів на станційних коліях з метою попередження самовільного виходу руху в бік ухилу після відчеплення локомотива;
     спуск затяжний – спуск за умови такої крутості та довжини:

Без категорії

admin

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code